bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

 

Znakomite patriotyczne dzieła

słynnych artystów - członków Bractwa:
Lusi Ogińskiej i Ryszarda Filipskiego

 

 Podkowa Leśna

   Lusia Ogińska jest wybitnie uzdolnioną polską poetką, malarką i reżyserem. Zasłynęła przede wszystkim z twórczości o głębokiej wrażliwości i wymowie patriotycznej oraz religijnej.

 

   Jej mąż Ryszard Filipski to wybitny, ceniony z umiejętności warsztatowych aktor i reżyser, znany z wielu spektakli teatralnych (ponad 6 tysięcy przedstawień; np. widowiska Teatru Telewizji "O coś więcej niż przetrwanie", w którym zagrał rolę komendanta AK gen. Stefana Roweckiego ps. "Grot") i ponad 40-tu filmów.

 

   Mieszkają w pięknej podwarszawskiej miejscowości Podkowa Leśna i zajmują się twórczością artystyczną o głębokiej wymowie patriotycznej.

   Sylwetka Lusi Ogińskiej i jej szerokie zainteresowania i osiągnięcia artystyczne są przybliżone przy okazji przedstawiania dalej przykładów jej licznych dzieł, w związku z tym poniżej prezentujemy garść najważniejszych informacji na temat Ryszarda Filipskiego.

 HUbal

 

       

        Ryszard Filipski wystąpił w kilkudziesięciu głośnych filmach, np.

 • "Hubal" (1973; w którym zagrał Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal"),
 • "Zamach stanu" (1980; w którym zagrał Marszałka Józefa Piłsudskiego),
 • "Znak orła" (1977; w którym zagrał króla Władysława Łokietka),
 • "Potop" (1974; w którym zagrał wachmistrza Sorokę),
 • "Starej baśni" (2003; w którym zagrał rolę Wisza, ojca głownej bohaterki), 
 • serialu policyjnego "Kryminalni" (2004-2008; w którym zagrał rolę komisarza Grodzkiego).

 

 

 

Ryszard Filipski jako

mjr Henryk Dobrzański

w filmie "Hubal".       

 Znak orła

    

   Filipski uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów. Za "wspaniałego" aktora uznał go między innymi Bogusław Linda.


   Oprócz umiejętności aktorskich Filipski zasłynął także z niezłomnej postawy patriotycznej, za co przyszło mu zapłacić wysoką cenę.

 

 

 

Ryszard Filipski

jako król Władysław Łokietek

w filmie "Znak orła".

Zamach stanu

    

   Między innymi przyjmował role o polskim wydźwięku patriotycznym, kształtujące patriotyzm u widzów, a odmawiał współpracy z osobami wiadomego pochodzenia i przyjmowania roli antypatriotycznych, antypolskich, demoralizujących i naruszających godność ludzką.

 

   Z tego powodu osoby te (odpowiedzialne za umyślny rozkład i upadek kultury polskiej) od kilkudziesięciu lat z wielką uporczywością rozpowszechniają w środkach masowego przekazu nieprawdziwy obraz Filipskiego jako wyjątkowego antysemity i ponadto "twardogłowego komunisty".

 

Ryszard Filipski jako Marszałek Józef Piłsudski

w filmie "Zamach stanu".

 POtop

   Tymczasem prawdziwe i głęboko szlachetne (względem tych podłych i nikczemnych osób) stanowisko w tym względzie przedstawił sam Filipski następującymi słowami (Krzysztof Lubczyński, "Pamiętnik znaleziony w garbie. Rozmowa z Ryszardem Filipskim"; "Trybuna" z 23 maja 2003 roku): 
   Z zasady nie jestem przeciwny jakiemukolwiek człowiekowi z powodu jego przynależności narodowej, bo uważam taki pogląd za głupi, nie pozwala mi na to także moja religia, albowiem katolicyzm w swej istocie zobowiązuje do otwarcia się na zewnątrz, na każdego człowieka.

   To jednak nie zwalnia mnie od dawania świadectwa prawdzie: jeśli ktoś będzie twierdził, że stalinowską bezpieką rządzili aborygeni, to temu zaprzeczę.

 

 

Ryszard Filipski

jako wachmistrz Soroka w filmie "Potop"

(na fotografii z Danielem Olbrychlskim).

