bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

Kolejna

Uroczystość Bractwa

21 marca 2020 roku w Warszawie

 

________________________________________________________

 

UROCZYSTŚĆ PRZEŁOŻONA

z powodu epidemii koronawirusa

 

Impreza ta z powodu epidemii koronawirusa została przełożona na inny termin.

O terminie tym osoby zainteresowane zostaną poinformowane we właściwym czasie.

_________________________________________ 

 

 
Bractwo 

  

   

W sobotę 21 marca 2019 roku

o godz. 12:00

w siedzibie Bractwa

w Warszawie, ul. Patriotów 247 

odbędzie się kolejna

  Uroczystość Patriotyczna Bractwa. 

 
Warszawa

  

   

 Obara  

 

 

   

Zgodnie ze zwyczajem

każdy uczestnik oficjalnie przedstawiany jest damom

(zwykle z rodzin głów naszego

państwa - Rzeczypospolitej Polskiej),

które pełnią rolę ceremonialnego

gospodarza uroczystości.

 

  

Scena z uroczystości 23 lipca 2016 roku. Przedstawienie gen. bryg. BL Władysława Janusza Barona Obary herbu Obara-Krymski (Starachowice). 

 

 Sobczyński    Popiołek  Tomżyński Truszczyński 

Przykłady przedstawienia uczestników uroczystości - od lewej: kontradmirał BL Grzegorz Krystian Sobczyński herbu Kozerski (komandor Drugiej Komandorii Gdynia), ppor. BL Ewa Popiołek herbu Sowa (Warszawa - prezes firm handlu zagranicznego, komandor Komandorii Warszawskie Sowy), ppłk BL Waldemar Tomżyński (Katowice -

b. prezes Zarządu Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, komandor Pierwszej Komandorii Katowice), red. Stefan Truszczyński (Warszawa - sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich).

 Bractwo

Po wręczeniu

prestiżowych odznaczeń.

Od lewej: Adam Jurczakowski (komandor Pierwszej Komandorii Piastów), gen. bryg. BL Marek Osiejewski herbu Ostoja (Warszawa - wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Głównej Policji, komandor Komandorii Osa), gen. bryg. BL Dariusz Wichniewicz herbu Gozdawa (Warszawa - wiceprzewodniczący Zarządu Terenowego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Stołecznej Policji, komandor Pierwszej Komandorii Warszawa Radość) oraz wręczający odznaczenia wiceadmirał BL Henryk Leopold Jerzy Książę Kalinowski herbu Kalinowa (Warszawa).

 Bractwo

 

 

 

 

 

W trakcie uroczystości Bractwa wręczane są nominacje na stopnie podoficerskie, chorążych,

oficerskie i generalskie.

 


Komandor Pierwszej Komandorii Ostróda Zdzisław Wójcik herbu Wójcik (w środku) po otrzymaniu nominacji

na oficerski stopień pułkownika BL.

 Bractwo

 

 

 

 

 

 

 

Po uroczystości, która ma charakter oficjalny i ceremonialny, odbywa się catering, przeznaczony na dyskusje

i integrowanie się uczestników.

 Bractwo

Później uczestnicy integrują się

w luźniejszej atmosferze. Od lewej:

płk BL Zygmunt Kowalczyk herbu Pegaz (Warszawa), płk Henryk Kościński herbu Rogala (komandor Trzeciej Komandorii Gdynia), ppłk BL dr Antonina Danuta Komorowska herbu Korczak (krewna Prezydenta B. Komorowskiego), ppłk BL Jan Marek Teliga (Bieliny koło Świętego Krzyża), dr Maria Bożena Mościcka-Wesołowska (z rodziny Prezydenta RP Ignacego Mościckiego),

dr Marek Walkiewicz herbu Walkiewicz (wiceprezes Pracodawców Ochrony Zdrowia Wielkopolska, komandor Pierwszej Komandorii Poznań).

 

   W uroczystości udział wezmą działacze Bractwa Liderów i inne osoby zaproszone.

 

   Uroczystość ma charakter zamknięty, to znaczy uczestniczyć w niej mogą tylko zaproszone osoby. 

  

   W związku z tym zapraszamy zainteresowanych do zgłaszania Wielkiemu Mistrzowi Bractwa:

 • kandydatur do Patentów szlacheckich,
 • kandydatur do odznaczeń,
 • kandydatur do nominacji na stopnie oficerskie,
 • kandydatur do innych wyróżnień.

   Kandydatury te zgłaszać mogą wszyscy członkowie Bractwa, ale zwłaszcza komandorzy Komandorii. Po zaakceptowaniu osoba upoważniona otrzyma pisemne zaproszenie na uroczystość. 

 

   Przed i po uroczystości można nabyć różne publikacje, między innymi przepiękne, kolorowe fotoalbumy ppłka pil. Andrzeja Kwiatkowskiego z poprzednich imprez Bractwa. Zamawiać je można dzwoniąc bezpośrednio do niego pod numer 606 977 490 i podając datę interesującej uroczystości.

