bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

WYKAZ

Przedstawicieli i Koordynatorów

Trzeciej Siły: Dobro Polski

 

   Członkowie Trzeciej Siły: Dobro Polski dzielą się na dwa rodzaje: Przedstawiciele i Koordynatorzy, co jest ewenementem w historii ruchów politycznych. 

 

   Organizacyjny tytuł Przedstawiciela Trzeciej Siły: Dobro Polski otrzymuje automatycznie szeregowy członek w chwili przyjęcia do tego ruchu po złożeniu deklaracji członkowskiej Przedstawiciela i odebraniu Aktu Nominacyjnego.

 

   Złożenie deklaracji członkowskiej Przedstawiciela jest dowodem, że nie ma on ambicji kierowniczych i tworzenia ogniw strukturalnych, ale leży mu na sercu dobro Polski i zależy mu na wspieraniu Trzeciej Siły jako inicjatywy mającej na celu dobro Polski i zarazem dobro jego samego jako obywatela tego kraju.

 

   Przyznany mu tytuł Przedstawiciela oznacza, że może on oficjalnie reprezentować Trzecią Siłę: Dobro Polski w rozmowach z krewnymi, znajomymi i każdą osobą zainteresowaną, zwłaszcza że może okazywać oficjalny dokument w postaci swego Aktu Nominacyjnego.

 

   Wyższy organizacyjny tytuł Koordynatora Trzeciej Siły: Dobro Polski otrzymuje ten członek naszego ruchu, który wykazuje ambicje kierownicze i chce utworzyć ogniwo strukturalne pod nazwą Klub Koordynacyjny

 

   Formalnie organizacyjny tytuł Koordynatora otrzymuje ta osoba, która złoży deklarację członkowską Koordynatora, zawierającą równoczesny wniosek o powołanie jej Klubu Koordynacyjnego, zostanie przyjęta do Trzeciej Siły i odbierze Akt Nominacyjny Koordynatora.

 

   Podstawowe ogniwo strukturalne Trzeciej Siły: Dobro Polski pod nazwą Klub Koordynacyjny powołuje formalnie kierownictwo tego ruchu, na podstawie deklaracji członkowskiej Koordynatora, poprzez uroczyste wręczenie Aktu Nominacyjnego jego inicjatorowi - Koordynatorowi, zawierającym decyzję o powołaniu jego Klubu Koordynacyjnego.

 

   Wynika z tego, że tytuł Przedstawiciela lub Koordynatora członek Trzeciej Siły: Dobro Polski może wybrać już w chwili składania deklaracji członkowskiej, ale ma również prawo zmienić go w późniejszym czasie, np. Przedstawiciel może wystąpić o nominację na Koordynatora, albo Koordynator zostaje Przedstawicielem, jeśli w okresie 5 miesięcy nie utworzy swego Klubu Koordynacyjnego. Inaczej mówiąc, Koordynator jest nie tylko członkiem Trzeciej Siły jak każdy Przedstawiciel, ale dodatkowo pełni kierowniczą rolę jako kierownik - Koordynator Klubu Koordynacyjnego.

 

   Na Przedstawiciela i Koordynatora Trzeciej Siły: Dobro Polski może być powołany obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, a także obywatel innego kraju - zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego, a zwłaszcza Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Władze Trzeciej Siły umożliwiają w ten sposób działalność w naszym ruchu przedstawicielom innych narodów i obywatelom innych krajów, o ile tylko chcą działać dla dobra Polski.

 

   Każdy członek Trzeciej Siły: Dobro Polski ma prawo rekomendować następnych Przedstawicieli i Koordynatorów, inicjując w ten sposób powstanie swego Klubu Koordynacyjnego. Przedstawiciele i Koordynatorzy mogą prowadzić działalność (np. rekomendować członków do swoich Klubów Koordynacyjnych) na terenie innych krajów, zwłaszcza w środowiskach Polonii, ale zgodnie z prawem międzynarodowym i prawem danego kraju.

 

   W przypadku, jeśli kandydat zgłosi się bezpośrednio do władz Trzeciej Siły, wówczas otrzymuje propozycję uzyskania od razu tytułu Koordynatora i tym samym możliwość tworzenia własnego Klubu Koordynacyjnego albo (jeśli nie wykazuje ambicji kierowniczych) kierowany jest do któregoś z już funkcjonujących Klubów Koordynacyjnych z tytułem Przedstawiciela

 

   Dalej podajemy do wiadomości publicznej imienny WYKAZ Przedstawicieli i Koordynatorów Trzeciej Siły: Dobro Polski, aby uniknąć ewentualnych kontrowersji na temat kwestii, kto faktycznie posiada taki status i tytuł Przedstawiciela lub Koordynatora, a kto tylko ewentualnie powołuje się na taki tytuł. 

