bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

Uroczystości patriotyczne 22 listopada 2015 roku:

Cmentarz wojenny Kolonia Zbędowice
Dom Dziennikarza Kazimierz Dolny

 

 Kolonia Zbędowice

   Uroczystości Patriotyczne w niedzielę 22 listopada 2015 roku odbędą się w dwóch miejscowościach na Lubelszczyźnie:

 • o godz. 11:00 – uroczystość patriotyczno-religijna na cmentarzu wojennym w miejscowości Kolonia Zbędowice (wstęp otwarty – uczestniczyć w niej może każda osoba)
 • o godz. 13:00 – uroczystość patriotyczna w Domu Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym (wstęp zamknięty – bliższe informacje podane są dalej).

Program Uroczystości na cmentarzu wojennym w Kolonii Zbędowice:

 • godz. 11:00 – hymn narodowy
 • okolicznościowy wiersz – polski wieszcz narodowy Kazimierz Józef Węgrzyn
 • powitanie uczestników i sztandarów oraz okolicznościowe przemówienie – gen. bryg. Ryszard Murat
 • okolicznościowy wiersz – polska poetka patriotyczna Elżbieta Zimecka
 • apel poległych – prowadzi gen. bryg. Edward Szwed herbu Szwed
 • salwy honorowe – kombatanci z Puław
 • krótka modlitwa za rozstrzelanych bohaterów wojennych – prowadzi gen. bryg. Henryk Dziudek herbu Dziudek z kapłanami rzymskokatolickimi
 • okolicznościowe przemówienia
 • okolicznościowy wiersz - polski wieszcz narodowy Kazimierz Józef Węgrzyn.

 Szwed  Dziudek

Gen. bryg. Edward Szwed herbu Szwed (od lewej) i gen. bryg. Henryk Dziudek herbu Dziudek (od prawej)

w trakcie uroczystości patriotycznych w Kolonii Zbędowice w 2013 roku (od prawej) i w 2014 roku (od lewej).

 

Program Uroczystości w Domu Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym:

 • godz. 13:00  – otwarcie i hymny narodowe
 • ceremonialne przedstawienie uczestników damom z rodzin Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej
 • wręczenie dyplomów Komisji Historycznej Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
 • uroczyste wręczenie prestiżowych odznaczeń
 • uroczyste wręczenie Patentów Szlacheckich
 • wręczenie nominacji na stopnie oficerskie i generalskie
 • wręczenie legitymacji członkowskich Bractwa i innych wyróżnień
 • uroczysty obiad.

   Uroczystość uświetniona zostanie patriotycznymi wierszami Kazimierza Józefa Węgrzyna (Istebna) i Elżbiety Zimeckiej (Lublin).

 

 

 

 

 

   

Największy

polski poeta narodowy

Kazimierz Józef Węgrzyn wygłasza wiersz w trakcie Uroczystości patriotycznej

12 września 2015 roku

w Warszawie.

 Węgrzyn
 Zimecka

 

 

 

 

 

   

Wybitna polska poetka patriotyczna Elżbieta Zimecka (radca prawny, Lublin) wygłasza wiersz w trakcie Uroczystości patriotycznej

na cmentarzu wojennym

w Kolonii Zbędowice

w 2014 roku.

  

INFORMACJE O UROCZYSTOŚCI

NA CMENTARZU W KOLONII ZBĘDOWICE
 

   Kolonia Zbędowice to niewielka miejscowość leżąca na Lubelszczyźnie, między Puławami i Kazimierzem Dolnym, dokładnie w miejscu, gdzie Wisła najbardziej wygina bieg ku wschodowi.

 

   Trudno jednak do niej trafić, ponieważ leży w niewysokich, ale wyjątkowo urwistych górach (Górach Zbędowickich), pociętych niesamowitą plątaniną wąwozów, urwisk, wykrotów  i przepaści. Według przewodników jest to miejsce o największym na świecie zagęszczeniu wąwozów i przepaści (ponad 11 km na km²).

 

   W samym środku tych gór, w ich najwyższym miejscu – 225 m n.p.m., położony jest malowniczy cmentarzyk wojenny, pomnik wyjątkowych wydarzeń historycznych z lat II wojny światowej – walki o wolność  i męczeństwa narodu polskiego. Spoczywa tu 88 bohaterów zabitych przez Niemców: 3 poległych partyzantów (każdy z nich zabił wcześniej w stoczonej tu bitwie po kilkunastu Niemców) i 84 mieszkańców Kolonii Zbędowice, rozstrzelanych przez niemieckich żołdaków z zemsty za przegraną przez nich bitwę.

