bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

ODZNACZENIA

w Bractwie Liderów

rodzaje i zasady uzyskania

 

    Przedstawiamy tu odznaczenia w Bractwie Liderów, ich rodzaje, opis i zasady uzyskania.

 

    Na początku przedstawiamy wykaz tych odznaczeń:

 

 1. Order Pamięci Pogromców i Ofiar Hitleryzmu, Banderyzmu i Komunizmu
 2. Złoty Krzyż Zasługi dla Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI
 3. Złoty Krzyż Zasługi dla Kawalerów Orderu Wojennego KRZYŻ GRUNWALDU
 4. Wojenny Medal Pamiątkowy Kolonia Zbędowice 1942
 5. Kresy Wschodnie w Ogniu i Krwi: Krzyż Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa
 6. Wieluński Krzyż Pamięci: POGROMCOM HITLERYZMU PAMIĘĆ 1939 - 1945 Wieluń
 7. Order Róża Piękności, Dzielności i Dobroci
 8. Tatarski Order Zwycięstwa pod Grunwaldem
 9. Krzyż Rycerski - Komandoria Bractwa Liderów
 10. Krzyż Rycerski z Gwiazdą i Szarfą Bractwa Liderów
 11. Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I
 12. Krzyż z cząstką obudowy grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki

     Dalej odznaczenia te są przedstawione w podanej kolejności. 

 

   Odznaczenia te uzyskać mogą członkowie Bractwa Liderów, a także wyjątkowo inne osoby, które doceniają działalność Bractwa Liderów i wspomagają je w realizacji jego celów.  

   Z punktu widzenia zasad przyznawania odznaczenia te można podzielić na dwa rodzaje:

 1. odznaczenia przyznawane członkom Bractwa i wyjątkowo innym osobom przez Bractwo Liderów (konkretnie: przez Wielkiego Mistrza Bractwa);
 2. odznaczenia przyznawane członkom Bractwa - w ramach współpracy - przez inne organizacje (przez kierownictwa tych organizacji) z rekomendacji Wielkiego Mistrza Bractwa.  

  Warunkiem uzyskania każdego z wymienionych tu odznaczeń jest pokrycie kosztów jego wykonania. Jest sprawą oczywistą, że dana organizacja nie będzie finansować komukolwiek odznaczenia, zwłaszcza że jego przyznanie jest i tak z jej strony znaczącym aktem dobrej woli i uznania. Z tego względu przy opisie każdego odznaczenia podany jest koszt jego przygotowania, który należy uregulować przed jego wręczeniem. 

   Każde odznaczenie jest uroczyście wręczane przez upoważnione do tego osoby podczas uroczystości Bractwa Liderów lub - wyjątkowo - w czasie innych imprez. 

   Zawsze wraz z odznaczeniem uroczyście wręczany jest dokument, potwierdzający jego legalne przyznanie przez stosowny organ.

   Ten dokument (certyfikat, dyplom lub legitymacja odznaczenia) posiada wielkie znaczenie, ponieważ coraz bardziej nagminne staje się niegodne wchodzenie w posiadanie różnych odznaczeń, zwykle poprzez zakup na bazarach odznaczeń pozostawionych przez zmarłych, a sprzedawanych przez ich spadkobierców, nie ceniących sobie osiągnięć przodków. 

    Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.  

 

__________________________________________________

 

Order Pamięci Pogromców i Ofiar

Hitleryzmu, Banderyzmu i Komunizmu

 

   Jest to wyjątkowe odznaczenie, po raz pierwszy w historii upamiętniające ofiary trzech zbrodniczych ideologii: hitleryzmu, banderyzmu i komunizmu, a także pogromców tych ideologii, czyli osoby, które opierały się im i walczyły z nimi.

 

 

HBK 

 

Kształt, wygląd (w barwie postarzanego złota) i wymiary orderu (tu w skali 1:1)

oraz dwa rodzaje zawieszki (do wyboru przez odznaczonego).

 

   Kształt orderu: charakterystyczny krzyż (wypełniony emalią w barwie czarnej), w tradycji polskiej symbolizujący ofiarę z krwi oraz zmarłych, pomordowanych i poległych.

 

   W środku tego krzyża znajduje się polska flaga narodowa (wypełniona emalią w barwach: białej i czerwonej) w wersji „powiewającej na wietrze”, która symbolizuje ofiary i pogromców wymienionych zbrodniczych ideologii o narodowości polskiej.

  Jest bowiem oczywistym, że to odznaczenie jest orderem polskim i z natury rzeczy odnosi się przede wszystkim do polskich ofiar i pogromców tych ideologii.

  Jednak pamiętać należy, że order ten ma czcić pamięć wszystkich ofiar i pogromców tych ideologii, to znaczy ze wszystkich narodów (dla przykładu także francuskiego, angielskiego czy amerykańskiego, bo przecież z hitleryzmem walczyły również wojska francuskie, angielskie i amerykańskie).

  Zdajemy też sobie sprawę, że niektóre narody poniosły jeszcze większe straty od tych ideologii (na przykład żydowski – kilka milionów ofiar od hitleryzmu, a rosyjski – co najmniej kilkanaście milionów ofiar od komunizmu).

   W związku z tym order ten otrzymywać mogą nie tylko Polacy, ale również osoby z różnych narodowości

 

   Za opisanym krzyżem umieszczona jest okrągła tarcza, tradycyjnie symbolizująca obronę (w tym przypadku obronę przed tymi trzema zbrodniczymi ideologiami).

   Na tle tej tarczy, ale za opisanym krzyżem umieszczone są ostrzami do góry, dwa skrzyżowane ze sobą proste miecze. Taki układ broni symbolizuje walkę, nawet jako charakterystyczny znaczek na mapach. Rękojeści i sztychy tych broni wystają poza tarczę. 

 

   Na rewersie odznaczenia wyryty jest napis: POGROMCOM I OFIAROM H.B.K. PAMIĘĆ R.M.

 Inicjały H.B.K oznaczają skróty: hitleryzm, banderyzm, komunizm, zaś inicjały R.M. oznaczają imię i nazwisko inicjatora odznaczenia (Ryszard Murat), gdyż ktoś przecież musi stać za jego pomysłem i wykonaniem, a samo się nie zrobiło.

 

   Order ma dwa rodzaje zawieszek - do wyboru przez odznaczanego: 

 1. na wstążce w polskich barwach narodowych (biało-czerwonych) - do przypinania w tradycyjny dla medali sposób szpilką;
 2. na metalowej zawieszce z napisem ZASŁUŻONY - do przypinania przytwierdzonym do niej pinsem  

  Przeznaczenie i charakter orderu: order ma charakter pamiątkowy i jest przeznaczony do noszenia na lewej piersi (na mundurach może też być noszony w formie symbolicznej baretki w barwie biało-czerwonej, jaką otrzymuje się wraz z orderem). 

   Osoba posiadająca to odznaczenie wyraża w ten sposób pamięć i szacunek dla męczeństwa, walki i bohaterstwa ofiar i pogromców wymienionych zbrodniczych ideologii.

   Z tego względu order ten otrzymać może każda osoba, która docenia to poświęcenie.

   Także Ty oraz rekomendowane przez Ciebie osoby mogą go otrzymać. 

 

   Sposób wręczenia: uroczyście podczas uroczystości patriotycznej Bractwa Liderów. 

   Wraz z orderem uroczyście wręczany jest certyfikat, potwierdzający jego przyznanie. 

   Przyznający order: Wielki Mistrz Bractwa Liderów gen. dyw. BL Ryszard Murza Murat, jako inicjator tego odznaczenia.

   Wymagany dokument: pisemny wniosek o przyznanie odznaczenia Order Pamięci Pogromców i Ofiar Hitleryzmu, Banderyzmu i Komunizmu.  

