bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

 

Uroczystość Patriotyczna

20 grudnia 2014 roku

 

 
herb Kalinowa

 

Ślepowron
  
 Truong  Murat  Yurdatapan  
Korczak

 

 

 Pniejnia  Madej  Manoch Manoch  Miś   Past  herb Gordon

 Warszawa

 

W sobotę 20 grudnia 2014 roku o godz. 12:00

w Sali Króla Tajlandii Ramy V (panował 1868-1910)

w Tajskiej Restauracji SUPAROM THAIFOOD

w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 45/49

odbyła się Uroczystość Patriotyczna.

 Bractwo

   Miejsce uroczystości znajduje się w dzielnicy Warszawa Śródmieście, pomiędzy pl. Konstytucji  i pl. Zbawiciela, a Sala Króla Tajlandii Ramy V znajduje się na I piętrze. 

 Rama V

 

     

   Król Rama V (Chulalongkorn) panował w Tajlandii aż 42 lata, w latach 1868-1910. 

  

   Rama V uważany jest za najwybitniejszego władcę Tajlandii, za umiłowanego króla, króla reformatora, który w trudnych czasach wprowadził w kraju wiele reform. Prowadził zrównoważoną politykę międzynarodową i nie dopuścił do podboju Tajlandii (jako jednego z nielicznych państw) przez ówczesne potęgi kolonialne, zwłaszcza Anglię i Francję.

 

   Po śmierci obdarzony został przez poddanych tytułem: Ukochany Wielki Król.  

 
Rama V

   W Tajlandii i dla Tajlandczyków postać tego króla ma znaczenie wręcz magiczne. Powszechnie wierzą, że portret króla zawieszony w sklepie lub restauracji zapewnia właścicielowi powodzenie biznesowe.

 Rama V

 

 

   

W sali,  w której odbyła się uroczystość, znajduje się wiele pamiątek i wizerunków

 króla Ramy V, nie tylko w sytuacjach oficjalnych, ale nawet tak osobistej

i niezwykłej, jak król sam gotuje zupę.

Pałac na wodzie

 

   

   Warto podkreślić, że w lipcu 1897 roku Rama V (jako jedyny władca Tajlandii) odwiedził z wielką świtą Warszawę. Jechał wówczas specjalnym pociągiem ze spotkania z cesarzem Austro-Wegier w Wiedniu na spotkanie z cesarzem Rosji w Petersburgu.

  

   W trakcie pobytu w Warszawie mieszkał w oddanym mu do dyspozycji Pałacu na wodzie w Łazienkach Królewskich.

 

 

W tym pięknym Pałacu na wodzie

w Warszawie mieszkał ze swą świtą

król Tajlandii Rama V.

 

 Kankowan Manoch  Preawporn Manoch

Miejsce uroczystosci wybrane zostało ze względu na obecność trzech księżniczek tajskich

(z Bangkoku - stolicy Tajlandii) z arystokratycznego rodu związanego z królewskim rodem Tajlandii.

   

   W uroczystości uczestniczyły 61 osób, wśród nich szereg z tytułami książęcymi oraz pięciu generałów.

 Bractwo

   Bractwo ma charakter patriotyczny i zarazem międzynarodowy.

 

   Wyróżnia się przywiązaniem do Ojczyzny i krzewieniem wartości patriotycznych, ale równocześnie jest otwarte na współpracę z przedstawicielami innych narodów, które także mają swoje Ojczyzny i wartości patriotyczne.

 

 

 

 

Na fotografii uczestnicy z Polski i krajów Dalekiego Wschodu; trzy tajskie księżniczki pochodzące z Bangkoku - stolicy Tajlandii, dwóch przedstawicieli narodu wietnamskiego

i trzech przedstawicieli narodu polskiego:

ppłk Jan Morek herbu Morek (Warszawa), Adam Miś herbu Miś (Radom) i ppłk prof. dr hab. inż. Jerzy Lechowski herbu Szczęście (Warszawa).