   Kolonia Zbędowice

Cmentarz wojenny w Kolonii Zbędowice jest niewielki. Spoczywają tu polscy partyzanci i osoby, które właśnie tu zostały rozstrzelane przez Niemców za walkę o wolność Polski. Wydarzenia w Kolonii Zbędowice są słynne jako idealny przykład walki o wolność Ojczyzny (zwycięskiej bitwy polskich partyzantów z Niemcami) i zarazem wstrząsającego męczeństwa narodu polskiego (w odwecie za klęskę Niemcy rozstrzelali mieszkańców tej miejscowości, wraz z rodzinami).

 Murat

 

 

   

   Kiedyś w najbliższym sąsiedztwie tego cmentarza znajdowało się siedlisko rodziny Murat (przodków Ryszarda Murata), całkowicie spalone i zniszczone przez Niemców – została po nim tylko studnia.

  

   Tu bowiem jego dziadek Jan Murat (wraz z 12-ma innymi bohaterami wojennymi) otrzymał od Państwa Polskiego ziemię w nagrodę za zasługi w odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i w wojnie w 1920 roku. Został wybrany przez pozostałych kolonistów wojennych sołtysem tej miejscowości i był współorganizatorem pierwszego na ziemiach polskich oddziału partyzanckiego.  

 

 

 

 

 

 

 

Dziadek (Jan Murat 1899-1942) i babka (Balbina Murat 1900-1942) Ryszarda Murata w trakcie ślubu w 1925 roku. Oboje zostali rozstrzelani przez niemieckich żołnierzy w Kolonii Zbędowice wraz z dwojgiem dzieci: 10-letnim Stanisławem i 16-letnią Janiną. W chwili rozstrzelania Balbina Murat cudownie uratowała drugą córkę Mariannę (wówczas 8-letnią), przykrywając ją swym ciałem.

   Oddziałem tym dowodził Jan Płatek ps. „Kmicic”, którego przygody wojenne były pierwowzorem postaci Hansa Klossa i głośnego serialu „Stawka większa niż życie”.


   Oddział ten w dniu 21 listopada 1942 roku stoczył pod Kolonią Zbędowice - w okolicznych wykrotach - zwycięską bitwę z sześcioma niemieckimi batalionami. O skali zwycięstwa świadczą liczby: poległo zaledwie trzech partyzantów (którzy świadomie poświęcili swe życie, obsługując karabiny maszynowe w zasadzkach) i ponad 100 Niemców, pochowanych na cmentarzu niemieckim w pobliskiej miejscowości Polesie.


    Następnego dnia wszyscy polscy koloniści wojskowi w miejscowości Kolonia Zbędowice – zaangażowani w działalność tego oddziału partyzanckiego – zostali wraz z rodzinami (nawet niemowlętami) rozstrzelani przez Niemców, w odwecie za tę klęskę i w celu liczbowego wyrównania strat (w raportach; wskutek tego niemieccy dowódcy w celu uniknięcia kompromitacji mogli podawać w raportach podobną liczbę strat po obu stronach).
  

Kolonia Zbędowice

Członkowie kierownictwa Bractwa: dr Antonina Danuta Komorowska herbu Korczak, dr Maria Bożena Mościcka-Wesołowska herbu Ślepowron i Ryszard Murat przed cmentarzem wojennym w Kolonii Zbędowice. Widoczny pomnik ukazuje rozstrzelanych przez Niemców członków rodziny Murat: dziadka i babkę Ryszarda Murata oraz dwoje ich dzieci. Wklęsła postać dziecka na tym pomniku przedstawia Mariannę Murat (młodszą siostrę ojca Ryszarda Murata), która

w wieku 8 lat cudownie przeżyła to rozstrzelanie, przykryta ciałem przez swą matkę (babkę Ryszarda Murata). Rozstrzelanie to odbyło się dokładnie w tym miejscu w dniu 22 listopada 1942 roku. Do 8-letniej Marianny Murat 

i jej matki Balbiny Murat czterech niemieckich żołdaków z odległości 1-2 metrów wystrzeliło wtedy łącznie

około 70 kul (dwie serie po 32 pociski z MP 40 i po 5 kul z dwóch karabinów Mauser Kar 98k).

