bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

 

Nowe Komandorie:

Warszawa, Gdynia, Lublin

 

   W ostatnim okresie powstały trzy nowe Komandorie Bractwa - w Warszawie, Gdyni i Lublinie:

  1. WARSZAWA: Elitarna Komandoria Warszawa - jako Komandor kieruje nią Andrzej Pachowski herbu Półkozic
  2. GDYNIA (woj. pomorskie): Komandoria Gdynia - jako Komandor kieruje nią płk ZP Tomasz Stanisław Madej herbu Bałtyk
  3. LUBLIN: Lubelska Komandoria - jako Komandor kieruje nią gen. bryg. BSS Henryk Dziudek herbu Dziudek

 

   

   

Elitarna

Komandoria

Warszawa

 
Warszawa
 
Elitarna Komandoria
 
Pachowski

 

 

   

 

Andrzej Pachowski

herbu Półkozic

 
Półkozic

nazwa

Komandorii

siedziba

Komandorii

 herb

Komandorii

Komandor

Komandorii

dane

Komandora

herb

Komandora

  
   Elitarna Komandoria Warszawa zrzesza osoby z całego kraju, ale głównie z Warszawy.
   Komandorem tej Komandorii jest Andrzej Pachowski herbu Półkozic. Jest on przedsiębiorcą, współautorem trzech patentów.

 

 

   

 

Komandoria

Gdynia

 
Gdynia
 
Komandoria Gdynia
 Madej

 

 

   

płk ZP Tomasz

Stanisław Madej

herbu Bałtyk

 
Madej

nazwa

Komandorii

siedziba

Komandorii

 herb

Komandorii

Komandor

Komandorii

dane

Komandora

herb

Komandora

  
   Komandoria Gdynia zrzesza osoby głównie z Trójmiasta i Pomorza.
   Komandorem tej Komandorii jest płk ZP Tomasz Stanisław Madej herbu Bałtyk. Jest on równocześnie aktywnym działaczem Związku Piłsudczyków RP, a w przeszłości służył w lotnictwie i marynarce wojennej, ostatnio w stopniu komandora porucznika.

 

 

 

   

Lubelska

Komandoria

 
Lublin
 
Lubelska Komandoria
 
Dziudek

 

 

   

gen. bryg. BSS

Henryk Dziudek

herbu Dziudek

 
Dziudek

nazwa

Komandorii

siedziba

Komandorii

 herb

Komandorii

Komandor

Komandorii

dane

Komandora

herb

Komandora

   

   Lubelska Komandoria zrzesza osoby głównie z Lubelszczyzny.
   Komandorem tej Komandorii jest gen. bryg.  BSS Henryk Dziudek herbu Dziudek. Jest on równocześnie komendantem Komendy Okręgu IV Lublin WiN - Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich Wolność i Niezawisłość oraz II zastępcą komendanta głównego WiN w Warszawie.

 


Oferta dla Ciebie:

 

   Ty również - jeśli doceniasz wartość patriotyzmu, właściwego zaangażowania na rzecz społeczeństwa i tradycji szlacheckich - możesz wstąpić do Bractwa i wraz z innymi użytecznie działać w jego strukturach: użytecznie dla siebie i społeczeństwa, a także zorganizować własną Komandorię.


   W tym celu skontaktuj się z osobą, która już jest członkiem Bractwa lub jego władz naczelnych albo z Wielkim Mistrzem: tel. 795-143-378, e-mail: ryszard.murat@gmail.com

 

   Serdecznie zapraszamy.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
188442