 

   Uwaga: Brak danej osoby w niniejszym WYKAZIE oznacza, że dana osoba NIE JEST Przedstawicielem ani Koordynatorem Trzeciej Siły: Dobro Polski bez względu na to, co twierdzi lub jakie dokumenty okazuje (przy obecnym poziomie techniki można bowiem wytworzyć w zasadzie dowolny dokument)

 

WYKAZ

Przedstawicieli i Koordynatorów

Trzeciej Siły: Dobro Polski 

(w porządku alfabetycznym nazwisk)

 

 dane: nazwisko i imiona, tytuły i herb (o ile posiada), miejscowość zamieszkania (i województwo), nazwa macierzystego Klubu Koordynacyjnego, tytuł organizacyjny: Przedstawiciel lub Koordynator

(w przypadku Koordynatora również nazwa Klubu Koordynacyjnego, którym kieruje)

(wykaz ten jest systematycznie uzupełniany) 

 

 1. KOMOROWSKA Antonina Danuta; dr nauk przyrodniczych, ppłk BL, herbu Korczak; Warszawa Mokotów, woj. mazowieckie; klub macierzysty - Wielki Klub Koordynacyjny Warszawa; przyrzeczenie złożyła 26 stycznia 2019 roku w Warszawie; KOORDYNATOR Czwartego Klubu Koordynacyjnego Warszawa
 2. KOWALSKI Mariusz; mgr w-f, ppor. BL, herbu Opoka; West Mersea, hrabstwo Essex, Anglia, Wielka Brytania / West Mersea, Essex, England, Great Britain; klub macierzysty - Wielki Klub Koordynacyjny Warszawa; przyrzeczenie złożył 2 marca 2019 roku w Darlington, Wielka Brytania; KOORDYNATOR Pierwszego Klubu Koordynacyjnego Colchester
 3. LECHOWSKI Jerzy; prof. dr. hab. inż., ppłk BL, herbu Szczęście; Warszawa Śródmieście, woj. mazowieckie; klub macierzysty - Wielki Klub Koordynacyjny Warszawa; przyrzeczenie złożył 26 stycznia 2019 roku w Warszawie; KOORDYNATOR Pierwszego Klubu Koordynacyjnego Warszawa  
 4. MOREK Jan; mgr, gen. dyw. pil. BL, herbu Morek; Warszawa Wola, woj. mazowieckie; klub macierzysty - Pierwszy Klub Koordynacyjny Warszawa; przyrzeczenie złożył 26 stycznia 2019 roku w Warszawie; KOORDYNATOR Drugiego Klubu Koordynacyjnego Warszawa
 5. MURAT Ryszard; mgr praw, gen. bryg. BL, tytuły tatarskie - Murza i Emir, herbu Murat; Warszawa Radość, woj. mazowieckie; klub macierzysty - Wielki Klub Koordynacyjny Warszawa; przyrzeczenie złożył 26 stycznia 2019 roku w Warszawie; KOORDYNATOR Wielkiego Klubu Koordynacyjnego Warszawa
 6. NOWAK Aleksander; mgr inż., ppłk BL, herbu Reduta; Kamieniec Wrocławski, woj. dolnośląskie; klub macierzysty - Drugi Klub Koordynacyjny Warszawa; przyrzeczenie złożył 9 marca 2019 roku w Warszawie; KOORDYNATOR Pierwszego Klubu Koordynacyjnego Wrocław
 7. STRZĘPEK Tadeusz; mgr arch., ppłk BL, herbu Strzęp; Mięćmierz koło Kazimierza Dolnego, woj. lubelskie; klub macierzysty - Pierwszy Klub Koordynacyjny Wrocław; przyrzeczenie złożył 9 marca 2019 roku w Warszawie; KOORDYNATOR Pierwszego Klubu Koordynacyjnego Kazimierz Dolny 
 8. SULIK Tomasz; płk BL, herbu Asztom: Warszawa Ochota, woj. mazowieckie; klub macierzysty - Pierwszy Klub Koordynacyjny Wrocław; KOORDYNATOR Szóstego Klubu Koordynacyjnego Warszawa
 9. WIERZCHUCKI Henryk; ppłk BL, herbu Wierzchucki: Łosice, woj. mazowieckie; klub macierzysty - Wielki Klub Koordynacyjny Warszawa; przyrzeczenie złoży 29 czerwca 2019 roku w Warszawie; KOORDYNATOR Pierwszego Klubu Koordynacyjnego Łosice

 

 

OFERTA DLA CIEBIE: 

zaangażuj się dla dobra Polski i dla dobra własnego

w działalność Trzeciej Siły: Dobro Polski

możesz zostać Przedstawicielem lub Koordynatorem

i utworzyć własny Klub Koordynacyjny

 

   Ty również, jeśli doceniasz wartość patriotyzmu i dobra Polski oraz dobra własnego, i jeśli rozumiesz, że dobro dla Polski i dla Ciebie samo nie zaistnieje, lecz że trzeba pomóc w jego zaprowadzeniu - MOŻESZ WSTĄPIĆ do Trzeciej Siły: Dobro Polski i wraz z innymi działać w jej strukturach: użytecznie dla siebie i dla dobra Polski.

 

   Jako członek Trzeciej Siły: Dobro Polski możesz automatycznie uzyskać tytuł Przedstawiciela (jeśli nie masz ambicji kierowniczych) lub tytuł Koordynatora (jeśli chciałbyś utworzyć własny Klub Koordynacyjny).