   Obecnych było sześć sztandarów:

 1. sztandar Kapituły Polskiej Bractwa Świętego Stanisława,
 2. sztandar Królestwa Bośni, królewskiego rodu Kotromanić i Yurdatapan oraz Ardy Księcia Yurdatapan,
 3. buńczuk (tatarski symbol władzy) emira Ryszarda Murzy Murata z rodu Czyngis-chana i władców Złotej Ordy - dar od Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku,
 4. sztandar Komendy Głównej WiN w Warszawie - Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich Wolność i Niezawisłość,
 5. sztandar Batalionów Chłopskich w Opolu Lubelskim,
 6. sztandar Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła w Kazanowie.

 sztandary  sztandary  sztandary

 hymn

 

 

 

 

   

Ze względu na uczestników uroczystość rozpoczęła się pięcioma hymnami narodowymi: polskim, tajlandzkim, tatarskim, tureckim

i wietnamskim.

 Murat  

 

 

 

 

    

Następnie Wielki Mistrz Bractwa

Ryszard Murza Murat otworzył uroczystość

i kolejno przedstawił wszystkich uczestników.

      Jako pierwsze przedstawione zostały damy z rodzin głów naszego państwa - Rzeczypospolitej Polskiej:

 • dr Maria Bożena Mościcka-Wesołowska herbu Ślepowron z rodziny Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego,
 • dr Antonina Danuta Komorowska herbu Korczak z rodziny Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
 Krittika

   W trakcie przedstawienia uczestników obie damy pełniły rolę ceremonialnego gospodarza uroczystości. Zamieszczone dalej fotografie ilustrują powitanie niektórych uczestników.

 

Truong

   

Na fotografii powitanie

tajskiej księżniczki Krittiki Baronowej

Truong-Manoch herbu Truong.

 Yurdatapan Yurdatapan   Anna

Powitanie Ardy Księcia Yurdatapan i jego małżonki Księżnej Anny.

Gen. bryg. Arda Książę Yurdatapan, lat 47, urodzony w Ankarze - stolicy Turcji, pochodzi z królewskiego

rodu Kotromanić, królów Bośni i władców Hercegowiny oraz wodzów i generałów Imperium Tureckiego.

 Kalinowski  

 

Powitanie bohatera wojennego

i jednego z głównych działaczy kombatanckich, wiceadmirała Henryka Leopolda Jerzego Księcia Kalinowskiego herbu Kalinowa, lat 90.

 

Szczegółowe dane na temat

jego osoby podane są dalej.

 

   

herb Kalinowa
  Siwak

 

 

 

 

 

   

Powitanie Albina Siwaka,

lat 80 (Warszawa Rembertów).

 

Albin Siwak przez kilkadziesiąt lat jako murarz i brygadzista największej w Polsce

brygady budowlanej budował domy i osiedla mieszkalne w Warszawie. To właśnie jego

 brygada tuż po wojnie zbudowała między innymi gmach, w którym odbyła się uroczystość.

 

Później działacz związkowy i polityczny. W latach 1980-tych był w kierownictwie partyjno-politycznym kraju, pełniąc funkcje członka Biura Politycznego KC PZPR i przewodniczącego

Komisji Skarg i Interwencji KC PZPR. Autor cennych książek, w których przedstawia kulisy

sytuacji w Polsce w ostatnich kilkudziesięciu latach. Jedna z tych książek,

pt. "Chciałbym dożyć takich dni", jest zalecana jako lektura członków Bractwa.

 Siwak
 Dziudek

 

 

   

Powitanie gen. bryg. Henryka Dziudka herbu Dziudek, lat 83, z Konopnicy

na Lubelszczyźnie.


Jest komendantem Okręgu IV Lublin

WiN - Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich Wolność

i Niezawisłość.

 

 

   

Dziudek

 Szwed

 

 

 

   

Powitanie

gen. bryg. Edwarda Szweda

herbu Szwed, lat 62, z Opola Lubelskiego.

 

Jest Wielkim Komandorem Kapituły Polskiej Bractwa i Komandorem Komandorii w Opolu Lubelskim.

