bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

 

Sylwetki niektórych członków Bractwa

 

Największym bogactwem

naszego Bractwa są ludzie -

niejednokrotnie powtarza na uroczystościach

Wielki Mistrz Bractwa Ryszard Murat.

 

To ludzie kształtują charakter organizacji,

decydują o jej możliwościach,

a ich osiągnięcia w różnych dziedzinach

są najlepszą rękojmią wartości Bractwa.

Bractwo 

Przedstawiamy tu sylwetki niektórych członków Bractwa, w kolejności alfabetycznej nazwisk.

 

Różnorodność, pojednanie i współpraca

 

   Łatwo zauważyć, że są to osoby różnych zawodów, różnych wyznań, z osiągnięciami w różnych dziedzinach działalności: społecznej, politycznej, kombatanckiej, religijnej, naukowej i zawodowej.

  

   Sylwetki działaczy Bractwa Liderów i poszczególnych Komandorii są dowodem, że Bractwo jest organizacją, która skupia osoby o różnym pochodzeniu, o różnych wyznaniach religijnych, o różnych poglądach politycznych i o różnej przeszłości.

  

   Ta niespotykana różnorodność - jak podkreśla na uroczystościach Wielki Mistrz Bractwa - świadczy o bogactwie i możliwościach Bractwa.


   Członków Bractwa łączy prawość charakteru, wysoka świadomość patriotyczna, podtrzymywanie i krzewienie wartości i tradycji rycerskich i szlacheckich oraz użyteczna działalność dla dobra społeczeństwa -  zgodnie z nadrzędnymi zasadami:                                               

                                                               Pojednanie i wspólne działanie;
                                            Nieważne, czy kot jest czarny czy biały, byle łowił myszy.

 

   Ta unikalna zdolność Bractwa do jednania i współpracy różnych osób może stanowić wzór do naśladowania przez inne organizacje, zwłaszcza partie polityczne. Przecież wiele organizacji zamiast łączyć - wskutek umyślnego działania kierownictw - dzieli nasze społeczeństwo, rozpala nienawiść i jątrzy umysły ludzi, judzi i intryguje, wywołując w ten sposób podziały, wrogość i wielkie spustoszenie moralne.

 Bractwo

 

Piękny gest pojednania,
charakterystyczny dla członków Bractwa.
Dawni przeciwnicy polityczni uścisnęli
sobie ręce na znak pojednania po uroczystości patriotycznej w siedzibie Bractwa w Warszawie

21 lutego 2015 roku.  


Od lewej: ppłk BL Mieczysław Cybulski, lat 84,

kombatant - oficer NSZ (Narodowych Sił Zbrojnych), kilkakrotnie skazywany na więzienie w PRL za walkę

o niepodległość z bronią w ręku, prezes Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej,

prezes Fundacji "Fotografia dla Przyszłości".
Od prawej: Albin Siwak, lat 84,

były członek Biura Politycznego KC PZPR.

W tle por. BL Henryk Dziuba ps. "Śmiga", lat 88, kombatant AK, członek oddziału partyzanckiego AK w Górach Świętokrzyskich, zasłużony fotografik i filmowiec.

     

W Y K A Z

wybranych członków Bractwa

w kolejności alfabetycznej nazwisk

 

dane: imię i nazwisko, funkcja, miejsce zamieszkania, nazwa Komandorii
(wykaz ten jest stale uzupełniany)

 

     gen. bryg. BL Henryk Dziudek herbu Dziudek

   
Dziudek

  

 Komendant Główny

   Stowarzyszenia  

WiN - Zrzeszenia Oddziałów Partyzanckich Wolność

 i Niezawisłość RP 

w Warszawie

 

Dziudek 

 

 

Lublin 

 

 

 

 

Komandor Lubelskiej Komandorii Bractwa


 

 

Lubelska Komandoria 

 

     Ryszard Filipski

 

