bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

KRESY WE KRWI

i co dalej ? 

 

   Poniżej przedstawiamy treść listu stowarzyszeń kresowych do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z 3 września 2017 roku w sprawie mordów ludności polskiej przez zbrodniarzy ukraińskich i aktualnej polityki polskich władz wobec ukraińskich spadkobierców tych zbrodni.

 

   List przesłany został również do innych osób, mających aktualnie decydujący wpływ na politykę Polski: Premier RP Beaty Szydło i prezesa rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego.

   

   Treść listu jest w swej wymowie aż nadto oczywista i żadnego komentarza nie wymaga.  Jak wszyscy prawdziwi Polacy, w pełni popieramy treść tego listu. 

 

   Jednakże stanowisko wymienionych trzech adresatów listu w przedstawianych sprawach jest dobrze znane. W związku z tym nie należy spodziewać się z ich strony jakiejkolwiek reakcji, a zwłaszcza pozytywnej reakcji na ten przejmujący list. 

 

   Z punktu widzenia interesów narodu polskiego ze wszechmiar wskazane jest jednak, aby ze sprawą tą zapoznało się jak najwięcej Polaków (nie tak zwanych "obywateli RP", używających tylko polskiego języka i często polskich nazwisk) i aby - także na przykładzie spraw poruszanych w tym liście - zdali sobie sprawę, kogo wybrali na swych przywódców, jak reprezentują oni polskie interesy i dokąd prowadzą polskie państwo i naród.

                                                                                                         Bractwo Liderów 

 

 

Żary, 03.09.2017 r.

 

Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich 

Klub Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch.

Stowarzyszenie Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów Oddział Żary

ul. Bohaterów Getta 22 "B"

68-200 Żary, woj. lubuskie

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda

ul. Wiejska 10

00-902 Warszawa 

 

dotyczy: wniosek o pomoc w umożliwieniu godnego pochówku ofiar ukraińskiego ludobójstwa oraz pomoc prawną w uzyskaniu zadośćuczynienia od Rządu Ukrainy za straty materialne i niematerialne poniesione podczas zorganizowanego przez OUN-UPA ludobójstwa ludności polskiej

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

   środowiska kresowe z wielką radością przyjęły wystąpienia przedstawicieli najwyższych władz RP (Pana Prezydenta i Pani Premier) wygłoszone podczas obchodów 78. rocznicy agresji Niemiec na Polskę. Szczególnie ważne słowa padły w Wieluniu, gdzie Pan Prezydent Andrzej Duda mówił o trzech niezbędnych fundamentach właściwej polityki historycznej: dbaniu o pamięć zbudowaną na prawdzie a nie relatywizacji wydarzeń z przeszłości, zadośćuczynieniu za popełnione zbrodnie, czego skutkiem powinno być przebaczenie. Cieszy fakt, że po prawie 30 latach znaleźli się w końcu politycy, by podnieść tę kwestię w odniesieniu do Niemiec.

 

    Niestety jako środowiska kresowe musimy zauważyć, że w tym kontekście w sposób niezywkle czytelny widać niezmierną słabość polskiej polityki prowadzonej przez obecny Rząd (podobnie jak wszystkie poprzednie) w odniesieniu do Ukrainy. Jest to polityka "na kolanach" (może nawet "pełzająca"), choć w obietnicach wyborczych słyszeliśmy o "wstawaniu z kolan". Z wielką przykrością musimy stwierdzić, że nasz Rząd w stosunkach dwustronnych z partnerem ukraińskim łamie wszelkie zasady postulowane przez Pana Prezydenta.

 

    Pan Prezydent powiedział w Wieluniu: "...trzeba wiedzieć i pamiętać, kto był ofiarą, a kto mordercą (...) I nie wolno dopuścić do tego, by ta elementarna prawda była zamazywana przez czas, poprzez machinacje różnego rodzaju historyków czy też, jak kto woli, pseudohistoryków...". Jak w kontekście tych słów odczytać brak oficjalnego i stanowczego protestu polskiego Rządu wobec tworzenia na Ukrainie setek pominków i upamiętnień Stepana Bandery, Romana Szuchewycza i innych ludobójców narodu polskiego?! Jak mamy rozumieć brak polskiego sprzeciwu wobec uznania przez Ukrainę za bohaterów banderowskich rezunów z UPA wyrzynających polskie wsie na Kresach Wschodnich?! Co znaczy pokorne milczenie polskiego Rządu wobec totalnego fałszowania historii przez szefa ukraińskiego IPN Wołodymyra Wiatrowycza, słusznie nazywanego w naszym środowisku "ukraińskim Goebbelsem"?! Jak mamy postrzegać stałą, olbrzymią daninę finansową dla Ukrainy z kieszeni polskiego podatnika, w sytuacji gdy państwo to kolejny raz zakazuje nam ekshumacji i godnego pochówku dziesiątek tysięcy Polaków zamordowanych przez Ukraińców i do chwili obecnej spoczywających w dołach, jamach, na śmietniskach, bez grobu i znaku krzyża?

