bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

Nowe Komandorie:

Warszawa, Wrocław, Puławy

 

   W ostatnim okresie powstały trzy nowe Komandorie Bractwa - w Warszawie, Wrocławiu i Puławach:

  1. WARSZAWA: Tajsko-Wietnamska Komandoria Warszawa - jako Komandor kieruje nią Baron Truong Anh Tuan herbu Truong
  2. WROCŁAW: Pierwsza Komandoria Wrocław - jako Komandor kieruje nią por. WP Aleksander Nowak herbu Reduta
  3. PUŁAWY (woj. lubelskie): Komandoria Puławy - jako Komandor kieruje nią ppłk BSS Stanisław Maciąga herbu Maciąga

 

 

 

Tajsko

Wietnamska

Komandoria

Warszawa

 
Warszawa
 
Tajsko-Wietnamska Komandoria
 
Truong

 

 

 

Baron 

Truong Anh Tuan

herbu Truong

 Truong

nazwa

Komandorii

siedziba

Komandorii

 herb

Komandorii

Komandor

Komandorii

dane

Komandora

herb

Komandora

    

   Tajsko-Wietnamska Komandoria zrzesza osoby pochodzenia tajskiego, wietnamskiego i polskiego.

   Komandorem tej Komandorii jest Baron Truong Anh Tuan herbu Truong, prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce.

 

 

 

   

Pierwsza

Komandoria

Wrocław

 
Wrocław
 
Pierwsza Komandoria
 
Nowak

 

 

   

por. WP

Aleksander Nowak

herbu Reduta

 
Nowak

nazwa

Komandorii

siedziba

Komandorii

 herb

Komandorii

Komandor

Komandorii

dane

Komandora

herb

Komandora

    

   Pierwsza Komandoria Wrocław zrzesza osoby z obszaru całego kraju.
   Komandorem tej Komandorii jest por. Aleksander Nowak herbu Redauta, znany przedsiębiorca i działacz polityczny, a w przeszłosci budowniczy kilku mostów przez rzekę Odrę.

 

 

 

   

 

Komandoria

Puławy

 
Puławy
 

Komandoria Puławy

Maciąga

 

 

   

ppłk BSS

Stanisław Maciąga

herbu Maciąga

 
Maciąga

nazwa

Komandorii

siedziba

Komandorii

 herb

Komandorii

Komandor

Komandorii

dane

Komandora

herb

Komandora

   

   Komandoria Puławy zrzesza osoby z Puław i Powiatu Puławskiego.
   Komandorem tej Komandorii jest ppłk BSS Stanisław Maciąga herbu Maciąga, równocześnie prezes Koła w Puławach Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz prezes Zarządu w Puławach Związku Inwalidów Wojennych RP. Przeżył okropności wojny: w wieku kilku lat jako tak zwane "dziecko Zamojszczyzny" został odebrany polskim rodzicom i wywieziony do III Rzeszy w celu zgermaniowania.

    


Oferta dla Ciebie:

 

   Ty również - jeśli doceniasz wartość patriotyzmu, właściwego zaangażowania na rzecz społeczeństwa i tradycji szlacheckich - możesz wstąpić do Bractwa i wraz z innymi użytecznie działać w jego strukturach: użytecznie dla siebie i społeczeństwa, a także zorganizować własną Komandorię.


   W tym celu skontaktuj się z osobą, która już jest członkiem Bractwa lub jego władz naczelnych albo z Wielkim Mistrzem: tel. 795-143-378, e-mail: ryszard.murat@gmail.com

 

   Serdecznie zapraszamy.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
188440