 

 Wręczanie tego o rderu rozpoczęło się w sobotę 23 września 2023 roku na uroczystości patriotycznej, która odbyła się na cmentarzu wojennym w miejscowości Kolonia Zbędowice między Kazimierzem Dolnym a Puławami ku pamięci bitwy partyzanckiej stoczonej tu 21 listopada 1942 roku przez oddział Kedywu AK por. Jana Płatka ps. „Kmicic” i dla uczczenia pamięci mieszkańców tej miejscowości rozstrzelanych przez Niemców w odwecie za swą klęskę w tej bitwie.

 

   Kolejne osoby otrzymają go w trakcie następnych uroczystości Bractwa Liderów.

 

    Lista osób odznaczonych tym odznaczeniem jest podana do wiadomości publicznej na naszej stronie w dziale: WYKAZ ODZNACZONYCH Orderem Pamieci Pogromców i Ofiar Hitleryzmu, Banderyzmu i Komunizmu.

 

   Serdecznie zapraszamy zainteresowanych. 

__________________________________________________

 

Złoty Krzyż Zasługi 

dla Kawalerów Orderu Wojennego

VIRTUTI MILITARI

 

  Jest to prestiżowe odznaczenie pamiątkowe, upamiętniające czyny wojenne o najwyższym stopniu męstwa i bohaterstwa.

   Odznaczenie to nie jest Orderem Wojennym VIRTUTI MILITARI, gdyż ten przyznawany jest za czyny najwyższego bohaterstwa w trakcie wojny, a wręczany tylko w czasie wojny i do 5 lat po jej zakończeniu.  

   To odznaczenie - Złoty Krzyż Zasługi dla Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI jest odznaczeniem pamiątkowy, przyznawanym za upamiętnianie czynów Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI, czyli za upamiętnianie ich czynów wojennych, za które uhonorowani zostali Orderem VIRTUTI MILITARI. 

Virtuti

 

Od lewej: wizerunek Orderu Wojennego

VIRTUTI MILITARI, przyznawanego za czyny

wojenne o najwyższym stopniu męstwa

i bohaterstwa, a wręczanego w czasie wojny

i do 5 lat po jej zakończeniu.

 


Od prawej: widok omawianego odznaczenia

Złoty Krzyż Zasługi dla Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI. Przyznawane jest ono w czasach współczesnych za upamiętnianie czynów wojennych Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI,

za które uhonorowani zostali

Orderem VIRTUTI MILITARI.

VM

  Kształt odznaczenia: krzyż typu kawalerskiego (szlacheckiego) równoramienny, pozłacany o rozmiarach 5 x 5 cm. Na tle krzyża znajduje się trójwymiarowy wizerunek białego orła (z herbu Królestwa Polskiego w średniowieczu) w barwie antycznego srebra. Ponad krzyżem znajdują się dwa skrzyżowane ze sobą pozłacane miecze, symbolizujące bitwę.  

   Na rewersie krzyża wyryty jest napis: ZA ZASŁUGI DLA SKOW VM. 

  Przyznający: odznaczenie przyznawał zgodnie z posiadanymi prerogatywami Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI Kombatantów Wojska Polskiego i członek władz naszego Bractwa Liderów (Kapituły Głównej) admirał Henryk Leopold Jerzy Murza Książę Kalinowski herbu Kalinowa.

   Przed swą śmiercią w grudniu 2020 roku upoważnił do dalszego nadawania swego przyjaciela i współpracownika Wielkiego Mistrza Bractwa Liderów gen. dyw. BL Ryszarda Murzę Murata, aby działalność ta - słuszne upamiętnianie bohaterskich czynów Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI była kontynuowana.

   W związku z tym on wręcza to odznaczenie lub upoważnione przez niego osoby.

   Projekt odznaczenia: admirał Henryk Leopold Jerzy Murza Książę Kalinowski.

   Bliższe informacje na temat Henryka Kalinowskiego oraz omawianego odznaczenia znajdują się w artykule (aby go otworzyć, kliknij w podany obok tytuł): Pogrzeb Admirała Henryka Kalinowskiego 4 stycznia 2021 roku, Warszawa.

  Przeznaczenie: Krzyż zawieszony jest na wstążce w barwach niebiesko-żółto-czarnych i jest noszony na lewej piersi.

  Osoby wyróżnione: odznaczenie to otrzymać mogą członkowie Bractwa Liderów, którzy doceniają znaczenie bohaterskich czynów wojennych, nagrodzonych Orderem Wojennym VIRTUTI MILITARI. 

   Zgłoszenia: drogą pisemną (na e-mail: ryszard.murat@gmail.com) lub ustnie.

  Wniosek: w celu przyznania tego odznaczenia do Wielkiego Mistrza trzeba złożyć pisemny wniosek (na przygotowanym do tego celu druku). Druk tego wniosku otrzymać można od dowolnego działacza Bractwa lub drogą elektroniczną (pisząc w tym celu na podany e-mail Wielkiego Mistrza). Dla przyspieszenia załatwienia sprawy skan wniosku (po jego wypełnieniu) można przesłać e-mailem, a oryginał wysłać pocztą zwykłą.   

  Sposób uzyskania: uroczyste wręczenie podczas uroczystości Bractwa Liderów lub na innej uroczystej imprezie.

   Certfikat: wraz z odznaczeniem uroczyście wręczany jest certyfikat, oficjalnie potwierdzający jego przyznanie. 

  Wymagany dokument: opisemny wniosek o przyznanie odznaczenia Złoty Krzyż Zasługi dla Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI.   

     Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.  

 

___________________________________________________

 

2. Złoty Krzyż Zasługi 

dla Kawalerów Orderu Wojennego

KRZYŻ GRUNWALDU

 

   Jest to prestiżowe odznaczenie kombatanckie, nawiązujące do upamiętniania czynów wojennych o najwyższym stopniu męstwa i bohaterstwa oraz do wielkiego zwycięstwa pod Grunwaldem.

   Odznaczenie to nie jest Orderem Wojennym KRZYŻ GRUNWALDU, gdyż ten przyznawany jest za czyny najwyższego bohaterstwa w trakcie wojny, a wręczany tylko w czasie wojny i do 5 lat po jej zakończeniu.  

   To odznaczenie - Złoty Krzyż Zasługi dla Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI jest odznaczeniem pamiątkowy, przyznawanym za upamiętnianie czynów Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI, czyli za upamiętnianie ich czynów wojennych, za które uhonorowani zostali Orderem VIRTUTI MILITARI.  

 Krzyż Grunwaldu

 

 

 

 

Od lewej: wizerunek Orderu Wojennego

KRZYŻ GRUNWALDU, przyznawanego

za czyny wojenne o najwyższym stopniu męstwa i bohaterstwa, a wręczanego

w czasie wojny i do 5 lat po jej zakończeniu.

 

Od prawej: widok omawianego odznaczenia Złoty Krzyż Zasługi dla Kawalerów Orderu Wojennego KRZYŻ GRUNWALDU.

Przyznawane jest ono w czasach współczesnych za upamiętnianie czynów wojennych Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI, za które uhonorowani zostali Orderem KRZYŻ GRUNWALDU.

 SKOW Krzyż Grunwaldu

 

   Kształt odznaczenia: krzyż typu krzyżackiego (prosty) równoramienny, posrebrzany o rozmiarach 5 x 5 cm. Na środku krzyża znajduje się trójwymiarowy wzierunek białego orła (z herbu Królestwa Polskiego w średniowieczu) w barwie antycznego srebra. Ponad krzyżem znajdują się dwa skrzyżowane ze sobą miecze, symbolizujące bitwę.   

   Na rewersie krzyża wyryty jest napis: ZA ZASŁUGI DLA SKOW KG. 

  Przyznający: odznaczenie przyznawał zgodnie z posiadanymi prerogatywami Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego KRZYŻ GRUNWALDU Kombatantów Wojska Polskiego i członek władz naszego Bractwa Liderów (Kapituły Głównej) admirał Henryk Leopold Jerzy Murza Książę Kalinowski herbu Kalinowa.