 

   

herb Szwed
 Lechowski

 

   

Powitanie ppłka prof. dr. hab. inż.

Jerzego Lechowskiego herbu Szczęście,

lat 82, z Warszawy.

  

Jest emerytowanym pracownikiem naukowym (cybernetyk), profesorem Międzynarodowej Akademii Nauk w San Marino, twórcą słynnego fizycznego wzoru na szczęście, przewodniczącym Głównego Sądu Honorowego Bractwa

i Komandorem Pierwszej Komandorii

w Warszawie.

 

   

herb Szczęście
 La Duc Trung

 

 

 

   

Powitanie dr. La Duc Trung,

 lat 59, z Wietnamu.

  

Jest wykładowcą w Instytucie Nauki i Kultury
Wietnamu w Szkole Wyższej ALMAMER

w Warszawie, liderem i najwyższym mistrzem wietnamskiego stylu walki Vo-quyen, wiceprezesem Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 Beczek

 

 

 

   

Powitanie płk Krystyny Reiff-Beczek,

z Warszawy.

 

Jest kombatantem i byłym więźniem politycznym, Komendantem Głównym WiN - Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich Wolność i Niezawisłość.

Siostra polityka Ryszarda Reiffa, członka

Rady Państwa PRL, który jako jedyny głosował przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego

w 1981 roku.

 Cybulski

 

 

   

Powitanie ppłka Mieczysława Cybulskiego,

lat 81, z Warszawy.


Od 1946 roku w Narodowych Siłach Zbrojnych, w 1948 roku skazany na 10 lat więzienia. Później oficer Polskiej Organizacji Podziemnej "W" i po raz kolejny więziony przez dwa lata. Zwalniany na mocy amnestii. Następnie operator filmowy i artysta fotografik.

Prezes Fundacji "Fotografia dla Przyszłości"

i prezes Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, autor wystaw

o latach wojny.

 Gintowt

 

 

 

 

 

   

Powitanie Waldemara Hrabiego Gintowta,

lat 57, z Białegostoku.

 

Jest Wielkim Marszałkiem Kapituły Polskiej Bractwa i Komandorem Komandorii

w Białymstoku.

 Hałasa

 

 

 

   

Powitanie płka Czesława Hałasy,

lat 74, z Warszawy.


Z wykształcenia muzyk, były Koncertmistrz Centralnej Orkiestry Koncertowej Wojska Polskiego, skarbnik Komendy Głównej WiN - Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich Wolność i Niezawisłość.

 Kloczkowski

 

 

 

   

Powitanie płka Jana Kloczkowskiego

herbu Koniczynka, lat 84, z Radomia.

   

Jest Komandorem

Drugiej Komandorii w Radomiu. 

  

   

Kloczkowski
 Korkosz

 

 

 

 

   

Powitanie płka Józefa Korkosza,

lat 86, z Lublina.


Jest sekretarzem Zarządu Okręgu

w Lublinie Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.

 Maciąga

 

Powitanie ppłka Stanisława Maciągi

herbu Maciąga, lat 74, z Puław.


Jest prezesem Związku Kombatantów RP

i Byłych Więźniów Politycznych Koła

w Puławach i prezesem Zarządu Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Puławach. Jako tzw. dziecko Zamojszczyzny wywieziony w wieku kilku lat przez hitlerowców do III Rzeszy w celu zgermanizowania. Komandor Komandorii w Puławach.

 
Maciąga
 Madej

 

   

Powitanie płka Tomasza Stanisława Madeja

herbu Madej, lat 64, z Gdyni.

 

Jest emerytowanym oficerem Wojska Polskiego (komandor porucznik), służył w lotnictwie Marynarki Wojennej, a póóźniej w dowództwie

9 Flotylli Obrony Wybrzeża. Pułkownik Związku Piłsudczyków RP. Komandor Komandorii

w Gdyni. 

 
Madej
 Morek

 

   

Powitanie ppłka Jana Morka herbu Morek,

lat 87, z Warszawy.

  

Jest emerytowanym oficerem pilotem

Wojska Polskiego, liderem ruchu społecznego

Ruch Odbudowy Polski, Komandorem Drugiej Komandorii w Warszawie.