Kryminalni 

     

   Wyjaśnienie do przytoczonej wypowiedzi:

 

   Jak powszechnie wiadomo, stalinowskimi strukturami UB w Polsce, podobnie jak strukturami NKWD w Rosji, kierowały osoby pochodzenia żydowskiego i to właśnie one odpowiedzialne są za wyjątkowe zbrodnie komunistyczne zarówno w Polsce, jak w byłym ZSRR, np. za mord w Katyniu.

 

   Według oficjalnych danych 84 % składu osobowego NKWD to Żydzi (a tylko 16 % to przedstawiciele tak licznych innych narodów zamieszkujących ZSRR).

 

 

 

 

Ryszard Filipski

grał również w serialu "Kryminalni"

(rolę komisarza Grodzkiego).

 

Przykłady bogatej twórczości Lusi Ogińskiej i Ryszarda Filipskiego:

   

 Grunwald

 Ryszard Filipski


"KRAJOBRAZ PO GRUNWALDZIE"
 

Wydawca: Oficyna "Aurora", Warszawa 2010


Film - monodram autorstwa Ryszarda Filipskiego
(scenariusz, opracowanie muzyczne, wykonanie i realizacja),
którego prapremiera odbyła się w 1970 roku w Krakowie.

 

   Do filmu dołączona jest książka (52 strony) o tym samym tytule, zawierająca wyjaśnienia i komentarze do filmu.

 

   Ze względu na patriotyczną wymowę, pozycję tę powinien posiadać każdy polski patriota, w tym członkowie naszego Bractwa.


   Cena tej pozycji (filmu i ksiażki) wynosi 30 zł.

 

   Jest to unikalny film o niezwykle odważnej i głębokiej treści patriotycznej na kanwie stosunków polsko-niemieckich.   

 Grunwald

    

   Przedstawia najsłynniejszą w historii Polski zwycięską bitwę pod Grunwaldem w 1410 roku, a także spór ideologiczno-prawno-teologiczny pomiędzy Polską i Krzyżakami toczony w latach 1414-1418 na Soborze Kościóła Rzymskokatolickiego w Konstancji:

 • racje polskie, wyłożone przez księdza kanonika Pawła Włodowica (rektora Uniwersytetu Krakowskiego),
 • wyjątkowo zjadliwy antypolski paszkwil agenta niemieckiego Jana Falkenberga (dominikanina z Krakowa),
 • uwięzienie Falkenberga przez papieża w zamku św. Anioła w Rzymie,
 • tamże publiczne odwołanie przez Falkenberga jego antypolskich tez. 

   Przytoczone jest też w całości wstrząsające w treści Orędzie Biskupów Polskich do ich niemieckich braci (biskupów niemieckich) z 1965 roku.

 

   Szczególnie bezcenne są nawiązywania do czasów współczesnych, aktualnych stosunków polsko-niemieckich i antypolskiej roli współczesnych agentów interesów niemieckich w Polsce. 

  

   Na koniec jest niezwykle trafne odniesienie do działalności innego reżysera - Kazimierza Kutza.

 

   Przejmującym uzupełnieniem jest przywołany na stronie 25 tej publikacji głęboki w treści wiersz Lusi Ogińskiej "Veritas".

   Oto kilka wybranych zwrotek tego wiersza, którego treść odnosi się nie tylko do sytuacji narodu polskiego, ale również do patriotycznych celów naszego Bractwa:  

 Flaga
   
   
   
Bractwo

               Lusia Ogińska

    

         V e r i t a s

 

Stokrotki, maki zadeptane
w pyle przydrożnym giną łzy,
więdnie maciejka i rumianek,
i więdną nam o prawdzie sny.

 

Złośliwe karły klecą trumnę,
polską historię włożą w nią,
chociaż jej serce żywe, dumne
...historia ma już trumnę swą!

 

Nie rozumieją karły mściwe,
że w trumnie leży serce żywe,
że żywe dusze za tą trumną
żywe zostaną, bo nie umrą!

 

Z zdeptanych ust wypłyną słowa,
z nich zrodzi się historia nowa!
Nie będzie prawda szczędzić łez,
gdy w trumnie serce żywe jest!

