bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

Najważniejsze imprezy w 2020 roku
w Warszawie oraz innych miejscowościach
Bractwo 
Warszawa 

  

Szereg najważniejszych imprez

Bractwa Liderów odbywa się

w siedzibie Bractwa

 

w Warszawie przy ul. Patriotów 247.

 Murat

 Warszawa Honbu Dojo 

Od lewej: widok na centrum Warszawy od strony siedziby Bractwa,

z Mostu Siekierkowskiego; od prawej: wejście do siedziby Bractwa.  

 Ryszard Murat  

Najważniejsze imprezy organizuje i prowadzi zwykle Wielki Mistrz Bractwa 

 

Ryszard Murat.

 

Niektóre imprezy prowadzą upoważnieni przez niego działacze.

 

                                     TERMINY NAJWAŻNIEJSZYCH IMPREZ BRACTWA 

w Warszawie i innych miejscowościach w 2020 roku: 

 • sobota 25 stycznia - Uroczystość Patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień  
 • sobota 22 lutego - Uroczystość Patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień 
 • sobota 21 marca - Uroczystość Patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) wręczenie patentów, nominacji,  odznaczeń i innych wyróżnień; po uroczystości - Walne Zgromadzenie Bractwa Liderów.     UWAGA: z powodu epidemii koronawirusa uroczystość ta została odwołana.
 • sobota 25 kwietnia - Uroczystość Patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień.  UWAGA: z powodu epidemii koronawirusa uroczystość ta została odwołana.      
 • sobota 16 maja - Uroczystość Patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) wręczenie patentów, nominacji i odznaczeń.     UWAGA: z powodu epidemii koronawirusa uroczystość ta została odwołana. 
 • sobota 6 czerwca - Uroczystość Patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień.       UWAGA: z powodu epidemii koronawirusa uroczystość ta została odwołana.
 • sobota 4 lipca - Uroczystość Patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień
 • sobota 8 sierpnia - Uroczystość Patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) - ku pamięci 610 rocznicy bitwy pod Grunwaldem i uśmiercenia w tej bitwie wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingen; wręczenie patentów, nominacji i odznaczeń
 • sobota 5 września - Uroczystość Patriotyczna w Chojnicach, woj. kujawsko-pomorskie (ul. Gdańska 26a; godz. 10:00) - z okazji 40 lat Solidarności i powołania Pierwszej Komandorii Bractwa Liderów w Chojnicach im. Świętego Stanisława (organizator: komandor Komandorii kpt. MW Leon Zbigniew Reszkowski)
 • niedziela 6 września - Uroczystość Patriotyczna w Konopnicy koło Lublina (godz. 10:40; w kościele parafialnym i przy pomniku kpt. Stanisława Łukasika ps. "Ryś" i jego żołnierzy z oddziału partyzanckiego AK i WiN) - ku pamięci żołnierzy WiN (organizator: gen. bryg. Henryk Dziudek - komendant główny Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich RP Wolność i Niezawisłość oraz komandor Pierwszej Lubelskiej Komandorii Bractwa Liderów 
 • sobota 26 września - KOLONIA ZBĘDOWICE - BOCHOTNICA Uroczystości Patriotyczne Bractwa (godz. 11-12; cmentarz wojenny w Kolonii Zbędowice oraz godz. 14-16 hotel "Bochotnicka Grota" w Bochotnicy koło Kazimierza Dolnego, Lubelszczyzna) ku pamięci bitwy partyzanckiej stoczonej przez oddział Kedywu AK por. Jana Płatka ps. "Kmicic" i w odwecie wymordowania przez Niemców mieszkańców Kolonii Zbędowice 
 • niedziela 4 października - Uroczystość Patriotyczno-religijna we wsi Szczuczki, gmina Wojciechów, Lubelszczyzna (w kampanii wrześniowej 1939 roku niemieccy żołnierze zamordowali tu 102 polskich mężczyzn) 
 • sobota 24 października - Uroczystość Patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień UWAGA: Impreza odwołana z powodu pandemii COVID-19
 • sobota 21 listopada - Uroczystość Patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień UWAGA: Impreza odwołana z powodu pandemii COVID-19
 • sobota 12 grudnia - Uroczystość Patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień UWAGA: Impreza odwołana z powodu pandemii COVID-19

    W przypadku zmian w podanym planie - będą one tu na bieżąco publikowane.

 

   Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

 

Udział w szkoleniach z zakresu sztuki walki  

    

   Sztuka walki: jak łatwo zauważyć, wśród zalecanych członkom Bractwa imprez znajdują się nie tylko imprezy patriotyczne, podnoszące poziom świadomości narodowej i patriotycznej, ale również zawody sportowe i różnego rodzaju szkolenia - kursy podnoszące poziom wyszkolenia w zakresie sztuki walki.