 
Morek

 Nerć

   

Powitanie płka Pawła Nercia herbu Wened,

lat 51, z Nowego Dworu Mazowieckiego.
 

Jest Wielkim Mincerzem Kapituły Polskiej Bractwa, Komandorem Komandorii w Nowym Dworze Mazowieckim, mistrzem jiu-jitsu

i posiadaczem najwyższego mistrzowskiego stopnia 10 dan w tej sztuce walki, liderem organizacji Unia Jiu-jitsu w Polsce, wiceprezesem Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   

herb Wened
 Pachowski

 

 

   

Powitanie Andrzeja Pachowskiego

herbu Półkozic, lat 61, z Warszawy.


Jest przedsiebiorcą budowlanym,

współautorem trzech patentów, działaczem politycznym, Komandorem Elitarnej Komandorii Bractwa w Warszawie.

 
Półkozic
 Mroczkowski

 

 

 

 

Powitanie ppłka Leszka Mroczkowskiego,

lat 83, z Warszawy.

 

Jest kombatantem i byłym więźniem politycznym (spędził 10 lat w więzieniach

po wojnie), byłym prezesem Grupy Armii Krajowej "Kampinos", p.o. Generalnego Sekretarza Komendy Głównej WiN - Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich Wolność i Niezawisłość.

 Sulik

 

 

   

Powitanie ppłka Tomasza Sulika

herbu Asztom, lat 60 z Warszawy.

 

Jest pracownikiem Instytutu Badawczego Opakowań w Warszawie, Komandorem

Szóstej Komandorii w Warszawie.

 

   

Sulik
 Surdacki

 

   

Powitanie ppłka Romana Mariana Surdackiego

herbu Gordon, lat 64, z Urzędowa.


Jest przedsiębiorcą - właścicielem Zakładu Kamieniarskiego, działaczem Związku Piłsudczyków RP, Komandorem

Komandorii w Urzędowie.

 
herb Gordon
 Wierzchucki

 

 

 

Powitanie Henryka Hrabiego Wierzchuckiego

herbu Wierzchucki, lat 66, z Łosic.

 

Jest Komandorem Komandorii w Łosicach. 

 
herb Wierzchucki

 Murat  Murat

 Powitanie Ryszarda i Renaty Murat herbu Murat.

 

Wręczenie odznaczeń kombatanckich:

    

 

   Na uroczystości wręczone zostały wyróżnionym osobom prestiżowe odznaczenia kombatanckie:

 • Za Zasługi dla SKOW VIRTUTI MILITARI,
 • Za Zasługi dla SKOW KRZYŻ GRUNWALDU,
 • Kombatancki Krzyż Pamiątkowy OBROŃCOM 1939 – ZWYCIĘZCOM 1945.
 VM  KG  OZ
   Odznaczenia te wręczał wiceadmirał BSS Henryk Leopold Jerzy Książę Kalinowski
 Kalinowski

   Ma lat 90, a pochodzi z magnackiego rodu kresowego herbu Kalinowa (jeden z przedstawicieli tego rodu, hetman Marcin Kalinowski poległ w krwawej bitwie pod Botohem w 1652 roku).
 

  Jest polskim bohaterem wojennym, wymienionym w „Encyklopedii II Wojny Światowej”, kawalerem orderu Virtuti Militari. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, wyzwoleniu Warszawy i szturmie Berlina. Przede wszystkim zasłynął z wbicia pierwszego słupa granicznego nad Odrą jeszcze w trakcie działań wojennych.


   Później między innymi był w kierownictwie wielkiej akcji rozminowania kraju, dowodził flotyllą w Świnoujściu (w stopniu komandora) i był wykładowcą w Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie.

 
herb Kalinowa

   Obecnie pełni odpowiedzialne funkcje w ruchu kombatanckim, między innymi: wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz prezesa Zarządów Krajowych Stowarzyszeń Kawalerów Orderów Wojennych VIRTUTI MILITARI i KRZYŻA GRUNWALDU Kombatantów Wojska Polskiego.