Filipski 

wybitny polski aktor i reżyser teatralny i filmowy
 

znany z niezłomnej postawy patriotycznej
 

odtwórca kultowych ról w ponad 40 filmach

 

 Filipski

 

 Podkowa Leśna

 

 

członek Pierwszej Komandorii Bractwa

Wrocław

 Pierwsza Komandoria

 

      Śp. gen. bryg. BL Jan Henryk Baron Janczak herbu Pająk

 

Janczak

100-letni

bohater wojenny 

uczestnik działań lotniczych
w czasie II wojny światowej
w składzie 307 Nocnego Dywizjonu Myśliwskiego Lwowskiego

autor 3 książek na temat lotnictwa

Janczak

 

 

Warszawa

 

 

   

Marszałek Komandorii Lwowskie Puhacze Warszawa


 

 

Lwowskie 

 

     ppłk BL Andrzej Robert Baron Janczak herbu Pająk

 

 Janczak

historyk,

publicysta

i pisarz
 

autor 12 książek

na temat lotnictwa

o łącznym nakładzie

ponad milion egzemplarzy

Janczak

 

 

Warszawa

 

 

   

Komandor Komandorii Lwowskie Puhacze Warszawa


 

 

Lwowskie 

 

     admirał BL Henryk Leopold Jerzy Książę Kalinowski herbu Kalinowa

    

Kalinowski

bohater wojenny
uczestnik szturmu Berlina 1945

kawaler Orderu

VIRTUTI MILITARI

wiceprezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP

i Byłych Więźniów Politycznych

 Kalinowa

 

 

Warszawa

 

 

Komandor Morskiej Komandorii Bractwa


Wielki Admirał Kapituły Polskiej Bractwa

 

Morska Komandoria

 

     ppłk BL dr Antonina Danuta Komorowska herbu Korczak

    

Komorowska

wieloletni

pracownik naukowy(immunologia, biologia molekularna, chemia doznań smakowych)
działaczka opozycji

i więzień polityczny 

   

z rodziny

Prezydenta RP

B. Komorowskiego 

 

Korczak

 

 

Warszawa

 

 

 

Komandor Czwartej Komandorii Bractwa

Warszawa

 

Czwarta Komandoria
     

     kontradmirał (gen. bryg.) BL dr Adam Szczepan Kula herbu Pilcza

 

Kula 

   

absolwent

trzech uczelni

doktor nauk

o kulturze fizycznej
b. kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

 

    
Kula 

 

 

Gdańsk 

 

 

 

Komandor Pierwszej
Komandorii
Gdańsk

 

 

Gdańsk 

 

     ppłk BL prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Lechowski herbu Szczęście

 

Lechowski

 

wieloletni pracownik naukowy (cybernetyk)

 

profesor Międzynarodowej Akademii Nauk

w San Marino 

 

herb Szczęście

 

 

Warszawa

 

Komandor Pierwszej Komandorii Bractwa

Warszawa
przewodniczący Głównego Sądu Honorowego Bractwa 

 
Pierwsza Komandoria

       

     Śp. dr Maria Bożena Mościcka-Wesołowska herbu Ślepowron

   
 Mościcka

wieloletni
pracownik naukowy(transfuzjologia, immunologia, chirurgia transplantacyjna, mikrochirurgia)


z rodziny
Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego 

Ślepowron

 

Warszawa

 

 

Komandor Piątej Komandorii Bractwa Warszawa

Piąta Komandoria

 

     Śp. gen. dyw. BL Władysław Janusz Obara herbu Obara-Krymski

 

Obara 

były wykładowca WAT Warszawa
były dyrektor Zawodowej Estrady Wojskowej "Radar"  

poeta i publicysta
redaktor naczelny

wydawnictwa

i czasopisma

"Ars Pro Memoria"
twórca hymnu Bractwa

   
Obara 

 

  
Starachowice 

 

 

