bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

Uroczystość Patriotyczna

18 czerwca 2016 roku Warszawa

 Bractwo

    

 

W sobotę 18 czerwca 2016 roku o godz. 12:00

w siedzibie Bractwa w Warszawie przy ul. Patriotów 247 

odbyła się kolejna Uroczystość Patriotyczna Bractwa. 

Warszawa
 Murat  Murat

Uroczystość zorganizował
Wielki Mistrz Bractwa
gen. bryg. Ryszard Murat

herbu Murat.


Jako mistrz ceremonii

uroczystość prowadził

płk Jacek Pastuszka
herbu Past, Komandor

Siódmej Komandorii

Bractwa w Warszawie.

 

 Past  Pastuszka

   Uroczystość rozpoczęto polskim hymnem narodowym. Następnie odegrano hymny:

 • hymn wietnamski – z powodu obecności gości z Wietnamu,
 • hymn tatarski – ze względu na naszą Szlachecką Tradycję Polsko-Tatarską i obecność osób o korzeniach tatarskich.

   Potem zaprezentowano hymn Bractwa, w obecności jego twórcy gen. bryg. Władysława Janusza Barona Obary herbu Obara-Krymski ze Starachowic.

 

   Następnie Wielki Mistrz Bractwa Ryszard Murat otworzył uroczystość i serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych.

  

   Później przedstawił osiem obecnych sztandarów i buńczuków.

 

   Rolę ceremonialnego gospodarza uroczystości pełniły damy prezydenckie – z rodzin głów naszego państwa Rzeczypospolitej Polskiej:

Ślepowron 
 • dr Maria Bożena Mościcka-Wesołowska herbu Ślepowron z rodziny Prezydenta RP w latach 1926-1939, światowej sławy uczonego i wynalazcy prof. Ignacego Mościckiego; wieloletni pracownik naukowy – specjalizacje: transfuzjologia, immunologia, chirurgia transplantacyjna i mikrochirurgia, w instytutach naukowo-badawczych i w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;  Komandor Piątej Komandorii Bractwa w Warszawie;
Mościcka 

Korczak 
 • dr Antonina Danuta Komorowska herbu Korczak z rodziny Prezydenta RP  w latach 2010-2015 Bronisława Komorowskiego; dr nauk przyrodniczych, wieloletni pracownik naukowy – specjalizacje: immunologia, biologia molekularna, chemia doznań smakowych   w placówkach naukowo-badawczych w Warszawie, działaczka opozycji w latach 1981-90, więziona za działalność polityczną; Komandor Czwartej Komandorii Bractwa w Warszawie.
Komorowska 

  Na cześć obu dam oraz wszystkich przybyłych uczestników uroczystości zaprezentowano wspaniały utwór muzyczny: 'Marsz Powitalny'.

 

   Potem każdy z obecnych został uroczyście przedstawiony damom prezydenckim.

 

   W uroczystości uczestniczyło 56 osób, wśród nich trzy osoby z tytułem Księcia, jedna z tytułem Hrabiego, dwie z tytułem Barona, pięciu generałów i dwudziestu jeden pułkowników.

 Bractwo

 

    

   

Przepięknym, wyciskającym

łzy z oczu utworem 'Cisza'

uczczono pamięć zmarłego

działacza Bractwa

mec. Edwarda Dulewicza,

adwokata z Łodzi.  

 Dulewicz

   Następnie odbyło się uroczyste wręczenie Patentu Szlacheckiego – dokumentu potwierdzającego dziedziczne szlachectwo, wraz z herbem rodowym, dewizą herbową i rodowym zawołaniem rycerskim. Patent otrzymał Adam Jurczakowski herbu Polonus z Piastowa.


   Potem wręczono nominacje na stopnie oficerskie (z prawem do noszenia mundurów z właściwymi naramiennikami).

