bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

 

Nowa Komandoria:

Rembertów Warszawa

 

        W ostatnim okresie powstała nowa Komandoria Bractwa: Rembertów Warszawa. 

 

 

 

Komandoria

Rembertów

Warszawa

 
Warszawa
 
Rembertów 
 
Siwak

 

 

 

  

Albin Siwak

herbu Siwak

 
Siwak

nazwa

Komandorii

siedziba

Komandorii

 herb

Komandorii

Komandor

Komandorii

dane

Komandora

herb

Komandora

 
Komorowska

 

Albina Siwaka zarekomendowała i wprowadziła do Bractwa

dr Antonina Danuta Komorowska herbu Korczak -

wieloletni pracownik naukowy (specjalizacje: immunologia,

biologia molekularna, chemia doznań smakowych)

i działaczka opozycji antykomunistycznej - więziona w okresie,

gdy był on członkiem Biura Politycznego KC PZPR.

 

Fakt ten jest dowodem, że możliwe jest pojednanie

osób prawych bez względu na ich historię.

 
Korczak

   Komandoria Rembertów Warszawa zrzesza osoby z całego kraju, ale głównie zamieszkałe w stolicy i w dzielnicy Warszawa Rembertów.

   

   W herbie Komandorii Rembertów Warszawa, pod wizerunkiem orła widoczny jest maleńki herb Czwartej Komandorii Warszawa, której Komandorem jest dr Antonina Danuta Komorowska herbu Korczak. Po tym szczególe można poznać, że właśnie z tej macierzystej Komandorii wywodzi się i jest jej członkiem Komandor Albin Siwak.  

 Czwarta Komandoria
 Siwak

   
   Komandorem tej Komandorii jest Albin Siwak herbu Siwak.

  

   Jest emerytem, a w przeszłości zasłynął jako działacz związkowy i polityczny. 

  

   Należał do kierownictwa politycznego kraju jako członek Biura Politycznego KC PZPR i przewodniczący Komisji Skarg i Interwencji KC PZPR w latach 1981-86. 

  

   Przez kilkadziesiąt lat jako murarz i brygadzista największej w Polsce brygady budowlanej budował domy i osiedla mieszkalne w Warszawie. 

  

   Jest autorem wielu cennych książek, w których przedstawia kulisy sytuacji w Polsce w ostatnich kilkudziesięciu latach.


   Jedna z jego książek pt. "Chciałbym dożyć takich dni", zalecana jest członkom Bractwa jako lektura. Przedstawia unikalne informacje, których nie można znaleźć w innych publikacjach.

Siwak

   Patriotyczne przekonania, prawość i odwaga Albina Siwaka znalazły wyraz w szlacheckim herbie, który został mu przyznany za zasługi w walce o prawdę.

 

   Herb ten zawiera w dolnych polach dwa miecze oraz wizerunek muru.  Miecze symbolizują prawość, odwagę i stałą gotowość do walki. Z kolei mur w herbie symbolizuje solidność, moc i trwałość.


   Zawarte w herbie znaki stanowią również wyraz konkretnych wydarzeń z życia Albina Siwaka. Mur nawiązuje do jego kilkudziesięcioletniej pracy w budownictwie. 

  

   Albin Siwak posiada także dwa autentyczne grunwaldzkie miecze, które podarował mu Aleksander Ford - reżyser głośnego filmu "Krzyżacy". "Grały filmową rolę" dwóch nagich krzyżackich mieczy w scenie przedstawiającej bitwę pod Grunwaldem.  

Miecze te w domu Albina Siwaka przedstawia film, który można obejrzeć w Internecie - link:
https://www.youtube.com/watch?v=Lc8J_nX8v1A

 

 miecze  miecze  miecze

Sceny z filmu "Krzyżacy", przedstawiające owe dwa nagie miecze.

        

Różnorodność, pojednanie i współpraca

     

   Sylwetki działaczy Bractwa Świętego Stanisława i poszczególnych Komandorii są dowodem, że Bractwo jest jedyną organizacją, która skupia osoby o różnym pochodzeniu, o różnych wyznaniach religijnych, o różnych poglądach politycznych i o różnej przeszłości.

  

   Ta niespotykana różnorodność - jak podkreśla na uroczystościach Wielki Mistrz Bractwa - świadczy o bogactwie i możliwościach Bractwa.


   Członków Bractwa łączy prawość charakteru, wysoka świadomość patriotyczna, podtrzymywanie i krzewienie wartości i tradycji rycerskich i szlacheckich oraz użyteczna działalność dla dobra społeczeństwa -  zgodnie z nadrzędnymi zasadami:                                               

                                                               Pojednanie i wspólne działanie;
                                            Nieważne, czy kot jest czarny czy biały, byle łowił myszy.

 

   Ta unikalna zdolność Bractwa do jednania i współpracy różnych osób może stanowić wzór do naśladowania przez inne organizacje, zwłaszcza partie polityczne. Przecież wiele organizacji zamiast łączyć - wskutek umyślnego działania kierownictw - dzieli nasze społeczeństwo, rozpala nienawiść i jątrzy umysły ludzi, judzi i intryguje, wywołując w ten sposób podziały, wrogość i wielkie spustoszenie moralne.

 Bractwo

   

Piękny gest pojednania,
charakterystyczny dla członków Bractwa.
Dawni przeciwnicy polityczni uścisnęli
sobie ręce na znak pojednania po uroczystości patriotycznej 21 lutego 2015 roku.
  


Od lewej: ppłk Mieczysław Cybulski, lat 81,

kombatant - oficer NSZ (Narodowych Sił Zbrojnych), kilkakrotnie skazywany na więzienie w PRL za walkę

o niepodległość z bronią w ręku, prezes Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej,

prezes Fundacji "Fotografia dla Przyszłości".
Od prawej: Albin Siwak, lat 80,

były członek Biura Politycznego KC PZPR.

W tle ppor. Mariusz Draniewicz, lat 86, kombatant AK, członek oddziału partyzanckiego AK w Górach Świętokrzyskich, zasłużony fotografik i filmowiec.


Oferta dla Ciebie:

 

   Ty również - jeśli doceniasz wartość patriotyzmu, właściwego zaangażowania na rzecz społeczeństwa i tradycji szlacheckich - możesz wstąpić do Bractwa i wraz z innymi użytecznie działać w jego strukturach: użytecznie dla siebie i społeczeństwa, a także zorganizować własną Komandorię.


   W tym celu skontaktuj się z osobą, która już jest członkiem Bractwa lub jego władz naczelnych albo z Wielkim Mistrzem: tel. 795-143-378, e-mail: ryszard.murat@gmail.com

 

   Serdecznie zapraszamy.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
282381