   Przed swą śmiercią w grudniu 2020 roku upoważnił do dalszego nadawania swego przyjaciela i współpracownika Wielkiego Mistrza Bractwa Liderów gen. dyw. BL Ryszarda Murzę Murata, aby działalność ta - słuszne upamiętnianie bohaterskich czynów Kawalerów Orderu Wojennego KRZYŻ GRUNWALDU była kontynuowana.

   W związku z tym on wręcza to odznaczenie lub upoważnione przez niego osoby.

   Projekt odznaczenia: admirał Henryk Leopold Jerzy Murza Książę Kalinowski.    

   Przeznaczenie: Krzyż zawieszony jest na wstążce w barwach czarno-czerwonych i jest noszony na lewej piersi.

   Osoby wyróżnione: odznaczenie to mogą otrzymać członkowie Bractwa Liderów, którzy doceniają znaczenie męstwa wojennego, nagrodzonego Orderem Wojennym KRZYŻ GRUNWALDU.

   Zgłoszenia: drogą pisemną (na e-mail: ryszard.murat@gmail.com) lub ustnie.

  Wniosek: w celu przyznania tego odznaczenia do Wielkiego Mistrza trzeba złożyć pisemny wniosek (na przygotowanym do tego celu druku). Druk tego wniosku otrzymać można od dowolnego działacza Bractwa lub drogą elektroniczną (pisząc w tym celu na podany e-mail Wielkiego Mistrza). Dla przyspieszenia załatwienia sprawy skan wniosku (po jego wypełnieniu) można przesłać e-mailem, a oryginał wysłać pocztą zwykłą.  

  Sposób uzyskania: uroczyste wręczenie podczas uroczystości Bractwa Liderów lub na innej uroczystej imprezie.

   Certfikat: wraz z odznaczeniem uroczyście wręczany jest certyfikat, oficjalnie potwierdzający jego przyznanie. 

  Wymagany dokument: pisemny wniosek o przyznanie odznaczenia Złoty Krzyż Zasługi dla Kawalerów Orderu Wojennego KRZYŻ GRUNWALDU.   

    Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.  

  

__________________________________________________ 

 

3. Wojenny Medal Pamiątkowy

Kolonia Zbędowice 1942

 

   Jest to unikalne odznaczenie, upamiętniające wyjątkowe poświęcenie dla narodu polskiego. 

   Kształt medalu: tradycyjnie okrągły o średnicy 4,2 cm; wykonany w barwie antycznego srebra; na wstążce w kolorach czerwono-niebiesko-żołtych. 

   Na medalu widnieje w postaci trójwymiarowej wizerunek pomnika, stojącego przed cmentarzem wojennym w Kolonii Zbędowice w miejscu, gdzie Niemcy rozstrzeliwali Polaków.

   Pomnik przedstawia polską rodzinę (dokładnie rodzinę Murat - przodków Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda Murata: jego dziadka i babkę Jana i Balbinę Murat oraz ich dwie córki: 16-letnią Janinę i 8-letnią Mariannę, która cudownie przeżyła rozstrzeliwanie przykryta ciałem przez umierającą matkę i dlatego na pomniku przedstawiona jest w postaci wklęsłej) jako symboliczny przykład rozstrzelanych tu polskich rodzin.

   Autorem tego pomnika był słynny rzeźbiarz z Nałęczowa Stanisław Strzyżyński, uczestnik uroczystości naszego Bractwa w Kolonii Zbędowice, niedawno zmarły w wieku 97 lat. Pod wizerunkiem pomnika na medalu wyryty jest napis: KOLONIA ZBĘDOWICE 1942.

   Po drugiej stronie medalu widnieje wizerunek orła, wyrytego na drugim pomniku, ustawionym przy mogiłach poległych partyzantów i rozstrzelanych mieszkańców na cmentarzu wojennym w Kolonii Zbędowice. Orzeł ten jako herb polski (uzupełnienie tatarskiego herbu - tamgi) nadał za zasługi pod Grunwaldem (uśmiercenie wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingen) król Władysław Jagiełło tatarskiemu przodkowi Ryszarda Murata o imieniu Murat, który przybył z tatarskiego imperium Złotej Ordy i zapoczątkował w Polsce rodzinę Murat (w jęz. tatarskim Murat znaczy "marzenie, obiekt marzeń").

   Nad wizerunkiem tego orła na medalu umieszczony jest napis: CZCIJ PAMIĘĆ POLAKÓW. Ten lapidarny napis odnosi się nie tylko do Kolonii Zbędowice 1942. Jest symbolicznym i ponadczasowym przesłaniem zwracającym uwagę, że świadomość patriotyczna wiąże się nie tylko z szacunkiem dla ojczystego kraju i własnego narodu, ale również z czynnym zaangażowaniem w upamiętnianie historycznych dla narodu polskiego wydarzeń. Na świadomość patriotyczną składa się głównie pamięć o przodkach i historii własnego narodu. Jest to najważniejsza cecha, stanowiąca o istocie danego narodu i odróżniająca go od innych narodów.

  Odznaczenie upamiętnia polskich patriotów - mieszkańców miejscowości Kolonia Zbędowice (między Puławami i Kazimierzem Dolnym), którzy zostali masowo zamordowani przez niemieckich hitlerowskich zbrodniarzy 22 listopada 1942 roku za działalność partyzancką (współpracę z oddziałem OW KB, później Kedywu Armii Krajowej por. Jana Płatka ps. "Kmicic").

   Odznaczenie upamiętnia również bohaterskich partyzantów z oddziału por. Jana Płatka ps. "Kmicic", którzy w tym miejscu w stoczonej dzień wcześniej krwawej bitwie odnieśli spektakularne zwycięstwo nad przeważającymi siłami niemieckich okupantów. Zginęło w niej ponad 100 niemieckich żołdaków i tylko 3 partyzantów, których mogiły także znajdują się na cmentarzu wojennym w Kolonii Zbędowice.

  Wydarzenia wojenne w Kolonii Zbędowice są najbardziej typowym przykładem walki i męczeństwa narodu polskiego (zwycięskiej bitwy polskich partyzantów z Niemcami i z zemsty za to wymordowania w następnym dniu przez hitlerowskich zbrodniarzy niemal wszystkich mieszkańców Kolonii Zbędowice). 

   Z tego powodu cmentarz w Kolonii Zbędowice (gdzie pogrzebani są rozstrzelani mieszkańcy Kolonii Zbędowice i polscy partyzanci, polegli w bitwie z Niemcami) znajduje się pod opieką państwa polskiego, a w miejscu rozstrzelania mieszkańców zawsze powiewają dwie polskie flagi. 

   Zasady noszenia medalu (zawsze na lewej piersi):

 • na uroczystościach w Kolonii Zbędowice - tak, aby widoczny był pomnik w Kolonii Zbędowice, gdyż ta strona medalu upamiętnia walkę i męczeństwo narodu polskiego właśnie w Kolonii Zbędowice; 
 • na wszystkich innych uroczystościach - tak, aby widoczny był orzeł z napisem: CZCIJ PAMIĘĆ POLAKÓW, ponieważ ta strona medalu symbolizuje ogólnie wszystkie miejsca walki i męczeństwa Polaków.

   Projekt odznaczenia: gen. bryg. BL Marek Roman Osiejewski herbu Ostoja (komandor Komandorii Osa Bractwa w Warszawie i wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Głównej Policji w Warszawie), który też zwykle wręcza je podczas uroczystości Bractwa Liderów.  

   Przyznający: gen. dyw. BL Ryszard Murza Murat (Wielki Mistrz Bractwa Liderów i potomek jednej z rodzin, rozstrzelanych w Kolonii Zbędowice).  

   Charakter odznaczenia: Wojenny Medal Pamiątkowy Kolonia Zbędowice 1942 przyznawany jest nie za zasługi, lecz ma charakter pamiątkowy.

  Osoba posiadająca to odznaczenie wyraża w ten sposób szacunek dla najwyższego poświęcenia w obronie polskiego narodu, które okazali mieszkańcy Kolonii Zbędowice (poświęcenia życia własnego i swoich rodzin).

