bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

   

Nowe Komandorie:

Warszawa, Gdańsk, Urzędów

 

   W pierwszej dekadzie grudnia 2014 roku powstały trzy nowe Komandorie Bractwa - w Warszawie, Gdańsku i Urzędowie:

  1. WARSZAWA: Polsko-Turecka Komandoria Warszawa - jako Komandor kieruje nią gen. bryg. BSS Arda Książę Yurdatapan herbu Kotromanić
  2. GDAŃSK: Tatarsko-Polska Komandoria Gdańsk - jako Komandor kieruje nią gen. bryg. BSS Jerzy Dżirdżis Murza Kniaź Szahuniewicz herbu Akszak
  3. URZĘDÓW (woj. lubelskie): Komandoria Urzędów - jako Komandor kieruje nią ppłk ZP Roman Marian Surdacki herbu Gordon

 

 

 

 

Polsko-Turecka Komandoria

Warszawa

 
Warszawa
 
Polsko-Turecka Komandoria
 
Yurdatapan

 

    

  

   

gen. bryg. BSS

Arda Książę Yurdatapan

herbu Kotromanić

Yurdatapan 

nazwa Komandorii

siedziba

Komandorii

 herb

Komandorii

Komandor Komandorii

dane

Komandora

herb

Komandora

 

   Polsko-Turecka Komandoria zrzesza osoby pochodzenia tureckiego i polskiego.

   Komandorem tej Komandorii jest gen. bryg. BSS Arda Książę Yurdatapan herbu Kotromanić, spadkobierca Królów Bośni i władców Hercegowiny ze słynnego rodu Kotromanić oraz wodzów i generałów Imperium Tureckiego.

 

 

 

 

   

Tatarsko-Polska

Komandoria

Gdańsk

 

 
Gdańsk 
 
Tatarsko-Polska Komandoria
 
gen. Szahuniewicz

 

 

 

   

gen. bryg. BSS

Jerzy Dżirdżis Murza

Kniaź Szahuniewicz

herbu Akszak

 
Akszak 

nazwa

Komandorii

siedziba

Komandorii

 herb

Komandorii

Komandor

Komandorii

dane

Komandora

herb

Komandora

   

   Tatarsko-Polska Komandoria zrzesza osoby pochodzenia tatarskiego (wśród nich wyznawców islamu) i polskiego.

   Członkom tej Komandorii wyznającym islam Wielki Mistrz przyznał prawo do noszenia rycerskiego płaszcza Bractwa w kolorze czarnym.

   Komandorem Komandorii jest gen. bryg. BSS Jerzy Dżirdżis Murza Kniaź Szahuniewicz herbu Akszak, z rodu Czyngis-chana, prezydent Zwiazku Szlachty Tatarskiej Byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego i prezes Nardowego Centrum Kultury Tatarów RP w Gdańsku.

 

 

 

 

   

Komandoria

Urzędów

 
 Urzędów

  Komandoria Urzędów

 

 

 

   

 

ppłk ZP Roman

Marian Surdacki

herbu Gordon

 
herb Gordon 

nazwa

Komandorii

siedziba

Komandorii

 herb

Komandorii

Komandor

Komandorii

dane

Komandora

herb

Komandora

    

   Komandoria Urzędów zrzesza osoby zamieszkałe w Urzędowie i jego okolicach.

   Komandorem tej Komandorii jest ppłk ZP Roman Marian Surdacki herbu Gordon, znany przedsiębiorca i działacz Związku Piłsudczyków RP na Lubelszczyźnie.

 

   Serdecznie gratulujemy.

    


Oferta dla Ciebie:

 

   Ty również - jeśli doceniasz wartość patriotyzmu, właściwego zaangażowania na rzecz społeczeństwa i tradycji szlacheckich - możesz wstąpić do Bractwa i wraz z innymi użytecznie działać w jego strukturach: użytecznie dla siebie i społeczeństwa, a także zorganizować własną Komandorię.


   W tym celu skontaktuj się z osobą, która już jest członkiem Bractwa lub jego władz naczelnych albo z Wielkim Mistrzem: tel. 795-143-378, e-mail: ryszard.murat@gmail.com

 

   Serdecznie zapraszamy.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
188478