  

 20 XII  album Fotoalbum   Bractwo

Okładki niektórych fotoalbumów, opracowanych przez ppłka pil. Andrzeja Kwiatkowskiego.

 

    Serdecznie zapraszamy zainteresowanych udziałem do zgłaszania się do Wielkiego Mistrza Bractwa.  

 

_________________________________________________________________ 

 

UWAGA: z powodu epidemii koronawirusa

impreza ta została przełożona na inny termin. 

 

Walne Zgromadzenie Bractwa Liderów

 

   Po uroczystości 21 marca 2020 roku w tym samym miejscu odbędzie się Walne Zgromadzenie Bractwa Liderów, mające charakter sprawozdawczo-wyborczy.

 

   Zgodnie z postanowieniami Statutu (art. 19 pkt 10) i uchwałą Kapituły Głównej Bractwa z 22 lutego 2020 roku delegatami (z prawem do głosowania) na to Walne Zgromadzenie będą tylko Komandorzy Komandorii, którzy reprezentować będą pozostałych członków, skupionych w ich komandoriach, a także z urzędu wszyscy aktualni członkowie władz naczelnych Bractwa (o ile nie są Komandorami).

 

   Charakter Walnego Zgromadzenia: sprawozdawczo-wyborcze, z przeprowadzeniem wyborów naczelnych władz Bractwa (Kapituły Głównej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Honorowego) na kolejną 6-letnią kadencję. 

 

   Serdecznie zapraszamy upoważnionych delegatów do udziału w tym Walnym Zgromadzeniu. 

 

_____________________________________________________________________

 

 

                       TERMINY NAJWAŻNIEJSZYCH IMPREZ BRACTWA 

w Warszawie i innych miejscowościach w 2020 roku:

 • sobota 25 stycznia - Uroczystość Patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień  
 • sobota 22 lutego - Uroczystość Patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień  
 • sobota 21 marca - Uroczystość Patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień; po uroczystości - Walne Zgromadzenie Bractwa Liderów.  UWAGA: z powodu epidemii koronawirusa uroczystość ta została przełożona na inny termin.
 • sobota 4 kwietnia - Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami (hala widowiskowo-sportowa, Warszawa Falenica, ul. Poezji 5) - godz. 10-18: uczestnicy - drużyny ośrodków Karate Tsunami i innych stylów z Polski i Polonii; uroczysta Gala Mistrzostw - godz. 12-14 - członkowie Bractwa i osoby zaproszone.    UWAGA: z powodu epidemii koronawirusa impreza ta została przełożona na inny termin.
 • sobota 25 kwietnia - Uroczystość Patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień.   UWAGA: z powodu epidemii koronawirusa uroczystość ta została przełożona na inny termin. 
 • sobota 16 maja - Uroczystość Patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień.     UWAGA: z powodu epidemii koronawirusa uroczystość ta została przełożona na inny termin.
 • sobota 6 czerwca - Uroczystość Patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień
 • sobota 25 lipca - Uroczystość Patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) - ku pamięci uśmiercenia w bitwie pod Grunwaldem wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingena; wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień, wśród nich zwłaszcza Tatarskiego Orderu Grunwaldu
 • sobota 29 sierpnia - Uroczystość Patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień
 • sobota 26 września - KOLONIA ZBĘDOWICE - BOCHOTNICA Uroczystości Patriotyczne Bractwa (godz.11-12; cmentarz wojenny w Kolonii Zbędowice oraz godz. 14-16 hotel "Bochotnicka Grota" w Bochotnicy koło Kazimierza Dolnego, Lubelszczyzna) ku pamięci bitwy partyzanckiej stoczonej przez oddział Kedywu AK por. Jana Płatka ps. "Kmicic" i w odwecie wymordowania przez Niemców mieszkańców Kolonii Zbędowice 
 • sobota 4 października - Uroczystość Patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień
 • sobota 21 listopada - Uroczystość Patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień
 • sobota 12 grudnia - Uroczystość Patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień 

    W przypadku zmian w podanym planie - będą one tu na bieżąco publikowane. 

 

   Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

 

Udział w szkoleniach z zakresu sztuki walki 

 

   Sztuka walki: jak łatwo zauważyć, wśród zalecanych członkom Bractwa imprez znajdują sie nie tylko imprezy patriotyczne, podnoszące poziom świadomości narodowej i patriotycznej, ale również zawody sportowe i różnego rodzaju szkolenia - kursy podnoszące poziom wyszkolenia w zakresie sztuki walki.

  

   Nasze Bractwo, z uwagi na osobę Wielkiego Mistrza, ma unikalną możliwość łączenia patriotyzmu ze sztuką walki (zreszta patriotyzm od zawsze związany był z obroną Ojczyzny, a zatem ze sztuką walki).