   Osoby wyróżnione: Z tego względu odznaczenie to otrzymać może każda osoba, która docenia to poświęcenie. Także Ty oraz rekomendowane przez Ciebie osoby mogą je otrzymać.

   Zgłoszenia: drogą pisemną (na e-mail: ryszard.murat@gmail.com) lub ustnie.

  Wniosek: w celu przyznania tego odznaczenia do Wielkiego Mistrza trzeba złożyć pisemny wniosek (na przygotowanym do tego celu druku). Druk tego wniosku otrzymać można od dowolnego działacza Bractwa lub drogą elektroniczną (pisząc w tym celu na podany e-mail Wielkiego Mistrza). Dla przyspieszenia załatwienia sprawy skan wniosku (po jego wypełnieniu) można przesłać e-mailem, a oryginał wysłać pocztą zwykłą.    

  Sposób uzyskania: uroczyste wręczenie podczas uroczystości Bractwa Liderów w Kolonii Zbędowice lub w innych miejscowościach, zwłaszcza w Warszawie.

  Certyfikat: wraz z odznaczeniem uroczyście wręczany jest certyfikat, potwierdzający jego przyznanie. 

   Wymagany dokument: pisemny wniosek o przyznanie odznaczenia Wojenny Medal Pamiątkowy Kolonia Zbędowice 1942.   

   Lista osób odznaczonych tym odznaczeniem jest podana do wiadomości publicznej na naszej stronie w dziale: WYKAZ ODZNACZONYCH PRESTIŻOWYM Wojennym Medalem Pamiątkowym Kolonia Zbędowice 1942 

    Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.  

 

________________________________________________

 

4. Kresy Wschodnie w Ogniu i Krwi:

Krzyż Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa

 

Kresy 
   Jest to szczególne odznaczenie pamiątkowe.
  Upamiętnia ofiary ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na ludności polskiej Kresów Wschodnich w latach 1939-47.

   Kształt odznaczenia: krzyż równoramienny w kolorze czarnym.

   Na ramionach krzyża widoczny jest napis: KW II RP, będący skrótem nazwy: Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej Polskiej.

   Na środku krzyża umieszczone jest koło w kolorze niebieskim (oznaczającym nadzieję), w którym widoczny jest napis: OFIAROM BANDEROWSKIEGO LUDOBÓJSTWA.

   Wewnątrz tego koła znajduje się mniejsze koło, podzielone na dwie części, nawiązujące kolorystyką do polskich barw narodowych, kolor biały u góry i czerwony na dole.

   W kole tym umieszczony jest wizerunek korony cierniowej, symbolizującej męczeństwo polskiej ludności.

  Na zewnątrz koła, między ramionami krzyża, znajdują się wizerunki płomieni ognia (w barwie czerwonej), symbolizujące palenie przez ukraińskich zbrodniarzy domów Polaków, nierzadko wraz z Polakami, a wewnątrz tych ogni widoczne są wizerunki siekier, które symbolizują prymitywne narzędzia, używane przez banderowców do mordowania Polaków.

   Na rewersie krzyża wyryty jest napis: KRESY WSCHODNIE W OGNIU I KRWI - PAMIĘĆ OFIAROM BANDEROWSKIEGO LUDOBÓJSTWA.

  Inicjator odznaczenia: płk Jan Niwiński (1920-2015; dowódca polskiej samoobrony w miejscowości Rybcza na Wołyniu w czasie rzezi banderowskich w latach 1943-44, która odparła wszelkie ataki ukraińskich zbrodniarzy; inicjator Kresowego Ruchu Patriotycznego; prezes Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego i prezes honorowy Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich).

   Projekt odznaczenia: admirał Henryk Leopold Jerzy Książę Kalinowski (także pochodzący z Kresów Wschodnich - z miasta Krzemieniec; uczestnik walk polskiej Samoobrony z banderowcami w obronie polskiej ludności na Kresach; uczestnik szturmu Berlina w 1945 roku; prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, członek władz Bractwa Liderów), który w czasie mordów banderowskich stracił aż 17 osób ze swej rodziny, bestialsko zamordowanych przez ukraińskich zbrodniarzy. 

  Przyznający: odznaczenie przyznawał zgodnie z posiadanymi prerogatywami Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI Kombatantów Wojska Polskiego i członek władz naszego Bractwa Liderów (Kapituły Głównej) admirał Henryk Leopold Jerzy Murza Książę Kalinowski herbu Kalinowa.

   Przed swą śmiercią w grudniu 2020 roku upoważnił do dalszego nadawania swego przyjaciela i współpracownika Wielkiego Mistrza Bractwa Liderów gen. dyw. BL Ryszarda Murzę Murata, aby działalność ta - upamiętnianie ofiar banderowskiego ludobójstwa była kontynuowana.

   W związku z tym on wręcza to odznaczenie lub upoważnione przez niego osoby.   

  Przeznaczenie: krzyż zawieszony jest na wstążce w barwach biało-czerwono-białych i jest noszony na lewej piersi.

  Osoby wyróżnione: odznaczenie to mogą otrzymać osoby, które doceniają ofiarę z życia polskiej ludności w liczbie kilkuset tysięcy pomordowanej przez banderowskich zbrodniarzy, a ponadto setek tysięcy innych Polaków, zmuszonych do opuszczenia Kresów Wschodnich.

   Zgłoszenia: drogą pisemną (na e-mail: ryszard.murat@gmail.com) lub ustnie. 

   Sposób uzyskania: uroczyste wręczenie podczas uroczystości Bractwa Liderów lub innych imprez.

  Dyplom: wraz z odznaczeniem uroczyście wręczany jest dyplom, potwierdzający jego przyznanie.  

   Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.  

 

_______________________________________

 

6. Order Róża Piękności

Pełna nazwa: Order Róża Piękności, Dzielności i Dobroci

 

Order Róża Piękności 
    Order Róża Piękności, Dzielności i Dobroci to unikalne w świecie odznaczenie przyznawane wyjątkowym kobietom, wyjątkowym z powodu ich piękności, dzielności i dobroci.

   Piękno, Dzielność i Dobroć są najlepszymi cechami, jakimi może szczycić się kobieta. Ich zaś połączenie daje prawdziwy ideał kobiecości. Oczywiście są to kwestie uznaniowe, a o ich uznaniu decyduje subiektywnie osoba, nazywana tu Fundatorem.

   Kobiety są zbyt rzadko lub późno doceniane za ich piękno, dzielność, pracowitość i dobroć. Zresztą wielu osobom trudno jest wyrażać swoje uczucia albo też nie zawsze mają do tego sprzyjającą okazję. Order ma zatem rangę symbolu, konkretnego i namacalnego potwierdzenia najwyższego uznania

   Odznaczenie to ustanowiono, aby ułatwić Fundatorom docenianie wyjątkowych kobiet i w ogóle skłaniać ich do myślenia o takim docenianiu i o tym, co zawdzięczają innym osobom, w tym przypadku kobietom.

  Doceniając – zachęcaj: brzmi motto przy ustanawianiu tego Orderu. Doceniając takie pozytywne cechy, jak piękno, dzielność i dobroć zachęcamy wyróżnioną osobę do jeszcze aktywniejszego okazywania tych ze wszech miar pożądanych cnót. Im więcej zaś takich cech, tym życie, nasze otoczenie i zarazem świat będą piękniejsze.

   Nie ma większej satysfakcji i radości, i to zarówno dla osoby docenianej, jak doceniającej, niż fakt słusznego docenienia. A kobiety piękne, dzielne, pracowite i dobre ze wszech miar przecież na takie docenienie zasługują.

   Bractwo Liderów (ang. Brotherhood Leaders) jest stowarzyszeniem rycerskim – szlacheckim, o charakterze patriotycznym i międzynarodowym. Jest to organizacja polska, ale o charakterze międzynarodowym, gdyż ma wiele oddziałów (komandorii) w różnych krajach na różnych kontynentach i członków pochodzących z różnych narodów.