   

członek Komandorii Rembertów

Warszawa

 

   
 Rembertów

 

     Lusia Ogińska

 

Ogińska 

    

polska poetka, 

   malarka   

i reżyser


zasłynęła

z twórczości

o wymowie patriotycznej

i religijnej

Ogińska 

 

Podkowa Leśna
 

 

 

 

członek

Pierwszej Komandorii Bractwa

Wrocław

 Pierwsza Komandoria

    

     Śp. Arcybiskup prof. dr hab. Bolesław Pylak

 

 Pylak

Metropolita

Senior Lubelski
 

wieloletni Biskup,

Arcybiskup

i Metropolita Lubelski


wieloletni Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

   
Pylak 
 

 

 

Lublin

 

 

 

członek Pierwszej Komandorii Bractwa

w Opolu Lubelskim

 

Komandoria Opole Lubelskie

 

     Śp. Albin Siwak herbu Siwak

 

Siwak 

znany z prawości działacz związkowy

i polityczny
członek Biura Politycznego

KC PZPR
przewodniczący Komisji Skarg

i Interwencji

KC PZPR 

w latach 1981-86

Siwak

 

 

Warszawa

 

 

 

Komandor Komandorii Rembertów

Warszawa

 

Rembertów 

 

     gen. bryg. BL Jerzy Dżirdżis Murza Kniaź Szahuniewicz herbu Akszak

 

 gen. Szahuniewicz

chan Tatarów RP
prezes Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP

w Gdańsku
przewodniczący Związku Szlachty Tatarskiej Byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego 

Akszak 

 

 

Gdańsk

 

 

Komandor Tatarsko-Polskiej Komandorii Bractwa

w Gdańsku 

 

Tatarsko-Polska Komandoria

 

     Księżniczka Krittika Truong-Manoch herbu Truong

 

Manoch 

  

z arystokratycznej rodziny z Bangkoku

w Tajlandii

 

prezes pierwszej

tajskiej firmy w Polsce
właścicielka dwóch restauracji tajskich

w Warszawie

 Truong
   
Warszawa
 

 

Marszałek

Tajsko-Wietnamskiej

Komandorii Bractwa

Warszawa

Tajsko-Wietnamska Komandoria

 

 

     Kazimierz Józef Węgrzyn herbu Węgrzyn

 

Węgrzyn

polski poeta narodowy

nazywany 'współczesnym Norwidem'

autor kilkudziesięciu tomów wierzy

o tematyce patriotycznej

i religijnej

  Węgrzyn

 

Istebna

 

 

członek Pierwszej Komandorii Bractwa

Wrocław

 Pierwsza Komandoria

 

     Arcybiskup prof. dr hab. Stanisław Wielgus

 

Wielgus 

 

Metropolita
Senior Warszawski
 

b. wieloletni Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

i b. Biskup Płocki

   
Wielgus
 

 

 

Lublin
 

 

 

członek Pierwszej Komandorii Bractwa

w Opolu Lubelskim

   

Komandoria Opole Lubelskie

 

     śp. b. Senator RP Roman Wierzbicki

 

Wierzbicki

 

 

wieloletni działacz związkowy i polityczny
 

były Senator RP


przewodniczący Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa "Solidarność Wiejska" 

     
   
SW
 

 

 

 

Miłocin
 

 

  

członek Pierwszej Komandorii Bractwa

w Opolu Lubelskim

 

 

Komandoria Opole Lubelskie

 

     gen. bryg. BL Arda Książę Yurdatapan herbu Kotromanić

   

 Yurdatapan

 

z królewskiego rodu Kotromanić - królów Bośni i władców Hercegowiny

oraz wodzów

i generałów wojsk Imperium Tureckiego 

 Yurdatapan
   
   
 Warszawa
 

 

 

 

Komandor Polsko-Tureckiej Komandorii Bractwa

Warszawa

 

Polsko-Turecka KomandoriaUżyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
282382