 

        Dojazd na cmentarz wojenny, na którym odbędzie się Uroczystość:

 • autem do Puław
 • następnie jedyną szosą wzdłuż Wisły w kierunku Kazimierza Dolnego
 • po przebyciu kilku kilometrów - w miejscowości Parchatka przy znaku drogowym (znajdującym się po prawej stronie drogi) z napisem ZBĘDOWICE należy skręcić w lewo
 • następnie jechać asfaltowaną drogą w przepięknym i krętym wąwozie serpentynami pod górę około 1 km, po czym już na wierzchołku gór skręcić w lewo i asfaltowaną drogą (około 1 km) dojechać pod sam cmentarz.

   Już sama droga tym krętym wąwozem daje wyobrażenie krajobrazu tutejszych gór. Jadąc tą drogą można zrozumieć, dlaczego sytuacja niemieckich żołnierzy w bitwie z miejscowymi partyzantami była beznadziejna i dlaczego ponieśli tu tak duże straty. Ta jedyna droga w Góry Zbędowickie została przebita przez polskich saperów dopiero w latach 1970-tych, przy użyciu materiałów wybuchowych i ciężkiego sprzętu wojskowego. Droga ta, jako wytwór sztuczny, stanowi tylko przedsmak niesamowitych naturalnych krajobrazów (wykrotów i przepaści porośniętych lasem i zaroślami) tutejszych gór, będących matecznikiem polskich partyzantów.

 

   W następnym roku Ryszard Murat poprowadzi wycieczkę pieszą (tylko dla najbardziej wytrwałych  i sprawnych fizycznie) od cmentarza do partyzanckiej bazy – zespołu podziemnych bunkrów i na miejsce bitwy z Niemcami (trzech kolejnych zasadzek na ich oddziały).

 

   W Uroczystości o godz. 11:00 na cmentarzu wojennym w Kolonii Zbędowice mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.

 

   Uroczystość (porządek i bezpieczeństwo uczestników) chroniona będzie przez funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji z Puław.

    

   Na miejsce Uroczystości należy przybyć przed godz. 11:00, aby można było ustawić się we wskazanym i godnym miejscu (zwłaszcza w przypadku przybycia ze sztandarem).

 

   W dniu Uroczystości jest zimno i zwykle pada deszcz lub śnieg, a temperatura waha się w granicach 0°, co należy uwzględnić w swoim ubiorze.

 

   Uroczystość 22 listopada jest drugą najważniejszą z dorocznych uroczystości Bractwa: obok uroczystości w maju w Sanktuarium Św. Stanisława w Piotrawinie. Obowiązek udziału w tej Uroczystości jest zapisany w Statucie Bractwa.

 

 Kolonia Zbędowice

 

 

 

 

   

Wielki Mistrz Bractwa Ryszard Murat

pokazuje dr Antoninie Danucie Komorowskiej

i dr Marii Bożenie Mościckiej-Wesołowskiej pomnik na cmentarzu w Kolonii Zbędowice, który wzorowany był na nagrobku

z rodzinnego grobu jego rodziny Murat.

 

Widoczny na tym pomniku wizerunek orła nadany został przez króla Władysława Jagiełłę (jako uzupełnienie rodowego tatarskiego herbu - tamgi) jego przodkowi o imieniu Murat

z cesarskiego rodu Czyngis-chana, który przybył wówczas do Polski ze Złotej Ordy.

  

Na tym historycznym wizerunku orła

wzorowany jest herb Bractwa. 

INFORMACJE O UROCZYSTOŚCI W KAZIMIERZU DOLNYM

 

   Po zakończeniu Uroczystości w Kolonii Zbędowice należy niezwłocznie przemieścić się autem kilka kilometrów do pobliskiego Kazimierza Dolnego.

 

   Kazimierz Dolny nad Wisłą jest niewielkim miasteczkiem, powszechnie znanym kurortem i perełką turystyczną. Tu urodził się Wielki Mistrz Bractwa Ryszard Murat i w tutejszym kościele był ochrzczony.