   Celem Bractwa jest podtrzymywanie i krzewienie wartości i tradycji rycerskich i szlacheckich oraz patriotyzmu i użytecznego zaangażowania na rzecz narodu polskiego i całej ludzkości. A docenianie kobiet, ich piękna, dzielności i dobroci należy do odwiecznych zasad tradycji rycerskiej na całym świecie.

    Kształt odznaczenia: odznaczenie ma charakter orderu, a z wyglądu przypomina przepiękną polską różę rycerską o rozmiarach 4,5x4,5 cm.

   Jest to róża z podwójnymi pięcioma (łącznie dziesięcioma) płatkami w barwie intensywnie czerwonej, przy czym płatki tej róży nie bez przyczyny mają kształt serca. Płatki te oddzielają od siebie zielone działki kielichowe, a w centrum róży znajduje się centralny dysk w barwie żółtej oznaczający dno kwiatowe zawierające pręciki i słupki.

   Róża to - jak kobieta - kwiat niezwykły. Zachwyca urodą, zapachem i wdziękiem. Słusznie nazywana jest królową kwiatów i wszystkich roślin.

   Tak samo królową powinna być nazywana kobieta łącząca piękno, dzielność i dobroć.

   Nazwa Orderu: ORDER PIĘKNOŚCI jest wygrawerowana na odwrotnej stronie odznaczenia. 

 Sposób uzyskania: O przyznaniu i wręczeniu tego Orderu decyduje osoba, nazywana w Regulaminie odznaczenia Fundatorem. Najczęściej jest to mężczyzna, ale może to być także kobieta.

   Osoby wyróżnione: osobą docenianą tym unikalnym Orderem może być tylko kobieta.

   Może to być żona, matka, babcia, siostra, córka, wnuczka lub każda inna kobieta, która według opinii Fundatora wyróżnia się Pięknem, Dzielnością i Dobrocią, to znaczy jest ideałem kobiecości i która na takie docenienie w pełni zasługuje.

   Order ten może być wręczany publicznie i uroczyście - na uroczystościach Bractwa, a także podczas uroczystości rodzinnych, jak też w warunkach kameralnych i wręcz intymnych, bez obecności świadków, gdyż to czyn i gest są najważniejsze, choć oprawa też ma znaczenie i nie należy jej lekceważyć.

   Osobą wręczającą Order jest jego Fundator, choć w wyjątkowych sytuacjach może on upoważnić do tego inną osobę.

   Przeznaczenie: Order powinien być noszony na lewej piersi. Ten unikalny, piękny, ale skromny Order może być noszony przez wyróżnioną kobietę w każdych warunkach i jako wspaniała ozdoba każdego stroju, zwłaszcza że nie jest to przecież zwykła ozdoba, zakupiona w sklepie, lecz wyraża najgłębsze uczucia najwyższego uznania.

   Niech Order ten cieszy oczy tych, którzy go widzą i oglądają, a także niech cieszy serca kobiety pięknej, dzielnej i dobrej – odznaczeniem tym docenionej, jak też tego, który docenił. 

  Przyznający: odznaczenie przyznaje zgodnie z posiadanymi prerogatywami Wielki Mistrz Bractwa Liderów gen. dyw. BL Ryszard Murza Murat.

   Projekt odznaczenia: gen. dyw. BL Ryszard Murza Murat.  

  Zgłoszenia: drogą pisemną (na e-mail: ryszard.murat@gmail.com) lub ustnie (tel. 795 143 378).

  Wniosek: w celu przyznania tego odznaczenia do Wielkiego Mistrza trzeba złożyć pisemny wniosek (na przygotowanym do tego celu druku). Druk tego wniosku otrzymać można od dowolnego działacza Bractwa lub drogą elektroniczną (pisząc w tym celu na podany e-mail Wielkiego Mistrza). Dla przyspieszenia załatwienia sprawy skan wniosku (po jego wypełnieniu) można przesłać e-mailem, a oryginał wysłać pocztą zwykłą.  

  Certfikat: wraz z odznaczeniem uroczyście wręczany jest certyfikat (z podpisami Wielkiego Mistrza Bractwa Liderów oraz Fundatora Orderu), oficjalnie potwierdzający jego przyznanie. 

  Wymagany dokument: opisemny wniosek o przyznanie odznaczenia Orderu Róża Piękności, Dzielności i Dobroci.

    Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.   

 

_____________________________

 

Tatarski Order Zwycięstwa pod Grunwaldem

 

   Jest to wyjątkowe odznaczenie, upamiętniające Tatarów w bitwie pod Grunwaldem 1410 i uśmiercenie przez nich głównodowodzącego sił wrogich dla Polski, wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingen.

   Kształt orderu: charakterystyczny czarny krzyżacki krzyż z chorągwi wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego (po zdobyciu pod Grunwaldem jest do dziś eksponowana w katedrze na Wawelu). 

   W środku tego krzyżackiego krzyża znajduje się okrągła tarcza, nawiązująca do tradycyjnej tatarskiej tarczy (tatars. kałkan), emaliowanej w kolorze niebieskim (jest to narodowa barwa imperium Złotej Ordy, której wojska uczestniczyły w bitwie pod Grunwaldem oraz Chanatu Krymskiego).

   Na tej tarczy widnieje tatarski herb (tatars. tamgaemira Murata, który według tradycji tatarskiej i zachowanych do dziś dokumentów krzyżackich uśmiercił wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingen (dokładnie udusił go cięciwą łuku). Emir Murat zapoczątkował w Polsce rodzinę Murat (tatars. "marzenie") i był przodkiem Ryszarda Murata, inicjatora tego odznaczenia.

    Nad tarczą widoczny jest półksiężyc, który w tradycji tatarskiej nie jest - jak się wydaje osobom niezorientowanym - znakiem muzułmańskim, tylko symbolizuje stałą gotowość do walki, nawet w ciemnościach i w nocy, do czego nawiązuje księżyc.  

   Na tle krzyża i pod opisaną tarczą umieszczone są ostrzami do góry, skrzyżowane: prosty miecz krzyżacki z lewej strony i krzywa tatarska szabla z prawej. Taki układ broni symbolizuje bitwę, nawet jako charakterystyczny znaczek na mapach. Rękojeści i sztychy tych broni wystają poza tarczę. 

   Na rewersie odznaczenia wyryty jest napis: 1410 GRUNWALD ORDER TATARSKI MURAT.

   Data 1410 oznacza rok bitwy, słowo GRUNWALD oznacza miejsce jej stoczenia, słowa ORDER TATARSKI oznaczają charakter odznaczenia, zaś słowo MURAT nazwisko jego inicjatora. 

   Rodzaje zawieszenia: order ma dwa rodzaje zawieszek - do wyboru przez odznaczanego:

 1.   na wstążce w polskich barwach narodowych (biało-czerownych) - do przypinania w tradcycyjny dla medali sposób szpilką;
 2. na metalowej zawieszcze z napisem ZASŁUŻONY - do przypinania przytwierdzoną do niej agrafką

    Przeznaczenie i charakter orderu: order ma charakter pamiątkowy i jest noszony na lewej piersi. 

   Osoba posiadająca to odznaczenie wyraża w ten sposób szacunek dla męstwa i bohaterstwa, wykazanego przez uczestników bitwy pod Grunwaldem (wśród nich o pochodzeniu tatarskim), walczących z krzyżackim wrogiem, który zamierzał wymordować naród polski.

   Z tego względu order ten otrzymać może każda osoba, która docenia to poświęcenie. Także Ty oraz rekomendowane przez Ciebie osoby mogą je otrzymać.   

   Sposób wręczenia: uroczyście podczas uroczystości patriotycznej Bractwa Liderów. 

   Certyfikat: wraz z orderem uroczyście wręczany jest certyfikat, potwierdzający jego przyznanie.  

   Przyznający Order: Wielki Mistrz Bractwa Liderów gen. dyw. BL Ryszard Murza (*1) Murat, z uwagi na bezpośrednie związki jego przodka emira Murata z wydarzeniami pod Grunwaldem (*2).