   

   Nasze Bractwo, z uwagi na osobę Wielkiego Mistrza, ma unikalną możliwość łączenia patriotyzmu ze sztuką walki (zresztą patriotyzm od zawsze związany był z obroną Ojczyzny, a zatem ze sztuką walki).

 

   W wymienionych szkoleniach - kursach sztuki walki udział wziąć mogą także członkowie Bractwa. Każdy członek Bractwa może (i powinien) podnosić swój poziom wyszkolenia, zwłaszcza w zakresie sztuki walki, ponieważ może mu się to przydać w każdej chwili, do obrony własnej i swych bliskich

    

Udział w Gali Mistrzostw Polski w Warszawie

   

   Szczególnie zalecamy członkom Bractwa udział w najważniejszej imprezie sportowej sztuki walki - Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami, które odbywają się corocznie w hali widowiskowo-sportowej w Warszawie Falenicy przy ul. Poezji 6.

  

   Z jednej strony poprzez udział w tej imprezie członkowie Bractwa będą mieć możliwość naocznie przekonać się, jak liczna jest grupa młodzieży i dzieci, zainteresowanych sztuką walki, i ocenić ogromne zaangażowanie i poziom wyszkolenia tej społeczności, będącej przecież przyszłością narodu polskiego, gdyż za kilkadziesiąt lat to oni będą decydować o tym, jak wyglądać będzie naród polski i nasza Ojczyzna. Szczególnie członkowie Bractwa będą mogli na własne oczy przekonać się, że nieprawdą jest, jakoby cała polska młodzież była całkowicie stracona - zdemoralizowana przez używki i komputery.

    

   Z drugiej strony obecność członków Bractwa, zwłaszcza w mundurach i płaszczach szlacheckich na tych Mistrzostwach Polski, szczególnie podczas uroczystej Gali o godz. 12:00 pozytywnie wpływać będzie na tę grupę młodzieży, która - na podstawie obserwacji swego otoczenia - naprawdę wątpi w to, aby dorośli i starsi (zainteresowani zwykle narzekaniem, napojami i siedzeniem przed telewizorem) mogli być dla niej wzorem, zwłaszcza w zakresie patriotyzmu.

 

   W związku z tym zapraszamy członków Bractwa, zwłaszcza tych o najwyższym stopniu świadomości, do udziału w wymienionej Gali na Mistrzostwach Polski, dla podniesienia zarówno swojej świadomości, jak też świadomości uczestniczącej w tej imprezie licznej młodzieży z całego kraju. 

          

Kandydatury do wyróżnień

    

   Zainteresowani: działacze i członkowie Bractwa mogą zgłaszać kandydatury do wręczanych na wymienionych wyżej imprezach wyróżnień, patentów, nominacji na stopnie i odznaczeń, zwłaszcza do pozostającego w gestii Wielkiego Mistrza Bractwa prestiżowego odznaczenia pamiątkowego pod nazwą: Partyzancki Zbędowicki Krzyż Pamięci 1942.

 

Partyzancki Zbędowicki Krzyż Pamięci 1942

  

   Krzyż przyznawany jest za upamiętnianie i popularyzowanie pamięci o bohaterstwie, walce i męczeństwie narodu polskiego: Bitwy Partyzanckiej i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942.


   Krzyż ten ma trzy klasy:

 • Klasa III – Żelazny Partyzancki Zbędowicki Krzyż Pamięci 1942 (wokół orła z pomnika w Kolonii Zbędowice emalia w kolorze czarnym, symbolizującym tragedię narodową): przyznawany osobie, która upamiętnia i choć raz uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających historyczne wydarzenia w Kolonii Zbędowice;
 • Klasa II – Złoty Oficerski Partyzancki Zbędowicki Krzyż Pamięci 1942 (wokół orła emalia w kolorze czerwonym, symbolizującym krew - walkę o wolność i rozstrzelanie mieszkańców): przyznawany osobie, która upamiętnia i co najmniej raz uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających historyczne wydarzenia w Kolonii Zbędowice oraz posiada stopień oficerski;
 • Klasa I – Koronny Generalski Złoty Partyzancki Zbędowicki Krzyż Pamięci 1942 (wokół orła emalia w kolorze niebieskim, symbolizującym walkę, poświęcenie i honor - szlachectwo, z dodatkową złotą koroną pomiędzy wstążką i krzyżem): przyznawany osobie, która upamiętnia i co najmniej raz uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających historyczne wydarzenia w Kolonii Zbędowice oraz posiada stopień oficerski lub generalski i Patent szlachecki, lub za szczególnie wybitne zasługi. 

   Krzyż zawieszany jest na piersi, na wstążce w narodowych barwach biało-czerwonych z rozetą (stylizowaną różą - symbolizującą prawość, poświęcenie i piękno).  

 

   Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
343089