 Pieśń

Lusia Ogińska


"PIEŚN O WYPĘDZONYCH"
 

Wydawca: Oficyna "Aurora", Warszawa 2013


Film historyczno-poetycki autorstwa Lusi Ogińskiej.

 

   Do filmu dołączona jest książka (64 strony) o tym samym tytule, zawierająca wiersze, wyjaśnienia i komentarze do filmu oraz wybrane migawki z planu.


   Ze względu na patriotyczną wymowę, pozycję tę powinien posiadać każdy polski patriota, w tym członkowie naszego Bractwa.


   Cena tej pozycji (filmu i ksiażki) wynosi 30 zł.

 

   Jest to wzruszający film o niezwykle odważnej i głębokiej treści patriotycznej na kanwie stosunków polsko-niemieckich.

 Pieśń

 

   Przedstawia niewyobrażalną tragedię Dzieci Zamojszczyzny. W czasie II wojny światowej niemieccy zbrodniarze w ramach tak zwanego "wysiedlania Zamojszczyzny" (w celu przygotowania terenu do osiedlenia Niemców) wymordowali tysiące polskich rodzin, a dziesiątki tysięcy polskich dzieci - po oderwaniu ich od matek, zwykle mordowanych - wywieźli do Rzeszy w celu zgermanizowania.

 

   Szczególnie bezcenne są nawiązywania do czasów współczesnych, aktualnych stosunków polsko-niemieckich i antypolskiej roli współczesnych agentów interesów niemieckich w Polsce.

 

   W publikacji przedstawiona jest zatrważająca informacja o "konferencji naukowej", jaką na temat "wysiedleń" zorganizowano w 2012 roku w Zamościu, przy poparciu lubelskiego IPN-u i prezydenta miasta Zamościa. Oto fragment tych informacji (strona 10):
   Na "Konferencję" zaproszono niemieckich naukowców..., ba, żeby tylko naukowców... Przybyła również delegacja niemieckich policjantów z Düsseldorfu. Nie przybyli przecież jako naukowcy, raczej jako turyści, którzy zapragnęli przejść się szlakiem swoich dziadów i pradziadów, szlakiem wyczynów "Sonderlaboratorium SS i Gestapo". Rzeczywiście, lubelski IPN zamojską "Konferencję Naukową" przygotował precyzyjnie. Szkoda, że duch tej "Konferencji" bardziej przypominał gebbelsowskie gadzinówki, niż naukową troskę o zachowanie prawdy historycznej o holokauście zamojskich dzieci.

   W publikacji (strona 46) autorka ujawnia, że o pomoc w zrealizowaniu filmu o dramacie i zamordowaniu przez Niemców tysięcy Dzieci Zamojszczyzny zwróciła się o pomoc do najwyższych władz Polski. Udzielenia pomocy odmówili:

 • Bronisław Komorowski - Prezydent RP,
 • Donald Tusk - Prezes Rady Ministrów,
 • Krystyna Szumilas - Minister Edukacji Narodowej,
 • Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

   Na stronie 61 publikacji poinformowano, że mniej więcej w tym samym czasie "telewizja polska - zgodnie z życzeniem władz w Warszawie, zapewne także władz brukselskich w Berlinie - zakupiła za ciężkie pieniądze niemiecki serial telewizyjny, kłamliwy, szkalujący dobre imię żołnierzy Armii Krajowej. Serial zatytułowany: "Nasze matki, nasi ojcowie", wyemitowała telewizja polska w najlepszym czasie antenowym. Odpowiednio przygotowani dziennikarze i komentatorzy "polscy" starali się usprawiedliwić "śmierdzącą świnię", którą zza Odry podrzucili Polakom przyjaciele Donalda Tuska".

   

 rozstrzeliwanie

   Jako przykład niezwykłej wrażliwości patriotycznej i wzruszającej poezji Lusi Ogińskiej przytaczamy z tej publikacji kilka wybranych zwrotek jednego z wierszy (VIII) na temat tragedii Zamojszczyzny i postawy niemieckich zbrodniarzy:

 

   

                           Pieśń o wypędzonych
                                               VIII

   

 Zbędowice

Pies przy budzie pozostał i spłonął wraz z domem,
ciała przodków złożone we wspólnej mogile,
jeno wierzby przy stawie zgięte, zamyślone,
puste wioski... Wiatr węszy, tam już nikt nie żyje!