 

   W tym celu skontaktuj się z dowolnym członkiem Trzeciej Siły albo z jej kierownictwem. 

 

   W przypadku, jeśli nie posiadasz kontaktu z żadnym członkiem tego ruchu lub chcesz zgłosić akces do Trzeciej Siły: Dobro Polski bezpośrednio do jej kierownictwa, możesz dokonać tego drogą mailową - pisząc pod adres:

 

ryszard.murat@gmail.com

 

   W tym celu pod ten adres należy wysłać sformułowane własnymi słowami oczywiste w tej sytuacji informacje. Informacje te muszą być następujące: 

 • wyrażenie chęci przystąpienia do Trzeciej Siły: Dobro Polski lub podanie innego powodu kontaktowania się;
 • podanie podstawowych danych identyfikacyjnych (umożliwiających sprawdzenie wiarygodności autora zgłoszenia, a przede wszystkim ustalenie, czy ktoś nie robi sobie żartów), jak imię i nazwisko, wiek, wykształcenie, wykonywany zawód i adres zamieszkania;
 • krótka informacja o swej ewentualnej działalności politycznej dotychczas;
 • podanie, co osobiście - jaki potencjał możesz wnieść do tego ruchu ? 

   Zgłoszenia nie zawierające tych informacji nie będą przez nas traktowane poważnie i nie będziemy na nie odpowiadać, traktując je jako działania pozorowane lub szkodliwe (zabieranie naszego czasu albo wprowadzanie zamieszania).

 

   Jeśli zgłoszenie będzie zawierać wymienione informacje, zainteresowanemu wyślemy odpowiedź wraz z Regulaminem Trzeciej Siły: Dobro Polski oraz druki deklaracji członkowskiej: Przedstawiciela i Koordynatora (do wyboru przez kandydata). 

 

   Uwaga: dla kierownictwa Trzeciej Siły: Dobro Polski nie ma żadnego znaczenia fakt, czy kandydat należał czy też nie należał w przeszłości do jakiejkolwiek partii albo gdzie pracował czy służył oraz jakie stanowisko czy funkcję pełnił.

 

   W Trzeciej Sile: Dobro Polski interesuje nas tylko i wyłącznie PRZYSZŁOŚĆ - fakt, czy kandydat chce działać dla dobra Polski i czy faktycznie chce zrobić coś dobrego dla Polski i zarazem dla siebie i w końcu - czy  rzeczywiście to uczyni. Każdy otrzymuje więc teraz niepowtarzalną szansę, która nigdy już się nie powtórzy.

 

Zgłoszenia

 

   W związku z dużą liczbą zgłoszeń, jakie nadchodzą do nas nie tylko z całej Polski, ale także z innych krajów, nawet z Kanady i USA, podajemy tu treść (za zgodą autora) jednego z autentycznych zgłoszeń, ponieważ może być traktowane jako wzorcowe.

 

   Zawiera bowiem te informacje, jakie są niezbędne, zaś autor, zamiast tak zwanego wodolejstwa, do jakiego ma skłonność niemała liczba Polaków, krótko i konkretnie przedstawił swoje cele.

 

 

Mariusz Kowalski       mariuszkowalski5782@gmail.com                     26 stycznia 2019 22:31

 

Dotarła do mnie informacja o powstaniu nowego ruchu politycznego pod nazwą Trzecia Siła: Dobro Polski. Przeczytałem artykuł zamieszczony na stronie Bractwa Liderów. Uważam, że powołanie takiego ruchu w Polsce jest konieczne. Proszę o przysłanie mi deklaracji członkowskiej wraz z regulaminem. Poniżej przesyłam informacje według wytycznych.

 

Wyrażam chęć przystąpienia do Trzeciej Siły: Dobro Polski.

 

Nazywam się Mariusz Kowalski, mam 36 lat, posiadam wykształcenie wyższe.

 

Mieszkam pod adresem: 50 Carrington Court, West Mersea, CO5 8EH Colchester, England.

 

Nie prowadziłem działalności politycznej i nigdy nie należałem do żadnego ruchu lub ugrupowania politycznego.

 

W ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski widzę siebie na funkcji Koordynatora Pierwszego Klubu Koordynacyjnego Colchester. 

 

Jestem jednym z wielu młodych Polaków, którzy emigrowlai z Polski szukając lepszego życia, Polaków którzy nie zgadzali się na okradanie przez obecną władzę. Wielu Polaków tęskni za rodzinami w Polsce i nie rzadko wysyła do nich pieniadze, aby im pomóc. Wielu pragnęłoby wrócić do kraju, ale nie widzą tam perspektyw. Pojawienie się ruchu Trzecia Siła: Dobro Polski daje nadzieję na powrót do lepszej Polski. Mieszkam w Anglii już ponad 8 lat i znam wielu Polaków, którzy też czekają na zmiany.

 

Pozdrawiam

Mariusz Kowalski 

   

 

Serdecznie zapraszamy zatem do przesyłania zgłoszeń

i włączanie się w działalność dla dobra Polski.

 

Dobro Polski - celem najwyższym !  

 

 

 

 

 

 

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
261912