    

   Jest również Pierwszym Wielkim Przeorem Odrodzonego w Polsce Orderu Św. Stanisława, Wielkim Ambasadorem Światowej Kapituły Orderu Św. Stanisława, Komandorem Komandorii Morskiej i Wielkim Admirałem naszego Bractwa.

 Morska Komandoria

   Odznaczenia te otrzymali (tu kolejność alfabetyczna wg nazwisk):

 1. Jacenty Adamczyk – Opole Lubelskie,
 2. Piotr Gryboś – Warszawa,
 3. ppłk Czesław Hałasa – Warszawa,
 4. płk Józef Korkosz – Lublin,
 5. mjr  Andrzej Kwiatkowski – Radom,
 6. ppłk Jan Morek herbu Morek - Warszawa,
 7. ppłk Leszek Mroczkowski – Warszawa,
 8. Robert Pachowski herbu Półkozic – Warszawa,
 9. Bożena Popiołek – Opole Lubelskie,
 10. Daniel Pieczychlebek – Warszawa,
 11. płk Krystyna Reiff-Beczek – Warszawa,
 12. mjr Grzegorz Krystian Sobczyński – Gdynia,
 13. mjr Paweł Szczepanik – Gdynia,
 14. Norbert Wysocki – Kobyłka.
 odznaczenia

 

 

 

 

   

Prestiżowe kombatanckie odznaczenie

Za Zasługi dla SKOW VIRTUTI MILITARI otrzymali (na fotografii po ich wręczeniu -

od lewej): płk Józef Korkosz (Lublin),

mjr Andrzej Kwiatkowski (Radom),

ppłk Czesław Hałasa (Warszawa).

 odznaczenia

 

 

  

 

 

   

Prestiżowe kombatanckie odznaczenie

Za Zasługi dla SKOW VIRTUTI MILITARI otrzymali (na fotografii po ich wręczeniu -

od lewej):  ppłk Leszek Mroczkowski (Warszawa) i Robert Pachowski

herbu Półkozic(Warszawa).

 odznaczenia

 

 

 

 

 

 

  

Prestiżowe kombatanckie odznaczenie

Za Zasługi dla SKOW KRZYŻ GRUNWALDU

otrzymała (na fotografii po jego wręczeniu): 

płk Krystyna Reiff-Beczek (Warszawa).

 odznaczenia

 

 

 

   

 

Prestiżowe odznaczenie
Kombatancki Krzyż Pamiątkowy 

otrzymali (na fotografii po ich wręczeniu -

od lewej):  Daniel Pieczychlebek (Warszawa), ppłk Jan Morek herbu Morek - Warszawa, Piotr Gryboś (Warszawa) i st. chor. szt. Jacenty

Adamczyk (Opole Lubelskie).

 odznaczenia

 

 

 

   

Prestiżowe odznaczenie
Kombatancki Krzyż Pamiątkowy otrzymali

(na fotografii po ich wręczeniu - od lewej):  Bożena Popiołek, Norbert Wysocki (Kobyłka),  mjr Grzegorz Sobczyński (Gdynia)

i mjr Paweł Szczepanik (Gdynia).

Wręczenie Patentów szlacheckich:

 

   Na uroczystości wyróżnione osoby otrzymały Patenty szlacheckie – dokumenty potwierdzające dziedziczne szlachectwo.

 Murat

   Odbyło się to zgodnie z prawem, ponieważ prawo do potwierdzania – nadawania szlachectwa przyznane zostało przez Sąd Bractwu Św. Stanisława; i zgodnie z odwieczną międzynarodową tradycją, według której potwierdzenia szlachectwa dokonują zawsze osoby z rodów władców.

 

   Patenty szlacheckie wręczył Wielki Mistrz Bractwa Ryszard Murza Murat z rodu Czyngis-chana i władców imperium Złotej Ordy, a uroczystego pasowania dokonał Arda Książę Yurdatapan, z rodu królów Bośni oraz wodzów i generałów Imperium Tureckiego, z użyciem miecza koronacyjnego królów Bośni.