   Wręczanie tego Orderu rozpocznie się na uroczystości patriotycznej Bractwa Liderów w sobotę 15 lipca 2023 roku w Warszawie Radości przy ul. Patriotów 247, dokładnie w rocznicę bitwy pod Grunwaldem, która stoczona zostałą 15 lipca 1410 roku. 

   Zgłoszenia: drogą pisemną (na e-mail: ryszard.murat@gmail.com) lub ustnie.

    

         Objaśnienia:

   *1 Murza (wymowa: mur-za = "wódz, książę") lub zamiennie Mirza (wymowa: mir-za = "syn księcia") to tatarski tytuł książęcy, oznaczający księcia krwi. Także perski, turecki, indyjski i mongolski tytuł honorowy książąt oraz uczonych.

   U Tatarów krymskich i polsko-litewskich tytuł ten noszony był przed nazwiskiem, a w Rzeczypospolitej murzowie tytułowani byli kniaziami (w Wielkim Księstwie Litewskim) i książętami (w Królestwie Polskim).

   *2 Według tradycji tatarskiej oraz dokumentów krzyżackich (które określały go niemieckim tytułem Hauptmann = "główny dowódca"; niem. haupt - "głowa" + mann - "mężczyzna, człowiek") emir Murat odegrał pewną rolę w bitwie pod Grunwaldem.

   Pochodził z cesarskiego rodu Czyngis-chana (był stryjem chana tatarskiego imperium Złotej Ordy Tochtamysza - panującego w latach 1380-1406 i sojusznika Jagiełły) oraz bliskim krewnym wnuka Tochtamysza Hadżi Gireja (1397-1466; pierwszego chana Chanatu Krymskiego; który założył panującą w tym państwie dynastię Girejów; sojusznika króla polskiego). Po bitwie na Kulikowym Polu w 1380 roku (w której nie uczestniczył) oraz zdobyciu Moskwy w 1382 roku (w którym brał udział) na prośbę sojusznika Tatarów wielkiego księcia Jagiełły (panował na Litwie od 1377 roku) Murat oddelegowany został do Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie objął dowództwo jego tatarskiej straży przybocznej

   Straż ta została utworzona już przez dziadka Jagiełly - Giedymina (wielkiego księcia litewskiego w latach 1316-1341) i za Jagiełły liczyła 3 tysiące wojowników. Nie tylko chroniła władcę (zwłaszcza przed zamachami i otruciem), ale zajmowała się sprawami bezpieczeństwa państwa (odpowiadała za ochronę najważniejszych twierdz, stale zagrożonych nie tylko przez wrogów zewnętrznych, ale głównie przez bunty i knowania licznych krewnych panującego) i pełniła rolę sił szybkiego reagowania, zwłaszcza w sytuacji buntów i zagrożeń.

   Podobnie, jak jego dziad Giedymin i ojciec Olgierd (wielki książę litewski w latach 1345-1377), Jagiełło (posługujący się językiem tatarskim) bardzo cenił ten oddział (tatars. tug - odpowiednik współczesnej brygady) za jego skuteczność, niezawodność i nieprzekupność. Sam Jagiełło podkreślał, że dzięki tej straży, pomimo licznych zamachów na jego życie (organizowanych przez Krzyżaków, króla Węgier Zygmunta Luksemburskiego, wielkiego księcia Moskwy, ale zwłaszcza przez swych krewnych - konkurentów, między innymi przez sławnego Witolda), dożył aż 80 lat, co w średniowieczu było dużym osiągnięciem.

   Na początku 1386 roku straż ta przybyła wraz z Jagiełłą do Królestwa Polskiego, a jej główni przedstawiciele, wśród nich emir Murat (z innymi dostojnikami z Wielkiego Księstwa Litewskiego) ochrzcili się wraz z Jagiełłą w obrządku rzymsko-katolickim.

   W 1397 roku do Królestwa Polskiego na prośbę Jagiełły przybyło z imperium Złotej Ordy (oddelegowane przez chana Tochtamysza) uzupełnienie tej straży w postaci kolejnego tugu (3 tysiące wojowników). Pod dowództwem emira Murata straż ta chroniła władcę - króla polskiego Władysława Jagiełłę i głównych dostojników Królestwa Polskiego (wśród nich nawet biskupów i arcybiskupa), stanowiła rdzeń załóg najważniejszych twierdz (między innymi Wawelu, w Chęcinach, Lublinie, Lwowie i innych) oraz zajmowała się konwojowaniem poselstw innych krajów.

   Uczestniczyła też, co oczywiste, w bitwie pod Grunwaldem, ale w składzie armii Królestwa Polskiego (a nie Wielkiego Księstwa Litewskiego, którą dowodził wielki książę Witold czy armii Złotej Ordy, którą przyprowadził ze stepów chan Dżalal ad-Din; 1380-1412; syn chana Tochtamysza).

   W bitwie pod Grunwaldem tę tatarską straż (łącznie 6 tysięcy wojowników) Jagiełło traktował jako ostatni odwód i w decydującym momencie bitwy rzucił ją do ataku od tyłu na 16 krzyżackich chorągwi, które pod osobistym dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena zatoczyły koło i dokonały niezwykle groźnego uderzenia w bok armii Królestwa Polskiego (na polu bitwy nie było wówczas armii Wielkiego Księstwa Litewskiego ani armii Złotej Ordy, które rozprawiały się w tym czasie z lewym skrzydłem krzyżackim za jeziorem Łubień). 

   Wtedy to wielki mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen został przez wojowników tatarskich ściągnięty arkanem za szyję z konia, rzucony na kolana i uduszony - na wyraźny rozkaz Jagiełły - cięcią łuku przez emira Murata.

   Nawiązaniem do tego wydarzenia: zarzucenia tatarskiego arkana na szyję Ulricha von Jungingena i ściągnięcia go w ten sposób z konia jest umyślne przedstawienie tego epizodu przez malarza Jana Matejkę (z pochodzenia Czecha, który malując bitwę opierał się również na źródłach czeskich i niemieckich) na słynnym obrazie "Bitwa pod Grunwaldem", choć taktownie - aby nie narażać się Polakom - postać ta rzekomo przypisana została osobie innego krzyżackiego rycerza, komtura Marquarda von Salzbach. Jest to oczywista nieprawda, ponieważ Jan Długosz wyraźnie podaje w swej "Kronice", że Marquarda von Salzbach w bitwie pod Grunwaldem pojmał osobiście jego ojciec, polski rycerz Jan Długosz herbu Wieniawa (zm. 1444), a nie ktokolwiek z Tatarów (po bitwie ów Marquard został publicznie ścięty przez wielkiego księcia litewskiego Witolda, w ramach zemsty za wcześniejsze uduszenie jego żony i dwójga dzieci). 

   W nagrodę król Władysław Jagiełło nadał po bitwie pod Grunwaldem emirowi Muratowi polski herb (jako uzupełnienie jego tatarskiego herbu - tamgi) w postaci białego orła wzorowanego na godle królewskim. Orzeł z tego herbu wyryty został w 1947 roku na pomniku, ustawionym w miejscu rozstrzelania przez Niemców w 1942 roku za działalność partyzancką mieszkańców miejscowości Kolonia Zbędowice (między Puławami i Kazimierzem Dolnym), wśród nich rodziny Murat (dziadka i babki Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda Murata: Jana i Balbiny Murat oraz ich dzieci: 16-letniej Janiny i 10-letniego Stanisława). 

   Wielki mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen herbu Jungingen był głównodowodzącym sił europejskich (przede wszystkim niemiecko-języcznych), które na początku XV wieku planowały nie tylko zniszczyć państwo polskie (i inne kraje, zwłaszcza Litwę), ale także wymordować naród polski, tak jak wcześniej Krzyżacy uczynili to z narodem pruskim. Pod tym względem plany niemieckiego zakonu krzyżackiego były takie same, jak Niemców w czasie II wojny światowej.