 

Kazimierz Dolny

Panorama Kazimierza Dolnego. Przepiękny obraz, który namalował architekt i malarz Tadeusz Strzępek –

Komandor Komandorii Bractwa Kazimierz Dolny. Na pierwszym planie od prawej kościół parafialny,

w którym ochrzczony został Ryszard Murat.

 

   Uroczystość 22 listopada o godz. 13:00 odbędzie się w uroczym obiekcie – Domu Dziennikarza (pełna nazwa: Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich).
 

 Dom Dziennikarza  Dom Dziennikarza

Widok Domu Dziennikarza w zimowej i letniej scenerii.

 

Strzępek

W Domu Dziennikarza znajdują się obrazy Tadeusza Strzępka. Na fotografii Ryszard Murat i artysta malarz

na tle dwóch jego obrazów, eksponowanych w recepcji Domu Dziennikarza.

 

   Dom Dziennikarza zlokalizowany jest na tak zwanej Górze Małachowskiego, przy ul. Małachowskiego 17 w Kazimierzu Dolnym. Z centrum miasteczka należy dojechać do niego ul. Małachowskiego, która biegnie niewielkim wąwozem.


   Obok Domu Dziennikarza znajduje się willa Kuncewiczów (obecnie muzeum pisarki Marii Kuncewicz), w której w latach wojny mieściła się placówka niemieckiego wywiadu wojskowego – Abwehry. Dowódca partyzanckiego oddziału z Kolonii Zbędowice „Kmicic” wykonał wiele akcji, przebierając się w mundur oficera Wehrmachtu - komendanta tej placówki, co było podstawą scenariusza serialu „Stawka większa niż życie”.

 

   Te wyczyny „Kmicica” możliwe były dzięki stałemu podsłuchiwaniu przez polskich partyzantów z Kolonii Zbędowice rozmów telefonicznych, prowadzonych przez komendanta placówki Abwehry z Kazimierza Dolnego z komendantem placówki Gestapo (pierwowzorem filmowego Brunnera) i ich przełożonymi z Puław i Lublina.

 

   W miejscowości Parchatka, z której skręca się na Zbędowice, polscy partyzanci podłączyli się bowiem pod biegnącą tam z Kazimierza Dolnego do Puław linię telefoniczną (istniejącą do dziś) i zakopany w ziemi kabel poprowadzili do swej bazy w Kolonii Zbędowice.

 

Dom Dziennikarza

Wnętrza Domu Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym.

 

   W Domu Dziennikarza, w którym odbędzie się nasza Uroczystość, chętni mogą spędzić nocleg. W tym celu dla zainteresowanych podaję kontakt do tego obiektu: tel. 81 881 01 62;www.domdziennikarza.com

 

Dom Dziennikarza 

Nasza Uroczystość odbędzie się w Sali Kominkowej Domu Dziennikarza (na fotografii wyżej).

  

 Dom Dziennikarza  Dom Dziennikarza
    

   Na miejsce uroczystości – do Domu Dziennikarza należy dotrzeć przed godz. 13:00. O godz. 13:00 rozpocznie się nasza impreza i osoba spóźniona nie będzie mogła do niej dołączyć.      

   

    Udział w Uroczystości w Kazimierzu Dolnym ma charakter ZAMKNIĘTY, to znaczy uczestniczyć w niej mogą wyłącznie osoby, które zarezerwują miejsce.

 

   Wejście odbędzie się na podstawie imiennej listy. W celu umieszczenia na tej liście swój udział należy potwierdzić telefonicznie – przy tej okazji podając Wielkiemu Mistrzowi Bractwa (lub Komandorowi swej Komandorii) podstawowe informacje do oficjalnego przedstawienia: imię i nazwisko, wiek, tytuły, miejscowość zamieszkania, najważniejsze osiągnięcia.

 

    Na Uroczystości każdy uczestnik zostanie przedstawiony dostojnym damom z rodzin Prezydentów RP: dr Marii Bożenie Mościckiej-Wesołowskiej i dr Antoninie Danucie Komorowskiej, które pełnią rolę ceremonialnego gospodarza Uroczystości. 

 Order  Order

  

 

Prawo nadawania

Orderu Świętego Stanisława

zostało przyznane przez Sąd

Wielkiemu Mistrzowi naszego Bractwa.

Od lewej: Order Św. Stanisława

Klasy II - Krzyż Komandorski z Gwiazdą,

od prawej: Order Św. Stanisława

Klasy IV - Krzyż Kawalerski. 