 

   Nominację na stopień pułkownika otrzymali:

 • Jacek Bogdan Chmielewski herbu Chmielewski z Warszawy
 • Zdzisław Jan Kaczmarek herbu Kaczmarek z Krakowa
 • Marek Roman Osiejewski herbu Ostoja z Warszawy
 • Jacek Pastuszka herbu Past z Warszawy
 • Marian Stachera ze Zgierza
 • Bolesław Józef Wolanin z Sanoka.

   Nominację na stopień podpułkownika otrzymał Waldemar Tomżyński z Katowic.

 

   Nominację na stopień majora otrzymał Zdzisław Wójcik z Ostródy.

 

   Nominację na stopień kapitana otrzymali:

 • Krzysztof Juszczyk z Sanoka,
 • Marian Mulawa z Puław,
 • Kazimierz Jerzy Pietrasiewicz herbu Leliwa z Gdyni,
 • Dariusz Krzysztof Wichniewicz herbu Gozdawa z Warszawy.

   Nominację na stopień podporucznika otrzymali: Bronisław Kazimierz Wolanin z Sanoka i Mariusz Paweł Woźniak z Krakowa.

 Bractwo

   Potem wręczono Order Świętego Stanisława. Order ten, mający rangę królewską, zawsze wręczany jest jako pierwszy, przed innymi odznaczeniami.

 

 

 

   Uwaga: prawo do nadawania tego Królewskiego Orderu zostało przyznane przez Sąd Wielkiemu Mistrzowi naszego Bractwa, a nadawany może być tylko osobom legitymującym się Patentem Szlacheckim.

 Bractwo

   Order Św. Stanisława Klasy II – Krzyż Komandorski z Gwiazdą otrzymali:

 • stuletni bohater wojenny - gen. bryg. Bolesław Kowalski z Olbięcina
 • Andrzej Pachowski herbu Półkozic z Warszawy
 • ppor. Ewa Popiołek herbu Sowa z Warszawy
 • płk Jan Rybak z Żyrzyna.

      Później wręczono prestiżowe odznaczenia.

 VM

    

 

   Najbardziej prestiżowe odznaczenie kombatanckie Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI (od lewej) otrzymał Roman Szymański z Warszawy.  

 

 

 

 

 

   Prestiżowy Kombatancki Krzyż Pamiątkowy Obrońcom 1939 – Zwycięzcom 1945 (od prawej) otrzymali: 

 • płk Roman Marian Surdacki z Urzędowa 
 • Vinh Vu Kim, muzyk z Wietnamu.
 OZ
 Kresy

    

 

   Prestiżowy KRZYŻ CZYNU ZBROJNEGO Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich RP (od lewej) otrzymali:

 • ppłk Mieczysław Cybulski z Warszawy
 • kmdr Wincenty Paweł Kurowski z Gdyni.

 

 

   Dyplom uznania Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych otrzymał płk Henryk Hrabia Wierzchucki herbu Wierzchucki z Łosic.

 

   Prestiżowe odznaczenie Komandoria MISJI POJEDNANIA otrzymał kontradmirał dr Adam Szczepan Kula herbu Pilcza z Gdańska.

 

   Medal XXV-lecia Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Głównej Policji otrzymał Leszek Dariusz Choroś ze Zwolenia.

   Unikalny Akt Dziękczynny otrzymali lekarze weterynarii i właściciele Lecznicy Weterynaryjnej 'Anin” w Warszawie: Iwona i Piotr Chodorek.

 

   Potem muzyk z Wietnamu Vinh Vu Kim na jednostrunowym instrumencie z Dalekiego Wschodu w przepiękny sposób zaprezentował dwa utwory muzyczne: wietnamski 'Trzydzieści lat przez rzekę' i polski 'Szła dzieweczka do laseczka'.

 

   Uroczystość zakończyła się odtworzeniem teledysku z hymnem Bractwa.

 

   Po imprezie odbył się catering i część towarzyska, służące integrowaniu się uczestników.                                   

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
277717