 

 

 

Z zapomnianych cmentarzy frunęły skowronki,
uleciały nad pole, śpiewem żal rozsieją.
Tam gdzie dzieci zabite, gdzie spalone wioski,
gdzie rumianki przydrożne w których duchy drzemią.

 Wehrmacht  

 

Jeśli szukać zwycięzców po krwawych igrzyskach,
Niemcy wszystkie trofea zdobyli w tym względzie.
Okrucieństwo na podium, krew w nalanych pyskach,
by im wręczyć medale sam szatan przybędzie.

 Zbędowice

        Krew na rękach zbrodniarzy, wciąż nie czują winy.
        Na jarmarku Europy koło się zatacza.
        Wierszem moim oskarżam was krzyżackie syny!
        Plwam na gesty biskupie, bo ja... nie przebaczam!

 

 

   Ten niezwykły w wymowie wiersz Lusi Ogińskiej (traktujący o zbrodniach niemieckich na Zamojszczyźnie) trafnie odnosi się także do innych głośnych wydarzeń na Lubelszczyźnie: Bitwy partyzanckiej i zagłady Kolonii Zbędowice 1942.

   Po przegranej bitwie z polskimi partyzantami niemieccy zbrodniarze rozstrzelali tu niemal wszystkich (84 osoby, nawet niemowlęta) powiązanych z partyzantami mieszkańców Kolonii Zbędowice. Wydarzenia te są przykładem wyjątkowego bohaterstwa i walki o wolność, a równocześnie męczeństwa narodu polskiego.

   Z tych przyczyn udział w corocznie organizowanych uroczystościach patriotycznych w Kolonii Zbędowice jest nawet statutowym zaleceniem dla członków naszego Bractwa, a wizerunek orła z pomnika w Kolonii Zbędowice jest godłem Bractwa.

   Na ilustracjach od góry: rozstrzeliwanie Polaków przez Niemców, widok pomnika w Kolonii Zbędowice, przedstawiającego rozstrzeliwaną rodzinę Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda Murata: jego dziadka Jana Murata, babkę Balbinę Murat, ich 16-letnią córkę Janinę i 8-letnią córkę Mariannę - w postaci wklęsłej - dla podkreślenia, że w cudowny sposób ocalała pod ciałem matki. Niżej: szeregi butnych niemieckich zbrodniarzy przed bitwą z polskimi partyzantami, a także okładka książki na ten temat z fotografią niemieckiego żołdaka. 

 

 Ogińska

Lusia Ogińska


"Śladami Ewangelii"
 

Wydawca: WPN

Wydawnictwo Piśmiennictwa Nadobnego,

Radom 2008

 

   Do książki (112 stron) dołączona jest płyta CD z nagraniem wierszy o Drodze Krzyżowej w wykonaniu autorki i Ryszarda Filipskiego, ze znakomitą muzyką Wojciecha Zielińskiego.


   Cena tej pozycji (ksiażki i płyty) wynosi 50 zł.

 Ogińska

 

   Tom poezji autorstwa Lusi Ogińskiej, zawierający przepiękne wiersze na temat Przypowieści Ewangelicznych oraz refleksję poetycką z rozważań nad Męką Pańską.  

 

   Przedstawione w "Śladami Ewangelii" wiersze Lusi Ogińskiej przybliżają człowieka do Boga, wzruszając ułatwiają poznanie pobytu Chrystusa na ziemi, zrozumienie Jego nauk i głębokiego, boskiego sensu Męki i Odkupienia.  


   Wybitny polski filozof katolicki, O. prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec napisał we wstępie do tej publikacji: "wiersze poetki Lusi Ogińskiej mogą zachwycić i wzruszyć dogłębnie, bo i kunsztowna forma, i jasno ukazana treść są wyrazem wielkiej narodowej kultury artystycznej".


   Biskupi i księża, którzy zetknęli się z tą książką, twierdzą, że powinien ją mieć każdy kapłan, że "Śladami Ewangelii" powinny znaleźć się w każdym katolickim domu, a jako lektura szkolna mogą być pomocne w pracy katechetycznej, w rozważaniach nauczycieli religii w gimnazjach i liceach.