 OSS
 VM  KG

 

 

 

 

 

   

Niektóre

odznaczenia kombatanckie.

OZ  ZKRPiBWP 

        W trakcie uroczystości wyróżnionym osobom wręczone zostaną:

 • Ordery Świętego Stanisława 
 • prestiżowe odznaczenia kombatanckie
 • Patenty szlacheckie i herby
 • nominacje na stopnie oficerskie i generalskie
 • nominacje na funkcje w różnych Komandoriach 
 • legitymacje członkowskie Bractwa.

        W związku z tym zapraszamy zainteresowanych do zgłaszania Wielkiemu Mistrzowi Bractwa:

 • kandydatur do Patentów szlacheckich
 • kandydatur do odznaczeń
 • kandydatur do nominacji na stopnie oficerskie
 • kandydatur do innych wyróżnień.

   Kandydatury te zgłaszać mogą wszyscy członkowie Bractwa, ale zwłaszcza Komandorzy Komandorii.

 
Kalinowski 

 

   

Ponadto - na wniosek Wielkiego Mistrza

Ryszarda Murata - wszyscy uczestnicy Uroczystości otrzymają specjalny Dyplom Komisji Historycznej Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych. 

  

Wręczy go admirał Henryk Leopold Jerzy Książę Kalinowski - wiceprezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

i przewodniczący wspomnianej Komisji Historycznej.

 Kalinowa
   Po Uroczystości w miejscowej restauracji, zlokalizowanej obok Sali Kominkowej, odbędzie się obiad, serwowany dla uczestników.

 

 Dom Dziennikarza  Dom Dziennikarza

Tu odbędzie się obiad po uroczystości. 

 

   Po Uroczystości będzie można nabyć cenne publikacje członków Bractwa:

 • książki Albina Siwaka
 • książki Henryka Pająka
 • poezje poety narodowego Kazimierza Józefa Węgrzyna
 • fotoalbumy mjra Andrzeja Kwiatkowskiego z poprzednich imprez Bractwa.

   Siwak  Siwak  Pająk

 Węgrzyn  Węgrzyn

 20 XII  album Fotoalbum   Bractwo

 

   Dla zainteresowanych autorzy będą wpisywać w tych publikacjach pamiątkowe dedykacje.  

 

 Zbędowice

Krótki opis wydarzeń z Kolonii Zbędowice

 

   Uroczystość na cmentarzu w Kolonii Zbędowice upamiętnia rzadko spotykane bohaterstwo i poświęcenie narodu polskiego w walce o wolność Ojczyzny – zwycięstwo (w bitwie), ale równocześnie wielką tragedię (zagładę całej miejscowości i męczeństwo jej mieszkańców).

 

   Za wybitne zasługi w odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i w wojnie 1920 roku 13-tu polskich bohaterów wojennych otrzymało nie tylko wszelkie ówczesne odznaczenia, ale z inicjatywy Marszałka Piłsudskiego dodatkową nagrodę w postaci ziemi właśnie tu.

  

   W ten sposób powstała miejscowość Kolonia Zbędowice, leżąca w urwistych górach między Puławami i Kazimierzem Dolnym.

 

Od lewej: okładka jednej z publikacji

na temat wydarzeń w Kolonii Zbędowice.

 Stawka

   W czasie II wojny światowej ci wojskowi koloniści zorganizowali pierwszy na ziemiach polskich oddział partyzancki. Dokonał on wiele spektakularnych akcji zbrojnych.

  

   Na kanwie losów tego oddziału, zwłaszcza jego komendanta "Kmicica" (który wiele akcji wykonał w mundurze niemieckiego oficera), nakręcono większość odcinków serialu "Stawka większa niż życie".

  

   

Kadr z serialu „Stawka większa niż życie”,
przedstawiający Polaka w mundurze oficera
Abwehry Hansa Klossa i jego przeciwnika
Hermanna Brunnera, którego pierwowzorem

był komendant Gestapo w Kazimierzu Dolnym(placówka Gestapo mieściła się w kompleksie budynków obecnego klasztoru).  

 aktorzy

   

Słynni aktorzy z serialu "Stawka większa

niż życie": Stanisław Mikulski grający rolę

Hansa Klossa, polskiego agenta w szeregach Abwehry i Emil Karewicz, grający rolę jego przeciwnika Hermanna Brunnera, oficera Gestapo, oraz Henryk Leopold Jerzy Książę Kalinowski, który na uroczystości w Kolonii Zbędowice wręczał odznaczenia i wyróżnienia.