   Polacy muszą więc o tych wydarzeniach pamiętać, zwłaszcza że w wielkiej bitwie pod Grunwaldem, największej w średniowiecznej Europie, armia Królestwa Polskiego w sojuszu z dwoma innymi armiami: Wielkiego Księstwa Litewskiego wielkiego księcia Witolda i armią tatarskiego imperium Złotej Ordy chana Dżalal ad-Dina (przy współudziale posiłkowych korpusów z Księstwa Smoleńskiego, Republiki Pskowskiej, Republiki Nowogrodzkiej, Hospodarstwa Mołdawii oraz zaciężnego pułku z Serbii i chorągwi z Czech) nie tylko udaremniła plany tych mordów, ale odniosła najbardziej spektakularne i doniosłe zwycięstwo nad najgroźniejszym wrogiem w swej historii. Zwycięstwo to porównać można (ale tylko w znaczeniu symbolicznym) jedynie do udziału w 1945 roku żołnierzy polskich, występujących w sojuszu z armią radziecką, w zwycięskim szturmie Berlina, stolicy naszego odwiecznego wroga - największego wroga narodu polskiego.

   Krzyżacy już rok po bitwie, w 1411 roku oznaczyli miejsce śmierci wielkiego mistrza von Jungingena dużym kamieniem, organizowali tu uroczyste nabożeństwa żałobne, a potem przez długi czas (między innymi w trakcie obrad Soboru w Konstancji w latach 1414-18) z oburzeniem podnosili w swej propagandzie, że ich arcychrześcijańskiego wodza zabił pogański tatarski dowódca (Hauptmann) z Tartaru.

   Z powodu tej krzyżackiej propagandy fakt ten w Polsce był uznawany za bardzo niewygodny. Z tego względu ksiądz Jan Długosz w swym opisie bitwy pod Grunwaldem pominął ten fakt całkowitym milczeniem, a łączną liczbę wojowników tatarskich (nie tylko straży Jagiełły w składzie armii Królestwa Polskiego, ale także 6 tatarskich chorągwi - ściahów w armii Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz armii imperium Złotej Ordy, która z uwagi na swą wielką liczbę musiała obozować pod Grunwaldem w odrębnym od polskiego i litewskiego obozie) określił na zaledwie 300, co stało się obiektem pośmiewisk i drwin Krzyżaków oraz w całej Europie Zachodniej i Środkowej, a nawet na Litwie.

   Te oczywiste fałszerstwa, zwłaszcza w wykonaniu Długosza, były potem bezkrytycznie powtarzane przez historyków polskich, którzy do dziś (ku rozbawieniu prawdziwych znawców bitwy pod Grunwaldem z innych krajów) podtrzymują wersję o tym, że rzekomo nie wiadomo, kto i jak zabił wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, zaś miejsce jego śmierci (dokładnie oznaczone przez samych Krzyżaków) określają jako "domniemane", czyli wątpliwe. Jest to oczywisty fałsz, ponieważ w każdej bitwie, zwłaszcza w średniowieczu, było dokładnie wiadomo, w jaki sposób i z czyich rąk zginął głównodowodzący jednej ze stron.

   Emir Murat zapoczątkował w Polsce rodzinę Murat (w jęz. tatarskim Murat znaczy "marzenie, obiekt marzeń"), a jego bezpośrednim potomkiem jest Wielki Mistrz Bractwa Ryszard Murza Murat. Nazwisko tej rodziny jest więc odimienne. 

   Imię Murat występuje wśród Tatarów, a także w kilku innych krajach, zwłaszcza w Turcji (nazwą tą określane są tu między innymi: góra Murat - 2312 m n.p.m., rzeka Murat - główny dopływ Eufratu oraz najpopularniejszy model samochodów osobowych, produkowany od 1971 roku w Bursie), a w Kazachstanie jest to nazwa pasma gór w Regionie Karaganda. Obecnie Murat to jedno z czterech najpopularniejszych imion w Turcji, ale w przeszłości zarezerwowane było dla rodzin monarszych - stąd w Turcji panowało czterech sułtanów o imieniu Murat (inna pisownia łacińska: Murad: twórca potęgi tureckiej i zwycięzca spod Kosowego Pola Murad I 1362-1389; zwycięzca spod Warny Murad II 1421-44 i 1446-51; zwycięzca Persji i Portugalii Murad III 1574-95; zwycięzca Persji Murad IV 1623-40).    

         

___________________________________________________

 

Krzyż Rycerski - Komandoria Bractwa Liderów

 

Krzyż Rycerski 
    Jest to prestiżowe odznaczenie Bractwa Liderów. Według zgodnych opinii wszystkich zainteresowanych jest najbardziej udanym i najpiękniejszym ze wszystkich polskich odznaczeń.
 

   Kształt odznaczenia: krzyż typu kawalerskiego (szlacheckiego) równoramienny, zakończony na rogach kulkami, pozłacany o rozmiarach 6,5 x 6,5 cm, z dwoma mieczami, skierowanymi ukośnie ostrzami w dół, zwieńczony rangową koroną książęcą z brylantami.

 

   Na emaliowanym awersie krzyża w jego centrum, na skrzyżowaniu mieczy, znajduje się herb Bractwa Liderów (biały orzeł Bractwa na tle czerwonym), otoczony pozłacanym wieńcem.

 

   Na górnym ramieniu krzyża widoczny jest tatarski herb (tamga) Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda Murzy Murata (herb cesarskiego rodu Czyngis-chana oraz rodu Girej - władców Chanatu Krymskiego), a na bocznych ramionach krzyża, emaliowanych na czerwono, znajdują się trzy inne herby - generałów, którzy przyczynili się do ustanowienia tego odznaczenia.

 

   Na rewersie krzyża wyryty jest napis: ZA ZASŁUGI DLA BRACTWA LIDERÓW. 

 

   Odznaczenie ma charakter Komandorii, to znaczy przeznaczone jest do noszenia na szyi na starannie wykonanej wstążce w barwach niebiesko-żółto-czerwonych.  

   Uwaga: W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami co do liczby noszonych Komandorii wyjaśniamy, że zgodnie z tradycyjnymi zwyczajami na szyi noszone mogą być równocześnie maksymalnie trzy Komandorie (na wzór dostojników kościelnych, którzy mogą nosić na łańcuchach do trzech krzyży).  

   Wyjątkowo (na prośbę zainteresowanego) Krzyż Rycerski Bractwa Liderów może być przygotowany i wręczony w postaci tradycyjnego krzyża, noszonego na wstążce na lewej piersi.

   Projekt odznaczenia: gen. bryg. BL Marek Roman Osiejewski herbu Ostoja (komandor Komandorii Osa Bractwa w Warszawie i wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Głównej Policji w Warszawie), który też zwykle wręcza je podczas uroczystości Bractwa Liderów.

   Przyznający: gen. dyw. BL Ryszard Murza Murat, Wielki Mistrz Bractwa Liderów. 

   Osoby wyróżnione: odznaczenie to otrzymać mogą członkowie Bractwa Liderów oraz wyjątkowo inne osoby (nie koniecznie członkowie Bractwa), które doceniają działalność Bractwa Liderów i wspomagają je w realizacji jego celów.

   Zgłoszenia: drogą pisemną (na e-mail: ryszard.murat@gmail.com) lub ustnie.   

   Sposób uzyskania: uroczyste wręczenie podczas uroczystości Bractwa Liderów.

   Certyfikat: wraz z odznaczeniem uroczyście wręczany jest certyfikat, potwierdzający jego przyznanie.     

 

__________________________________________________

 

Krzyż Rycerski Bractwa Liderów z Gwiazdą i Szarfą

 

   Jest to najbardziej prestiżowe odznaczenie Bractwa Liderów. Ma charakter arystokratyczny i według zgodnych opinii wszystkich zainteresowanych jest najbardziej dostojnym i udanym ze wszystkich odznaczeń szarfowych.