 Yurdatapan
 Ślepowron

     

Płaszcze rycerskie z herbami właścicieli na plecach

nakładały damy z rodzin głów państwa polskiego:

 • dr Maria Bożena Mościcka-Wesołowska
 • dr Antonina Danuta Komorowska.
 Korczak

   Patenty szlacheckie, herby, dewizy herbowe i zawołania rodowe otrzymali:

 1. Kanokwan Manoch herbu Manoch (Bangkok, Tajlandia)
 2. Preawporn Manoch-Rittipongchusit  herbu Manoch (Bangkok, Tajlandia)
 3. Paweł Cwalina herbu Pniejnia (Warszawa)
 4. płk Tomasz Stanisław Madej herbu Bałtyk (Gdynia)
 5. Adam Miś herbu Miś (Radom)
 6. ppor. Jacek Pastuszka herbu Past (Warszawa)
 7. ppłk Roman Marian Surdacki herbu Gordon (Urzędów).
 Manoch

księżniczka Kanokwan Manoch (Bangkok, Tajlandia)

  
herb: Manoch;
dewiza rodowa: Pracowitość, Cierpliwość, Sukces;
zwołanie rodowe: Manoch!

 

   Jej świadkami byli:

 1. ppłk Stanisław Maciąga (Puławy)
 2. płk Jan Rybak (Żyrzyn)
 3. Preawporn Manoch-Rittipongchusit herbu Manoch (Bangkok)
 4. Krittika Baronowa Truong-Manoch (Warszawa)
 
Manoch 
   
 Manoch

księżniczka Preawporn Manoch-Rittipongchusit (Bangkok, Tajlandia)

  
herb: Manoch;
dewiza rodowa: Bogactwo,

Sukces, Wolność;
zwołanie rodowe: Manoch!

 

   Jej świadkami byli:

 1. ppłk Zygmunt Dzięgiel (Puławy)
 2. płk Józef Korkosz (Lublin)
 3. Kanokwan Manoch herbu Manoch (Bangkok)
 4. Krittika Baronowa Truong-Manoch (Warszawa)
 
Manoch 

 

 Cwalina

    

Paweł Cwalina (Warszawa)

  
herb: Pniejnia;
dewiza rodowa: Radźcie mądrze,

mówcie szczerze, czyńcie dobrze;
zwołanie rodowe: Na łowy!

 

   Jego świadkami byli:

 1. Marta Borawska (Warszawa)
 2. Olga Cwalina (Warszawa)
 3. Waldemar Cwalina (Łomża)
 4. Krzysztof Karwowski (Łomża).
 
Pniejnia
    
 Madej

płk Tomasz Stanisław Madej (Gdynia)

  
herb: Bałtyk;
dewiza rodowa: Po pierwsze Polska;
zwołanie rodowe: Czuwam!

 

   Jego świadkami byli:

 1. płk Józef Korkosz (Lublin)
 2. ppłk Stanisław Maciąga herbu Maciąga (Puławy)
 3. mjr Grzegorz Sobczyński (Gdynia)
 4. mjr Paweł Szczepanik (Gdynia).
 
Madej 
  
 Miś

st. sierż. Adam Miś (Radom)

  
herb: Miś;
dewiza rodowa: Radość;
zwołanie rodowe: Miś!

 

   Jego świadkami byli:

 1. st. chor. Henryk Deluga herbu Deluga (Radom)
 2. mjr Stanisław Drab (Wilczy Ług)
 3. płk Jan Kloczkowski herbu Koniczynka (Radom).
 
Miś 

   

 Pastuszka

ppor. Jacek Pastuszka (Warszawa)

  
herb: Past;
dewiza rodowa:

Działaj z wizją końca;
zwołanie rodowe: Skuteczność!

 

   Jego świadkami byli:

 1. ppłk Zygmunt Dzięgiel (Puławy)
 2. ppłk Stanisław Maciąga herbu Maciąga (Puławy)
 3. Gabriel Pastuszka herbu Past(Warszawa)
 4. Michał Pastuszka herbu Past(Warszawa)
 
Past 

 

 Surdacki

ppłk Roman Marian Surdacki (Urzędów)

  
herb: Gordon;
dewiza rodowa:

Honor ponad wszystko;
zwołanie rodowe: Verda!