 

    Pan Prezydent powiedział w Wieluniu także inne ważne słowa: "...Ale potrzebne jest także przebaczenie, bo ono kładzie grunt pod dobre stosunki sąsiedzkie (...) I potrzebne jest w związku z tym zadośćuczynienie...". W pełni podzielamy w tej sprawie pogląd Pana Prezydenta i apelujemy, aby rządzący naszym krajem analogicznie jak do Niemiec zachowywali się w stosunku do Ukrainy. Przypominamy, iż ukraińscy nacjonaliści wymordowali od 150 do ponad 200 tysięcy Polaków (dane szacunkowe, bo Ukraińcy uniemożliwiają ekshumacje), ograbili ich z całego majątku, wiele polskich miejscowości zniszczyli do fundamentów. Stopień okrucieństwa ukraińskich rezunów przekroczył wszystko, co zdarzyło się podczas ostatniej wojny (rozpruwanie ciężarnych kobiet, nadziewanie niemowlaków na sztachety od płotu, zbiorowe gwałty, ćwiartowanie przy użyciu siekier, kos, wideł i młotów do zabijania świń itp.), w porównaniu z banderowcami nawet plugawi oprawcy z Brygady Dirlewangera wydają się "humanitarnymi mordercami". Do wybaczenia potrzebne jest wyznanie win, skrucha, postanowienie poprawy i zadośćuczynienie. Współczesne władze Ukrainy gloryfikujące zbrodniarzy z OUN-UPA nigdy nie przyznały się do zbrodni ani nie przeprosiły za ich dokonanie, na zakłamanym obrazie najgorszych okrutników i zbirów budują swoją państwowość, całkowicie zakłamując prawdę o masowych mordach dokonanych na Polakach (także Żydach, Rosjanach, Ormianach, Węgrach, Czechach, Słowakach, Cyganach i Sprawiedliwych Ukraińcach). W sposób absolutnie haniebny uniemożliwiają godny pochówek ich ofiar i zaśmiecają przestrzeń publiczną i umysłowość młodych Ukraińców upiorami zbrodniczej przeszłości. Domagamy się od Rządu RP, zgodnie z postulatem Pana Prezydenta, przeprowadzenia wszelkich niezbędnych analiz do oszacowania strat materialnych i niematerialnych, celem oceny wysokości zadośćuczynienia jakie winna zapłacić Ukraina. Jednocześnie domagamy się bardzo stanowczych działań naszego Rządu w celu umożliwienia nam godnego pochówku naszych krewnych, którzy już ponad 70 lat spoczywają jak dzikie, padłe zwierzęta. To najgorsza hańba dla naszego Państwa godzić się na takie traktowanie swoich własnych obywateli.

 

    Pan Prezydent raczył także wygłosić w Wieluniu następujące zdanie: "Mam wielką nadzieję, że ta straszna wojna była także lekcją dla świata do czego prowadzą nienawiść, buta, nieokiełznane w żaden sposób okrucieństwo...". Odnosimy wrażenie, że niestety lekcji tej nie odrobił ani Rząd Ukrainy w Kijowie, który nieokiełznanym okrutnikom i ludobójcom buduje pomniki; ani Rząd w Warszawie, który nie protestuje dostatecznie stanowczo wobec tych postępków. Pobłażliwość dla budowania kultu ludobójców narodu polskiego prowadzi prostą drogą do powtórzenia tragicznej historii naszych krewnych, szczególnie w kontekście napływu do Polski olbrzymiej ilości imigrantów ekonomicznych z Ukrainy wychowywanych w kulcie zbrodniarzy wojennych i morderców Polaków.

 

    Reasumując, prosimy Pana Prezydenta i Panią Premier o wszczęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu:

- rzetelnego wyliczenia należnego nam od Ukrainy zadośćuczynienia za straty materialne i niematerialne poniesione podczas akcji ludobójstwa ludności polskiej zorganizowanej i przeprowadzonej przez OUN-UPA

-  umożlwienia ekshumacji i godnego pochówku tysięcy polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa!!!!!!!

- skutecznego powstrzymania zorganizowanej przez władze Ukrainy akcji masowego fałszowania historii i gloryfikacji ukraińskich zbrodniarzy wojennych

- zaprzestania absurdalnie wysokiej pomocy finansowej z kieszeni polskiego podatnika na rzecz Ukrainy, do czasu zaniechania przez ten kraj haniebnego procesu gloryfikowania ukraińskich ludobójców narodu poslkiego

- zapewnienia bezpłatnej pomocy prawnej dla rodzin ofiar ukraińskiego luidobójstwa występujących z roszczeniami wobec Ukrainy. Budowanie sztucznej przyjaźni polsko-ukraińskiej na fundamencie kłamstwa wołyńskiego, będzie równie skuteczne jak przyjaźń polsko-radziecka na gruncie kłamstwa katyńskiego.

 

    Uprzejmie prosimy, by nie dzielić polskich ofiar II wojny światowej na te "słuszne" zastrzelone niemiecką czy sowiecką kulą i te "mniej poprawne politycznie" zatłuczone ukraińską siekierą.

 

    Łączymy wyrazy najwyższego szacunku.

 

    Otrzymują:

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda

2. Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Beata Szydło

3. Prezes PiS Jarosław Kaczyński. 

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
293029