    Kształt odznaczenia: elegencka szeroka szarfa odznaczeniowa w barwach niebiesko-żołto-czerwonych, przewieszana przez prawe ramię (noszona na wzór szabli). U jej dołu zawieszony jest Krzyż Rycerski Bractwa Liderów (opisany wyżej).

   Na szarfie, na wysokości prawej piersi, noszona jest wspaniała Gwiazda Krzyża Rycerskiego Bractwa Liderów. Ma postać Krzyża Rycerskiego Bractwa Liderów umieszczonego w pozłacanej gwieździe orderowej.

   Szarfa może być noszona na marynarce, mundurze lub na płaszczu rycerskim. Najlepiej prezentuje się wraz z Krzyżem Rycerskim - Komandorią Bractwa Liderów, zawieszonym na szyi. 

   Projekt odznaczenia: gen. bryg. BL Marek Roman Osiejewski herbu Ostoja (komandor Komandorii Osa Bractwa w Warszawie i wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Głównej Policji w Warszawie). 

   Przyznający: gen. dyw. BL Ryszard Murza Murat, Wielki Mistrz Bractwa Liderów.

   Osoby wyróżnione: odznaczenie to otrzymać mogą członkowie Bractwa Liderów oraz wyjątkowo inne osoby (nie koniecznie członkowie Bractwa), które doceniają działalność Bractwa Liderów i wspomagają je w realizacji jego celów. 

   Zgłoszenia: drogą pisemną (na e-mail: ryszard.murat@gmail.com) lub ustnie.    

   Sposób uzyskania: uroczyste wręczenie podczas uroczystości Bractwa Liderów.

  Certyfikat: wraz z odznaczeniem uroczyście wręczany jest certyfikat, potwierdzający jego przyznanie.  

 

____________________________________________________

  

 

Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I

 

   Jest to jedyne odznaczenie w dziedzinie sztuk walki.

   Przyznający: odznaczenie przyznaje zgodnie z posiadanymi prerogatywami Prezes Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. Funkcję tę pełni od 1989 roku Wielki Mistrz Bractwa Liderów Ryszard Murza Murat.

  Federacja ta jest największym w Polsce związkiem, zrzeszającym ponad 40 różnych oragnizacji (federacji, związków, unii, zrzeszeń, akademii, towarzystw, stowarzyszeń, systemów, szkół, centrów, ośrodków) licznych stylów pochodzenia japońskiego, chińskiego, koreańskiego, wietnamskiego, filipińskiego i innych, które z kolei skupiają ogółem ogromną liczbę klubów i sekcji z różnych miejscowości z całej Polski, a także z innych krajów, nawet z Dalekiego Wschodu.

   Z uwagi na liczbę ćwiczących sztuki walki w Polsce bez wątpienia są najpopularniejszą ze wszystkich dyscyplin sportowych, choć uprawiane są z własnej woli i za własne środki.

 Krzyż

 
 
  Kształt odznaczenia: krzyż typu kawalerskiego (szlacheckiego) równoramienny, pozłacany o rozmiarach 4,5 x 4,5 cm, z dwoma mieczami (symbolizującymi gotowość do walki), skierowanymi ukośnie ostrzami w górę.

   W środku krzyża, na skrzyżowaniu mieczy umieszczone jest koło, symbolizujące doskonalenie się (koło we wszystkich kulturach uważane jest za najdoskonalszy kształt).

   Wokół koła widnieje złoty napis: POLSKA FEDERACJA DALEKOWSCHODNICH SZTUK I SPORTÓW WALKI na tle żołtym, a wewnątrz koła znajduje się kontur Polski w narodowych barwach biało-czerwonych, obwiedziony błękitnym tłem symbolizującym nadzieję i sukcesy.

   W konturze Polski widnieje rysunek czarnego pasa, symbolizującego umiejętności walki oraz złoty napis: ZA ZASŁUGI DLA SZTUK WALKI w części białej i chińskie ideogramy oznaczające "Federacja" w części czerwonej.

   Na rewersie krzyża wyryty jest napis: ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI DLA SZTUK WALKI KLASA I, PREZES FEDERRACJI RYSZARD MURAT. 

   Przeznaczenie: Krzyż zawieszony jest na wstążce z dominującymi barwami biało-czerwonymi i jest noszony na lewej piersi. 

   Osoby wyróżnione: Regulaminowo odznaczenie to przeznaczone jest dla instruktorów i działaczy sztuk walki, a także dla zawodników, ktorzy w zawodach o najwyższej randze krajowej, jakimi są Mistrzostwa Polski, zdobyli co najmniej trzy dowolne medale albo co najmniej jeden medal złoty.

   Jednak odznaczenie to wyjątkowo otrzymać mogą także członkowie Bractwa Liderów, którzy prowadzą dzialalność patriotyczną i utożsamiają się ze sztukami walki (patriotyzm zawsze bowiem wiąże się z gotowością do walki w obronie Ojczyzny).

   Zgłoszenia: drogą pisemną (na e-mail: ryszard.murat@gmail.com) lub ustnie.   

   Sposób uzyskania: uroczyste wręczenie podczas uroczystości Bractwa Liderów lub na imprezach sztuk walki, zwłaszcza podczas Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami w sobotę 4 kwietnia 2020 roku w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Poezji 5 w Warszawie Falenicy.

   Certyfikat: wraz z odznaczeniem uroczyście wręczany jest certyfikat, potwierdzający jego przyznanie. 

   Lista osób odznaczonych tym odznaczeniem jest podana do wiadomości publicznej na dwóch internetowych stronach: www.federacjasztukwalki.pl oraz www.karatetsunami.eu w działach pt. WYKAZ ODZNACZONYCH PRESTIŻOWYM MEDALEM Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I. 

  

   

__________________________________________________ 

 

Krzyż

z cząstką obudowy grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 

   Jest to unikalne wyróżnienie o charakterze religijnym.

   Kształt: drewniany krzyż o wysokości 45 cm, umieszczony na drewnianej podstawie przypominającej kontury Polski, pomalowanej na dwie części w polskich barwach narodowych: białej na górze i czerwonej na dole, do której przymocowany jest odłamek gruzu z napisem: GRUZ Z OTWARCIA GROBU BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 

   Na krzyżu umieszczona jest tradycyjna w Polsce metalowa figurka ukrzyżowanego Chrystusa, poniżej napis: ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ, jeszcze niżej znajduje się okrągły portret bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz napisy: KS. JERZY POPIEŁUSZKO ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ 19.X.1984 oraz BŁOGOSŁAW. 6.VI.2010.

    Krzyż ten w charakterze rękodzieła wykonuje ppłk BL Ignacy Kicki - organizator i od wielu lat dowódca Grupy Siedleckiej Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus, pełniącej od 1984 roku służbę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu.

   Przyznający: ppłk BL Ignacy Kicki (na wniosek Wielkiego Mistrza Bractwa Liderów Ryszarda Murata).

   Osoby wyróżnione: wyróżnienie to otrzymać mogą członkowie Bractwa Liderów oraz wyjątkowo inne osoby, które doceniają działalność ks. Jerzego Popiełuszki i poświęcenie przez niego życia dla Polski. 

   Zgłoszenia: drogą pisemną (na e-mail: ryszard.murat@gmail.com) lub ustnie.

   Sposób uzyskania: uroczyste wręczenie podczas uroczystości Bractwa Liderów. 

   Certyfikat: wraz z wyróżnieniem uroczyście wręczany jest certyfikat, potwierdzający jego przyznanie. Na certyfikacie znajduje się napis: Krzyż z cząstką obudowy grobu ks. Jerzego Popiełuszki pobraną 6 kwietnia 2010 roku, w dniu kanonicznego rozpoznania Jego relikwi, a ponadto podpisy za zgodność: ppłk BL Ignacy Kicki, Dowódca Grupy Siedleckiej KSP Totus Tuus - wykonawca Krzyża oraz gen. bryg. BL Jan Edward Marczak, Przewodniczący Rady KSP Totus Tuus przy grobie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu

 

__________________________________________________ 

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych. 

    
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
546406