 

Fotografię wykonano na spotkaniu w siedzibie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

w Warszawie 15 listopada 2013 roku.

 Kmicic  Wehrmacht

Od lewej: komendant oddziału partyzanckiego z Kolonii Zbędowice Jan Płatek ps. „Kmicic” w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie w 1926 roku; od prawej: przegląd niemieckich oddziałów przed akcją przeciwpartyzancką.

 

Kowalik

Jeden z partyzantów, Antoni Kowalik ps. „Jastrząb” z karabinem maszynowym Browning wz. 1928. Uczestnik walk

w II wojnie światowej od początku do końca: kampanii wrześniowej 1939 roku, potem partyzant w Kolonii Zbędowice,

a w końcu uczestnik szturmu Berlina 1945, kiedy został ciężko ranny. Uczestniczył w prawie wszystkich akcjach zbrojnych „Kmicica”, także w bitwie pod Kolonią Zbędowice. Jest przykładem wyjątkowej waleczności

i poświęcenia dla Ojczyzny. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Orderem VIRTUTI MILITARI.

  

   21 listopada 1942 roku, na osobiste polecenia Reichsführera Heinricha Himmlera, 6 niemieckich batalionów usiłowało otoczyć i zniszczyć ten oddział. W całodziennej bitwie w niespotykanych wąwozach i wykrotach poległo tylko 3 partyzantów i ponad 100 niemieckich żołdaków.


   Partyzanci spoczywają na cmentarzu w Kolonii Zbędowice, zaś zabici Niemcy na wielkim niemieckim cmentarzu w miejscowości Polesie koło Puław.

 

 Niemiec  Polesie

Od lewej: jeden z zabitych niemieckich żołdaków; od prawej: wyryty w kamieniu plan

wielkiego niemieckiego cmentarza w Polesiu koło Puław, gdzie spoczywają polegli niemieccy żołdacy.     

    

   Następnego dnia, 22 listopada 1942 roku, te same niemieckie bataliony otoczyły Kolonię Zbędowice i rozstrzelały 84 mieszkańców, w tym kobiety, dzieci i niemowlęta.

 

 

 

 

 

Rozstrzeliwanie odbywało się  w typowo

niemiecki planowy i systematyczny sposób.
Czterech niemieckich żołdaków (dwóch

uzbrojonych w 5-strzałowe karabiny Mauser

Kar 98k i dwóch uzbrojonych w 32-strzałowe pistolety maszynowe MP40) strzelało z bliskiej odległości w plecy i tył głowy czterem Polakom. 

 Rozstrzeliwanie
 Murat

    

   Z zagłady ocalał 14-letni Józef Murat (ojciec Ryszarda Murata), któremu Niemcy polecili trzymać zrabowane przez nich konie jego rodziców, oraz jego młodsza siostra, wówczas 8-letnia Marianna Murat (zawsze obecna na uroczystościach w Kolonii Zbędowice).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografii: Marianna Murat (po mężu Próchniak)

i  Prezes Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI Henryk Leopold Jerzy Książę Kalinowski

na uroczystości w Kolonii Zbędowice w 2012 roku.

   Po wojnie z inicjatywy Józefa Murata i brata jego ojca Władysława Murata (który pełniąc funkcję Powiatowego Inspektora Oświaty był w stanie załatwić stosowne zezwolenia i finansował prace) w Kolonii Zbędowice zbudowano cmentarz i ustawiono pomnik, wzorowany na nagrobku z rodzinnego grobu rodziny Murat.   

 Zbędowice

 

 

   

Orzeł w herbie Bractwa

wzorowany jest
na historycznym wizerunku orła,

który widocznyjest na pomniku

znajdującym się na cmentarzu
bohaterów wojennych

w Kolonii Zbędowice.

 Bractwo
 Strzyżyński

   Po 30 latach przed cmentarzem ustawiono drugi pomnik, przedstawiający rozstrzeliwaną rodzinę Murat, którego autorem był słynny rzeźbiarz Stanisław Strzyżyński z Nałęczowa.