 

   W wymienionych szkoleniach - kursach sztuki walki udział wziąć mogą także członkowie Bractwa. Każdy członek Bractwa może (i powinien) podnosić swój poziom wyszkolenia, zwłaszcza w zakresie sztuki walki, ponieważ może mu się to przydać w każdej chwili, do obrony własnej i swych bliskich.

 

Udział w Gali Mistrzostw Polski 4 kwietnia 2020 roku w Warszawie 

 

   Szczególnie zalecamy członkom Bractwa udział w najważniejszej imprezie sportowej sztuki walki - Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami, które odbywają się 4 kwietnia 2020 roku w hali widowiskowo-sportowej w Warszawie Falenicy przy ul. Poezji 6.

 

   Z jednej strony poprzez udział w w tej imprezie członkowie Bractwa będą mieć możliwość naocznie przekonać się, jak liczna jest grupa dzieci i młodzieży, zainteresowanych sztuką walki, i ocenić ogromne zaangażowanie i poziom wyszkolenia tej społeczności, będącej przecież przyszłością narodu polskiego, gdyż za kilkadziesiąt lat to oni bedą decydować o tym, jak wyglądać będzie naród polski i nasza Ojczyzna. Szczególnie członkowie Bractwa będą mogli na własne oczy przekonać się, że nieprawdą jest, jakoby cała polska młodzież była całkowicie stracona - zdemoralizowana przez używki i komputery.

  

   Z drugiej strony obecność członków Bractwa, zwłaszcza w mundurach i płaszczach szlacheckich na tych Mistrzostwach Polski, szczególnie podczas uroczystej Gali o godz. 12:00 pozytywnie wpływać będzie na tę grupę młodzieży, która - na podstawie obserwacji swego otoczenia - naprawdę wątpi w to, aby dorośli i starsi (zainteresowani zwykle narzekaniem, napojami i siedzeniem przed telewizorem) mogli być dla niej wzorem, zwłaszcza w zakresie patriotyzmu.  

 

   W związku z tym zapraszamy członków Bractwa, zwłaszcza tych o najwyższym stopniu świadomości, do udziału w wymienionej Gali na Mistrzostwach Polski, dla podniesienia zarówno swojej świadomości, jak też świadomości uczestniczącej w tej imprezie licznej młodzieży z całego kraju.

 

Kandydatury do wyróżnień

 

   Zainteresowani: działacze i członkowie Bractwa mogą zgłaszać kandydatury do wręczanych na wymienionych wyżej imprezach wyróżnień, patentów, nominacji na stopnie i odznaczeń, zwłaszcza do pozostającego w gestii Wielkiego Mistrza Bractwa prestiżowego odznaczenia pamiątkowego pod nazwą: Partyzancki Zbędowicki Krzyż Pamięci 1942.

 

Partyzancki Zbędowicki Krzyż Pamięci 1942

 

   Krzyż przyznawany jest za upamietnianie i popularyzowanie pamięci o bohaterstwie, walce i męczeństwie narodu polskiego: Bitwy partyzanckiej i Zagłady Kolonii Zbedowice 1942.

 

   Krzyż ten ma trzy klasy:

 • Klasa III - Żelazny Partyzancki Zbędowicki Krzyż Pamięci 1942 (wokół orła z pomnika w Kolonii Zbedowice emalia w kolorze czarnym, symbolizującym tragedię narodową): przyznawany osobie, która upamiętnia i choć raz uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających historyczne wydarzenia w Kolonii Zbędowice;
 • Klasa II - Złoty Oficerski Partyzancki Zbędowicki Krzyż Pamięci 1942 (wokół orła emalia w kolorze czerwonym, symbolizującym krew - walkę o wolność i rozstrzelanie mieszkańców): przyznawany osobie, która upamiętnia i co najmniej raz uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających historyczne wydarzenia w Kolonii Zbędowice oraz posiada stopień oficerski;
 • Klasa III - Koronny Generalski Złoty Partyzancki Zbędowicki Krzyż Pamięci 1942 (wokół orła emalia w kolorze niebieskim, symbolizującym walkę, poświęcenie i honor - szlachectwo, z dodatkową złotą koroną pomiedzy wstążką i krzyżem): przyznawany osobie, która upamiętnia i co najmniej raz uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających historyczne wydarzenia w Kolonii Zbędowice oraz posiada stopień oficerski lub generalski i Patent szlachecki, lub za szczególnie wybitne zasługi

   Krzyż zawieszany jest na piersi, na wstążce w narodowych barwach biało-czerwonych z rozetą (stylizowaną różą - symbolizującą prawość, poświęcenie i piękno).

 

   Serdecznie zapraszamy zainteresowanych. 

    

 

 

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
309441