 Krąpiec

Lusia Ogińska


"U Żródła Prawdy"
 

Wydawca: WPN

Wydawnictwo Piśmiennictwa Nadobnego


   Dwie płyty CD, zawierające dwanaście niezwykłych rozmów.  

 

   Rozmawiają: wybitny polski filozof katolicki, O. prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec i poetka Lusia Ogińska.


   Cena tej pozycji (dwie płyty) wynosi 60 zł.

 Krąpiec

   Rozmowy przedstawiają zderzenie świata szerokiej wiedzy ze światem głębokiej wrażliwości. Dokument ten ukazuje rzeczywistość realizmu i piękna, jest swoistym antidotum na wszechobecną głupotę występującą we współczesnym świecie.

 

        Treść rozmów:

 1. O filozofii
 2. O życiu i pracy mnicha
 3. O Polsce wczorajszej i dzisiejszej
 4. O wierze
 5. O kościele prześladowanym
 6. O miejscach umiłowanych
 7. O szatanie
 8. O polityce
 9. O piśmiennictwie nadobnym
 10. O historii
 11. O narodzie
 12. O zwątpieniu i nadziei.
 Ogińska

 

 

 

Lusia Ogińska


"Wiersze Nucone"
 

Wydawca: WPN

Wydawnictwo Piśmiennictwa Nadobnego 2007


   Płyta CD, zawierająca czternaście wierszy Lusi Ogińskiej.


   Utwory te, niezależnie od ich przejmującej treści, są niezwykłe w formie przekazu, ponieważ nucą je (nie śpiewają, a nucą) Lusia Ogińska i Ryszard Filipski. Słowa i muzyka: Lusia Ogińska.


   Cena tej pozycji wynosi 20 zł.

 Ogińska

  

Lusia Ogińska


"Krasnalowe drzewo"


Wydawca: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia


   Płyta CD, zawierająca niezwykłe słuchowisko dla dzieci, złożone z ośmiu części. Słowa: Lusia Ogińska, opracowanie muzyczne: Wojciech Zieliński, czyta: Ryszard Filipski.

 

   Jest to pełna uroku baśń z głębokim moralnym przesłaniem. Baśń, która nie tylko bawi i zaciekawia, ale jest doskonałym dopełnieniem w wychowaniu małego dziecka. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem dzięki cotygodniowej audycji w Radio Maryja.

   

   Może być doskonałym prezentem dla najmłodszych.

 

   Cena tej pozycji wynosi 20 zł.

 Ogińska

 

   

Lusia Ogińska


"Historia wełnianej owieczki Buu"


Wydawca: Wydawnictwo Ikona, Warszawa 2013


   Książeczka formatu A4. Kolejne dzieło Lusi Ogińskiej, przeznaczone dla małych dzieci.


   Mądre i dowcipne teksty, uczące w sposób wartościowy i z głębokim moralnym przesłaniem, poszerzające wiedzę o przyrodzie, ilustrowane pięknymi, kolorowymi rysunkami, z możliwością kolorowania przez dzieci.

 

   Doskonały materiał w wychowaniu małego dziecka. 

 

   Może być cennym prezentem dla najmłodszych.

 

   Cena tej pozycji wynosi 12 zł.

Wymienione pozycje nabyć można

kontaktując się bezpośrednio z Lusią Ogińską

tel. 666-867-642, e-mail: lusia@lusiaoginska.pl

  

   Można ją także poprosić o wpisanie osobistej dedykacji dla kupującego lub osoby (np. dziecka), której chcemy wręczyć publikację jako prezent.


   Po zamówieniu publikację przesyła pocztą na wskazany adres.

  

 

   Symblicznym uhonorowaniem patriotycznych zasług Lusi Ogińskiej i Ryszarda Filipskiego będzie uroczyste wręczenie im w trakcie Uroczystości Patriotycznej Bractwa 11 lipca 2015 roku w Warszawie najbardziej prestiżowego odnaczenia kombatanckiego Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI Kombatantów Wojska Polskiego.


   Serdecznie gratulujemy.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
282411