 

 

 

Statuetkę pomnika w Kolonii Zbędowice
otrzymuje Stanisław Strzyżyński lat 90 (Nałęczów), słynny artysta rzeźbiarz, 

twórca tego monumentalnego pomnika.
Od lewej por. Aleksander Przewłoka

(także lat 90), członek wywiadu oddziału partyzanckiego "Kmicica", który jako pierwszy pojawił się na miejscu rozstrzelania w Kolonii Zbędowice i odnalazł 8-letnią Mariannę Murat pod ciałem jej rozstrzelanej matki.

 

 

 

   

Uroczystość na cmentarzu wojennym

w Kolonii Zbędowice w 2013 roku.
Arcybiskup prof. dr hab. Stanisław

Wielgus w trakcie mszy św. polowej.

 Zbędowice
 Zbędowice  Zbędowice

 

   Ewenementem, ważnym podkreślenia, jest zgodny udział w uroczystości w Kolonii Zbędowice kombatantów z konkurencyjnych ugrupowań partyzanckich, od skrajnie prawej do skrajnie lewej strony: NSZ – Narodowych Sił Zbrojnych, WiN – Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich RP Wolność i Niezawisłość,  AK – Armii Krajowej, BCh – Batalionów Chłopskich, AL – Armii Ludowej. Różnią się poglądami, ale w tej uroczystości uczestniczą zgodnie, zjednoczeni patriotyczną myślą o pomyślności Ojczyzny i pamięcią o mających tu miejsce wyjątkowo tragicznych wydarzeniach – walce o wolność i męczeństwie narodu polskiego.

 

     Ten solidaryzm i pojednanie partyzanckich kombatantów na naszej uroczystości są godne podkreślenia i stanowią wzór do naśladowania przez polskie społeczeństwo, które także dziś jest podzielone poglądami, ale powinno być zjednoczone troską o dobro Ojczyzny.

 

 Zbędowice

   Oto wiersz, który wygłosiła na Uroczystości na wojennym cmentarzu w Kolonii Zbędowice w 2014 roku polska poetka patriotyczna Elżbieta Zimecka (radca prawny; z Lublina).

   Zadedykowała go Wielkiemu Mistrzowi Bractwa, którego ojciec uratował się w Kolonii Zbędowice.

 

                       Generałowi Ryszardowi Murat

 

Zbędowicka Prawda

 

         Czy są jeszcze niepodległe serca
         Co chcą bronić Polski swoim ciałem
         I uparcie iść do zwycięstwa
         Jak Twój Dziadek... Generale?

         - Ty Jego nie znałeś.

Zimecka

 

 

   

 

A prawda Zbędowicka wciąż boli
I świeża jest ciągle jak otwarta rana
Bo takiego piekła zapomnieć nie można
I uwierzyć trudno w to dzieło szatana.

 

Czarny orzeł od rana bestialsko morduje
Z rozpaczy i trwogi struchlałą
Pełną rodzin wieś całą.
Z jej płaczów, jęków, krwi
Bezlitośnie drwi.

 Zimecka

 

   

Twój ojciec z siostrą cudem ocaleni.
On czternaście miał lat
I w piękne życie wierzył
Ona duszę anioła w bieli.

 

Dzisiaj stoimy na tej świętej ziemi
Okupionej męczeństwem jej dzieci
I składamy w hołdzie z pokorą
Męczennikom nieludzkich wyroków
Wieniec prawdy tamtych dni
           ... i tylko cisza trwa.

 

                       Elżbieta Zimecka

 Zbędowice

     

Polski bohater wojenny (uczestnik Powstania Warszawskiego 1944, wyzwolenia Warszawy 1945, wkopywania słupów granicznych nad Odrą i wreszcie szturmu Berlina) - 90-letni Henryk Leopold Jerzy Książę Kalinowski

oraz Marianna Murat (po mężu Próchniak),

która w wieku 8 lat cudownie przeżyła rozstrzelanie w Kolonii Zbędowice, przykryta ciałem przez umierającą matkę Balbinę Murat;

a także 93-letni por. Aleksander Przewłoka, służący w wywiadzie partyzanckiego oddziału "Kmicica", który jako pierwszy pojawił się

na miejscu zagłady i odnalazł Mariannę pod ciałem jej matki (w miejscu, gdzie stoją).

  

Uroczystość na cmentarzu wojennym

w Kolonii Zbędowice w 2014 roku.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
463129