 

   Jego świadkami byli:

 1. płk Tomasz Stanisław Madej herbu Bałtyk (Gdynia)
 2. płk Jan Rybak (Żyrzyn)
 3. Rafał Stefan Surdacki herbu Gordon (Urzędów)
 4. mjr Paweł Szczepanik (Gdynia).
 
herb Gordon 

Truong

   

   
  
Truong

   Następnie dokumenty potwierdzające przyznanie tytułu Barona i Baronowskiej Korony Rangowej z 7-ma perłami otrzymało międzynarodowe małżeństwo:

 • księżniczka Krittika Truong-Manoch herbu Truong z Bangkoku w Tajlandii,
 • Truong Anh Tuan herbu Truong z Hanoi w Wietnamie.

 Manoch  Truong  Manoch
  

Nominacje na stopnie generalskie i oficerskie BSS:

 

   Dokumenty: akt nominacyjny i legitymację (potwierdzające nominację na dany stopień BSS oraz prawo do noszenia w trakcie uroczystości munduru według historycznego wzoru obowiązującego w Wojsku Polskim w okresie 1918-1939) otrzymali między innymi:

 1. Arda Książę Yurdatapan herbu Kotromanić – na stopień generała brygady,
 2. Edward Szwed herbu Szwed (Opole Lubelskie) – na stopień generała brygady,
 3. Jan Rybak (Żyrzyn) – na stopień pułkownika,
 4. Mieczysław Cybulski (Warszawa) – na stopień podpułkownika,
 5. Zygmunt Dzięgiel (Puławy) – na stopień podpułkownika,
 6. prof. dr hab. inż. Jerzy Lechowski herbu Szczęście (Warszawa) – na stopień podpułkownika,
 7. Stanisław Jan Maciąga herbu Maciąga (Puławy) – na stopień podpułkownika,
 8. Tomasz Sulik herbu Asztom (Warszawa) – na stopień podpułkownika,
 9. Stanisław Drab (Kazanów) – na stopień majora,
 10. Janusz Ogiński herbu Ogiński (Warszawa) – na stopień kapitana,
 11. Jacek Pastuszka herbu Past (Warszawa) – na stopień podporucznika,
 12. Henryk Hrabia Wierzchucki herbu Wierzchucki (Łosice) – na stopień podporucznika,
 13. Mariusz Hrabia Wierzchucki herbu Wierzchucki (Pustelnik) – na stopień podporucznika.

   Akt nominacyjny i legitymację wręczył najstarszy stopniem uczestnik uroczystości wiceadmirał Henryk Leopold Jerzy Książę Kalinowski oraz Wielki Mistrz Bractwa Ryszard Murza Murat.

 

 Yurdatapn  Yurdatapan

Arda Książę Yurdatapan herbu Kotromanić otrzymał nominację na stopień generała brygady BSS.

   

 Szwed  Szwed

Edward Szwed herbu Szwed (Opole Lubelskie) otrzymał nominację na stopień generała brygady BSS.

 

 Rybak  Rybak

Jan Rybak (Żyrzyn) otrzymał nominację na stopień pułkownika BSS.

 

 Cybulski  Cybulski

Mieczysław Cybulski (Warszawa) otrzymał nominację na stopień podpułkownika BSS.

 

 Dzięgiel  Dzięgiel

Zygmunt Dzięgiel (Puławy) otrzymał nominację na stopień podpułkownika BSS.

      

 Lechowski  Lechowski

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lechowski herbu Szczęście (Warszawa) otrzymał nominację na stopień podpułkownika BSS.

 

 Maciąga

Maciąga 

Stanisław Jan Maciąga herbu Maciąga (Puławy) otrzymał nominację na stopień podpułkownika BSS.

      

 Sulik  Sulik

Tomasz Sulik herbu Asztom (Warszawa) otrzymał nominację na stopień podpułkownika BSS.

