bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

Komitet Koordynacyjno-Programowy 

organ sztabowy ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski

 

   Organem sztabowym ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski jest Komitet Koordynacyjno-Programowy.

 

Aktualny skład Komitetu Koordynacyjno-Programowego: 

  1. mgr Jan Morek (gen. dyw. pil. BL), zam. Warszawa Wola - z funkcją Przewodniczącego Komitetu,
  2. mgr inż. Aleksander Nowak (ppłk BL), zam. Kamieniec Wrocławski - z funkcją Wiceprzewodniczącego Komitetu,
  3. dr Antonina Danuta Komorowska (ppłk BL), zam. Warszawa Mokotów - z funkcją Koordynatora,  
  4. prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Lechowski (ppłk BL) zam. Warszawa Śródmieście - z funkcją Koordynatora,
  5. mgr arch. Tadeusz Strzępek (ppłk BL), zam. Męćmierz koło Kazimierza Dolnego - z funkcją Koordynatora. 

   Ten organ koordynacyjny Trzeciej Siły: Dobro Polski został powołany na Konferencji 20 stycznia 2019 roku w Warszawie i ma charakter otwarty

 

   W związku z tym każdy z Koordynatorów Klubów Koordynacyjnych Trzeciej Siły: Dobro Polski (także Ty) ma także możliwość wejść w skład tego organu zarządzającego, o ile wykaże się konkretnymi zasługami organizacyjnymi w postaci tworzenia Klubów Koordynacyjnych Trzeciej Siły: Dobro Polski. Możesz zatem spróbować wykorzystać tę niepowtarzalną szansę

 

Bliższe informacje na temat członków

kierownictwa ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski 

  1. Mgr Jan Morek (gen. dyw. pil. BL, herbu Morek), urodzony w Iwanowicach koło Krakowa, zamieszkały Warszawa Wola. Służył w Wojsku Polskim jako oficer - pilot samolotu szturmowego. W trakcie ćwiczeń bojowych jego samolot rozbił się doszczętnie, spadając na las, drugi pilot zginął na miejscu, zaś Jan Morek przeżył tę katastrofę, wyrzucony w kabinie pilota na odległość stu metrów. Następnie zajmował odpowiedzialne funkcje w kierownictwie obrony powietrznej kraju. W 1968 roku jako jedyny oficer podał się do dymisji w ramach protestu przeciwko interwencji w Czechosłowacji wojsk Układu Warszawskiego, również Wojska Polskiego. Później pracował w Kuratorium Oświaty w Warszawie. Od szeregu lat zajmuje się działalnością polityczną, jako założyciel ruchu społecznego Ruch Odbudowy Polski. Pełni także różne funkcje w organizacjach patriotycznych, między innymi jest członkiem Komendy Głównej WiN - Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich RP Wolność i Niezawisłosć. Komandor Drugiej Komandorii Warszawa Bractwa Liderów. Sędzia Pokoju Krajowego Sądu Obywatelskiego. Koordynator Drugiego Klubu Koordynacyjnego Warszawa Trzeciej Siły: Dobro Polski.
  2. Mgr inż. Aleksander Nowak (ppłk BL, herbu Reduta), urodzony we Lwowie, zamieszkały w Kamieńcu Wrocławskim. Z wykształcenia mechanik. Przez szereg lat pracował w branży budowlano-konstrukcyjnej, budując między innymi tak ważne obiekty, jak Cementownia Górażdże i most na Odrze w Opolu. Obecnie jest właścicielem wytwórni najzdrowszych olejów spożywczych. Od szeregu lat zajmuje się działalnością polityczną w zakresie naprawy Polski. Jest współautorem publikacji książkowej o tematyce politycznej. Komandor Pierwszej Komandorii Wrocław Bractwa Liderów. Sędzia Pokoju Krajowego Sądu Obywatelskiego. Koordynator Pierwszego Klubu Koordynacyjnego Wrocław Trzeciej Siły: Dobro Polski.
  3. Dr Antonina Danuta Komorowska (ppłk BL, herbu Korczak), urodzona w Poznaniu, zamieszkała Warszawa Mokotów. Doktor nauk przyrodniczych. Wieloletni pracownik naukowy - specjalizacje: immunologia, biologia molekularna, chemia doznań smakowych w placówkach naukowo-badawczych w Warszawie. Odkryła sposób wytwarzania piwa bezalkoholowego, jednak głównie prowadziła badania nad bronią biologiczną, zwłaszcza jadem kiełbasianym. Sprawami politycznymi zajmuje się od wielu lat, działając między innymi w środowisku rolników indywidualnych. Za tę działalność polityczną w latach 1980-tych spędziła szereg miesięcy w Więzieniu Mokotowskim. Jej krewnym jest Bronisław Komorowski, pełniący w latach 2010-15 najwyższą w Polsce funkcję Prezydenta RP. A. Komorowska bardzo krytycznie ocenia jego działalność polityczną, krytycznie z punktu widzenia dobra Polski i narodu polskiego. Pełni także różne funkcje w organizacjach patriotycznych - jest wiceprezesem Środowiska AK Grupa Kampinos Światowego Związku Żołnierzy AK i przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego WiN - Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich RP Wolność i Niezawisłość. Jest członkiem władz naczelnych Bractwa Liderów i Komandorem Czwartej Komandorii Warszawa. Sędzia Pokoju Krajowego Sądu Obywatelskiego. Koordynator Czwartego Klubu Koordynacyjnego Warszawa Trzeciej Siły: Dobro Polski.  
  4. Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Lechowski (ppłk BL, herbu Szczęście), urodzony w wiosce Kolonia Okalina koło Opatowa, zamieszkały Warszawa Śródmieście. Fizyk - elektryk i cybernetyk. Profesor Międzynarodowej Akademii Nauk w San Marino. Autor szeregu publikacji naukowych. Twórca słynnego fizycznego wzoru na szczęście. Od wielu lat zajmuje się działalnością polityczną, interesując się mechanizmami zapewniającymi dobro i szczęście mieszkańcom Polski i innych krajów. Przewodniczący Głównego Sądu Honorowego Bractwa Liderów i Komandor Pierwszej Komandorii Warszawa. Sędzia Pokoju Krajowego Sądu Obywatelskiego. Koordynator Pierwszego Klubu Koordynacyjnego Warszawa Trzeciej Siły: Dobro Polski.
  5. Mgr arch. Tadeusz Strzępek (ppłk BL, herbu Strzęp), urodzony w Głuchołazach, zamieszkały w wiosce Męćmierz koło Kazimierza Dolnego w woj. lubelskim. Z wykształcenia architekt, ale także artysta plastyk i malarz. Współwłaściciel Galerii Malarskiej "BeS" w Kazimierzu Dolnym. Wiele lat spędził na emigracji w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Zajmuje się także działalnością dziennikarską jako członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jest prezesem Fundacji "Zielony Kazimierz", zajmującej się poradami dotyczącymi leczenia naturalnymi środkami i zapobiegania chorobom. W ramach tej Fundacji organizuje w różnych miejscowościach w kraju (Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie itd.) spotkania o tematyce zdrowotnej z udziałem po kilkaset osób. Komandor Pierwszej Komandorii Kazimierz Dolny Bractwa Liderów. Sędzia Pokoju Krajowego Sądu Obywatelskiego. Koordynator Pierwszego Klubu Koordynacyjnego Kazimierz Dolny Trzeciej Siły: Dobro Polski. 

 

Dobro Polski - celem najwyższym !  

 

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
257206