 

 Drab

Drab 

Stanisław Drab (Kazanów) otrzymał nominację na stopień majora BSS.

 

 Ogiński Ogiński 

Janusz Ogiński herbu Ogiński (Warszawa) otrzymał nominację na stopień kapitana BSS.

  

 nominacje  nominacje

Jacek Pastuszka herbu Past (Warszawa), Henryk Hrabia Wierzchucki herbu Wierzchucki (Łosice)

 i Mariusz Hrabia Wierzchucki herbu Wierzchucki (Pustelnik) otrzymali nominację na stopień podporucznika BSS.

 

 Pachowski

   

Elitarna Komandoria

  

Potem Andrzej Pachowski herbu Półkozic otrzymał akt nominacyjny na funkcję Komandora Elitarnej Komandorii Bractwa

w Warszawie.

 La Duc Trung  La Duc Trung

Następnie głos zabrał jeden z obecnych uczonych: dr La Duc Trung - wykładowca w Instytucie Nauki i Kultury

Wietnamu w Szkole Wyższej ALMAMER w Warszawie. Podkreślił sprawną organizację uroczystości

i pogratulował wyróżnionym osobom.  

 Murat

 

 

 

 

Uroczystość zamknął

Wielki Mistrz Ryszard Murat, a zakończyła się odśpiewaniem przez obecnych najbardziej dumnej polskiej pieśni patriotycznej "Rota".

Bankiet w stylu tajskim oraz królewski masaż tajski

 

   Po zakończeniu uroczystości odbyła się część towarzyska z bankietem w stylu tajskim - z tajskimi daniami narodowymi.

 

   Ponadto, w trakcie części towarzyskiej wybrane osoby skorzystały z unikalnej możliwości - tajskiego masażu królewskiego w Tajskim Salonie Masażu, który znajduje się na II piętrze wymienionego lokalu.

 

   Masaż ten wykonywały wybitne specjalistki z Tajlandii. Specjalnie z powodu naszej uroczystości był to zdrowotny masaż królewski, czyli taki, który przez setki lat zarezerwowany był dla królów Tajlandii i ich rodzin, a jego celem jest polepszenie zdrowia, kondycji i samopoczucia. I faktycznie każdy, kto skorzystał z tego masażu, wyrażał zdumienie z powodu rozluźnienia oraz przypływu energii.

 

Lektura - fotoalbum: UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA 20 grudnia 2014 roku w Warszawie

 

20 XII

 

   

Na temat opisanej uroczystości

wydano kolejną wewnętrzną

publikację Bractwa - fotoalbum pt.

"UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA

20 grudnia 2014 roku w Warszawie".

 

   Fotoalbum liczy 40 stron, wiele ilustracji, pełny kolor, kredowy papier, a przedstawia - za pomocą kolorowych fotografii - uroczystość patriotyczną, która odbyła się 20 grudnia 2014 roku w Warszawie.

  

   Publikacja ta zalecana jest jako lektura dla członków Bractwa.

 

   W związku z tym zalecamy nabyć ten fotoalbum, choć jego cena nie jest niska: 100 zł.

 

   W tym celu należy skontaktować się z jej wykonawcą: mjr inż. pil. Andrzej Kwiatowski (Radom) – tel. 606-977-490, endriu11@wp.pl 

 

   Po zamówieniu publikację tę przesyła pocztą na wskazany adres.

 

Kolejna uroczystość patriotyczna – 21 lutego 2015


   W sobotę 21 lutego 2015 roku w siedzibie Bractwa w Warszawie odbędzie się kolejna podobna uroczystość patriotyczna.

 

   Wyróżnionym osobom wręczone zostaną Patenty szlacheckie, nominacje na stopnie oficerskie, nominacje na funkcje Komandorów Komandorii oraz odznaczenia.

 

   W związku z tym zapraszamy zainteresowanych do śmiałego zgłaszania kandydatur do Patentów szlacheckich, odznaczeń i nominacji na stopnie oficerskie.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
188458